"rozdz. 27 metody molekularne badania genomu" - drewa

 0    43 flashcards    aleksanderwieckowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
genom człowieka ma jaki zestaw hromosomów?
start learning
haploidalny (n=23)
podstawową jednostką strukturalna?
start learning
nukleotyd
jakie mamy dwie oddzielne wersję DNA?
start learning
DNA genomowy (gDNA), DNA mitochondrialny (mtDNA)
ile gDNA zawiera nukleotydów?
start learning
3.08 miliarda nukleotydów
Jaką mamy łączną długość DNA
start learning
prawie 1 metr
sekwencje kodujące białka w DNA to?
start learning
eksony
eksony są naprzemiennie poprzedzielane sekwencjami niekodującymi jak je nazywamy?
start learning
intronami
introny spełniają funkcję?
start learning
funkcja kontrolna i stabilizujące strukturę genomu
ile procent DNA to eksony
start learning
ile procent DNA to eksony in Polish
1.5%
ile procent stanowią introny
start learning
ile procent stanowią introny in Polish
25.5%
ile procent stanowią sekwencje DNA niekodujacego?
start learning
ile procent stanowią sekwencje DNA nieko in Polish
73%
gdzie występuje mtDNA?
start learning
w macierzy mitochondriów
jaką postać ma mtDNA? (kształt)
start learning
kuliste cząsteczki
ludzie są heterozygotyczne w 1/500 pz czyli?
start learning
różnice między ojcem a synem mogą wynosić 500 000 par zasad w zależności od wielkości chromosomu
projekt poznania ludzkiego genomu
start learning
HGP
porównawcza analiza różnych genomów
start learning
genomika porównawcza
nauka o wytwarzaniu przez komórki i tkanki białek w różnym okresie rozwoju?
start learning
proteomika
nauka o regulacji ekspresji genów na poziomie transkrypcji
start learning
transkryptomika
łączenie wyselekcjonowanych fragmentów DNA
start learning
rekombinacja DNA
PCR jest formą?
start learning
formą klonowania
inna nazwa enzymów restrykcyjnych?
start learning
inna nazwa to restryktazy
enzymy restrykcyjne należą do grupy
start learning
DNA endonukleaz
gdzie znaleziono jedynie restryktazy naturalnie?
start learning
w komórkach bakterii i sinic jako mechanizmy obronne
w jakim miejscu restryktazy tną DNA
start learning
w specyficznym dla nich sekwencji
z pomocą czego można łączyć wybrane fragmenty DNA
start learning
za pomocą ligaz DNA
jak długa jest sekwencja rozpoznawana przez ligaze DNA?
start learning
4-8 pz
jedną jednostka restrykcyjnego to ilość która katalizuje kompletna hydrolizę flagowego DNA o masie 1ug(50 kpz) w ciągu jakiego czasu i jakiej temperaturze?
start learning
w ciągu 1 godziny w 37 stopniach
1ug cząsteczki DNA to ile pz
start learning
około 50pz
co oznacza gwiazdka przy nazwie enzymu
start learning
że działa w specyficznych warunkach
Jaka jest sekwencja rozpoznawana przez EcoRI
start learning
GAATTC
Jaka jest sekwencja rozpoznawana przez EcoRI w zmiennych warunkach?
start learning
CAATTC, GAATTG, GTATTC
Jakie dwa rodzaje końców pozostawiają w rozciętej cząstce DNA enzymy restrykcyjne?
start learning
Tępe i lekkie końce
Tempe końce powstają wtedy gdy?
start learning
obie nici naprzeciw siebie przetną się równolegle
Tępe końce powstają wtedy gdy?
start learning
obie nici naprzeciw siebie przetną się asymetrycznie (dachówkowo)
lepkie końce 3' są złożone z ilu nukleotydów?
start learning
są złożone z 2-4 nukleotydów
lepkie końce 5' są złożone z ilu nukleotydów?
start learning
są złożone z z 2-6 nukleotydów
restryktazy można podzielić również na?
start learning
Czwórkowe, szóstkowe, ósemkowe
restryktazy czwórkowe rozpoznają
start learning
czteronukleotydową sekwencje DNA, występują średnio co 256 pz, trawią bardzo małe fragmenty DNA
Restryktazy szóstkowe rozpoznają
start learning
sześcionukleotydową sekwencje DNA o długości 6 nukleotydów. Pojawiają się one średnio co 4096pz, Do użycia tych restryktaz warunki trzeba ustalić eksperymentalnie
Restryktazy ósemkowe rozpoznają
start learning
ośmionukleotydową sekwencje, Trawią na bardzo duże fragmenty
Enzymy pochodzące z rożnych szczepów bakterii ale rozpoznające te same sekwencje DNA
start learning
izoschizomery
HaeIII
start learning
haemophilus aegyptus 5'... CG/CC...3' powstają tępe końce
Hhal
start learning
hemophilus haemolyticus 5'... GcG/C...3' 3'jest lepkim końcem

You must sign in to write a comment