RO przebieg służby wart. 2

 0    12 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podczas pożaru, naruszenia porządku publicznego w pobliżu wartowni lub ochranianego obiektu, a także w przypadku napadu na ochraniane obiekty lub włamania do nich, dowódca warty postępuje zgodnie
start learning
z zasadami określonymi w instrukcji dowódcy warty oraz tabeli posterunków lub wytycznymi oficera dyżurnego jednostki (inspekcyjnego garnizonu).
W obiektach o dużej powierzchni oraz tam, gdzie system posterunków stałych nie jest skuteczny, warta może być pełniona
start learning
systemem patrolowym.
Patrol składa się z
start learning
dowódcy patrolu oraz od 1 do 3 wartowników.
W skład patrolu może wchodzić także
start learning
przewodnik z psem służbowym.
Dowódca warty może na okres do 1 godziny doraźnie wyznaczyć
start learning
patrole ze zmiany czuwającej
W jakim celu wyznacza się doraźne patrole?
start learning
1) wzmocnienia ochrony obiektu; 2) przywrócenia zakłóconego porządku wojskowego w rejonie wartowni, posterunku, a także na terenie jednostki, powiadamiając oficera dyżurnego jednostki wojskowej (inspekcyjnego garnizonu).
Jakie prawa ma patrol wyznaczony ze składu warty?
start learning
prawa i obowiązki przysługują ce wartownikom
Do wzmocnienia ochrony określonych obiektów mogą być wykorzystywane
start learning
psy służbowe.
W zależności od warunków lokalnych oraz potrzeb w zakresie ochrony stosuje się następujące rodzaje posterunków z psami
start learning
1) posterunek ruchomy psa służbowego na bloku; 2) posterunek stały psa służbowego na uwięzi; 3) posterunek psa służbowego bez uwięzi.
Pies służbowy może być wykorzystany w celu
start learning
1) odpierania czynnej napaści; 2) pokonywania czynnego oporu; 3) udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, doprowadzonej lub konwojowanej.
Czas pełnienia służby przez psa służbowego na posterunku, w zależ-ności od warunków atmosferycznych, nie może być dłuższy niż
start learning
6 do 8 godzin na dobę.
Psy służbowe wykorzystuje się również do
start learning
patrolowania obiektów położonych w terenie stwarzającym dogodne warunki do skrytego podejścia, zasadzek i zaskoczenia oraz w warunkach, które sprzyjają osłabieniu orientacji przewodnika, a także jego reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe

You must sign in to write a comment