RO pododdział alarmowy

5  1    10 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Pododdział alarmowy wyznacza się spośród
start learning
pododdziałów jednostki wojskowej (jednostek garnizonu), odpowiednio do potrzeb i możliwości.
Na dowódcę pododdziału alarmowego wyznacza się
start learning
podoficera, a w uzasadnionych przypadkach szeregowego (marynarza) zawodowego lub podchorążego.
Pododdział alarmowy szkoli się
start learning
zgodnie z planem szkolenia macierzystego pododdziału na terenie koszar (obozowiska) lub w ich pobliżu.
O czasie stawiennictwa, osiągnięcia gotowości pododdziału alarmowego do działania, składzie, uzbrojeniu, oporządzeniu, wyposażeniu (w tym w środki transportowe i łączności), miejscu przebywania poza godzinami służbowymi decyduje
start learning
dowódca jednostki wojskowej (garnizonu).
Za przygotowanie pododdziału alarmowego do pełnienia służby odpowiada
start learning
dowódca pododdziału, z którego został on wyznaczony.
Za gotowość do działania pododdziału alarmowego i jego terminowe stawiennictwo we wskazanym miejscu, odpowiada
start learning
dowódca pododdziału alarmowego.
Pododdział alarmowy może być wezwany
start learning
przez oficera dyżurnego jednostki (oficera inspekcyjnego garnizonu) w całości lub w części z określonym uzbrojeniem, oporządzeniem i wyposażeniem.
Amunicję pododdział alarmowy pobiera z
start learning
swojego pododdziałowego magazynu broni lub magazynu wskazanego w rozkazie dziennym dowódcy jednostki
Ilość amunicji dla pododdziału alarmowego
start learning
nie mniejsza niż do jednokrotnego załadowania magazynków (taśm) etatowej broni, jeżeli dowódca jednostki (garnizonu) nie zarządzi inaczej.
Po użyciu pododdziału alarmowego, dowódca jednostki (garnizonu) w razie potrzeby może
start learning
wyznaczyć kolejny pododdział alarmowy.

You must sign in to write a comment