Regulamin Sejmu

 0    13 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Kontytucyjna triada uprawnień Marszałka.
start learning
przewodniczy obradom sejmu, strzeże jego praw, reprezentuje Sejm na zewnątrz
Gdzie została uregulowana możliwość interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących?
start learning
Zostało to uregulowane zarówno w regulaminie jak i w Konstytucji.
Czy przepisy Regulaminu mają charakter wyłącznie wewnętrzny?
start learning
Przepisy Regulaminu nie mają charakteru wyłącznie wewnętrznego, mogą też dotyczyć podmiotów zewnętrznych, ale Regulamin nie może nakładac na podmioty zewn. obowiązków niezawartych w Konstytucji.
Jaka większość jest wymagana do uchwalenia ustawy budżetowej?
start learning
Do uchwalenia ustawy budżetowej wystarczy większość zwykła.
Czy Prezydent może odmówić podpisania ustawy którą TK uznał za konstytucyjną?
start learning
Prezydent nie może odmówić podpisania ustawy którą TK uznał za konstytucyjną.
Czy senatorowie moga korzystać z interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących?
start learning
Senatorowie nie mogą korzystać z interpelacji, zapytań i pytań w sprawach bieżących.
Omów tryby wyboru Marszałka.
start learning
Na pierwszym posiedzeniu Marszałek-Senior wybrany spośród najstarszych posłów przez Prez. Kandydata na marsz. może zgłosić min. 15 posłów. Marsz. wybira się bezwzględną większością głosów.
Jakie organy funkcjonują w Sejmie?
start learning
Konstytucyjne: Marszałek i komisje. Regulaminowe: Konwent i Prezydium.
Omów; odwołanie Marszałka.
start learning
Wniosek: min. 46 posłów, przegłosowanie-większość bezwzględna. Jest to wniosek konstruktywny-propozycja nowego marszałka.
Co dzieje sie w przypadku śmrci lub rezygnacji Marszałka?
start learning
W przypadku śmierci lub rezygnacji marszałka jego obowiązki wynikające z regulaminu przejmuje najstarszy wiekiem wicemarszałek do czasu wyboru nowego marszałka.
Kto dokonuje ostatecznej i wiążącej interpretacji Regulaminu Sejmu?
start learning
Ostatecznej i wiążącej interpretacji dokonuje Prezydium Sejmu.
Kiedy możliwe jest niezwłoczne przejście od drugiego do trzeciego czytania?
start learning
Niezwłoczne przejście od drugiego do trzeciego czytania jest możliwe jeżeli w drugim czytaniu nie zostały wniesione poprawki. Jeżeli zostały projekt przekazuje się komisji.
Sejm przeprowadza głosowaniae nad przyjęciem poprawki czy odrzuceniem poprawki?
start learning
Sejm przeprowadza głosowanie nad odrzuceniem poprawki.

You must sign in to write a comment