receptura leków pozajelitowych - ogólne

 0    48 flashcards    enfluran
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
fizyczne metody sterylizacji
start learning
Sterylizacja termiczna; Sterylizacja przez sączenie; Sterylizacja promieniowaniem;
Sterylizacja termiczna
start learning
Wyżarzanie lub spalanie; Proces UHT; Sterylizacja suchym gorącym powietrzem; Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem
Sterylizacja promieniowaniem
start learning
jonizującym; UV; mikrofalowym;
Sterylizacja chemiczna
start learning
Sterylizacja gazami: tlenkiem etylenu, formaldehydem, ozonem; Sterylizacja roztworami środków chemicznych: aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego,
Ultra high temperature processing (UHT)
start learning
polega na błyskawicznym, 1-2 sekundowym podgrzaniu do temp. ponad 100 °C (135-150 °C dla mleka) i równie błyskawicznym ochłodzeniu do temperatury pokojowej. Cały proces trwa 4-5 sek. Zabija to florę bakteryjną nie zmieniając walorów smakowych produktu.
Sterylizacja suchym gorącym powietrzem
start learning
powoduje utlenianie; Aby materiał został wyjałowiony, suche gorące powietrze musi przeniknąć do jego wnętrza – czas potrzebny na zajście tego procesu nazywany jest czasem przenikania. Gdy materiał osiągnie odpowiednią temperaturę, rozpoczyna się czas utrzymywania się, będący właściwym procesem sterylizacji. Zwykle dla bezpieczeństwa oba czasy wydłuża się o połowę. temperatura: 160-200 °C
Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem
start learning
Nasycona para wodna powoduje gwałtowną hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów i struktur komórkowych. temperatura: 108–134 °C;
Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem - etapy
start learning
1. Czas nagrzewania – ciepło przenika wówczas w głąb materiału. Czas ten jest różny dla różnych obiektów, dlatego np. różne rodzaje pojemników należy wyjaławiać oddzielnie. 2. Czas wyrównania temperatury – para wodna oddaje swoje ciepło utajone materiałowi aż do chwili, gdy temperatury wyrównają się i wymiana ciepła ustąpi. 3. Czas wyjaławiania – właściwa sterylizacja, podczas której należy utrzymywać zadaną temperaturę przez stosowny okres. Zwykle dla bezpieczeństwa wydłuża się go o połowę. 4.
Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem - zastosowanie
start learning
roztwory wodne, odzież ochronna, opatrunki, narzędzia
sączenie - zastosowanie
start learning
z racji zagrożenia wtórnym skażeniem podczas dozowania, stosuje się do wyjaławiania większej ilości płynów lub gazów tylko wówczas, gdy roztworu nie można wyjałowić termicznie – na przykład gdy jest to roztwór zawierający witaminy lub preparat biologiczny (enzymy, roztwory toksyn, surowica). Metoda ta jest natomiast popularna w jałowej recepturze aptecznej, w której wykonywany lek, w warunkach aseptycznych, przesącza się bezpośrednio do ostatecznego opakowania jednostkowego.
sączki - średnica
start learning
Sączki o średnicy porów 0,22 mikrometra usuwają z roztworu grzyby, pierwotniaki, bakterie, ich przetrwalniki oraz wirusy. sączki o średnicy porów 0,45 mikrometra zatrzymują tylko zanieczyszczenia mechaniczne i część bakterii.
Promieniowanie UV
start learning
zmienia strukturę kwasów nukleinowych, dlatego najsilniej działa na formy wegetatywne drobnoustrojów. Używa się fal o długości 210–328 nm (najbardziej aktywne jest promieniowanie o długości fali 254 nm), emitowanych np. przez lampy rtęciowe (niskociśnieniowa rura z kwarcu, wypełniona parami rtęci). wyjaławia się w ten sposób na ogół tylko powietrze lub powierzchnię przedmiotów.
Promieniowanie jonizujące
start learning
Źródłem tego promieniowania mogą być na przykład izotopy emitujące promieniowanie gamma – zwykle używa się izotopu kobaltu 60Co. Metodę tę stosuje się do wyjaławiania materiałów termolabilnych – wyrobów medycznych jednorazowego użytku, produktów leczniczych, kosmetyków oraz materiałów transplantacyjnych.
Tlenek etylenu
start learning
czynnik o działaniu alkilującym, bakterio- i wirusobójczy. W wyższych stężeniach niszczy też przetrwalniki. Tlenkiem etylenu wyjaławia się materiały i sprzęt medyczny z tworzyw sztucznych, które mogłyby odkształcać się po wpływem temperatury, np. cewniki.
Tyndalizacja, pasteryzacja frakcjonowana
start learning
metoda konserwacji żywności, która polega na trzykrotnej pasteryzacji przeprowadzanej co 24 godziny. Mechanizm działania: 1. pierwsza pasteryzacja zabija głównie formy wegetatywne, nie jest w stanie zabić niektórych form przetrwalnych; 2. po upływie doby, pod wpływem impulsu termicznego z przetrwalników rozwijają się kolejne formy wegetatywne bakterii, które giną po drugiej pasteryzacji; 3. trzecia pasteryzacja działa podobnie jak druga, zabijając ewentualne opóźnione bakterie.
Dezynfekcja
start learning
postępowanie mające na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. Dezynfekcja, w przeciwieństwie do antyseptyki dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.
Antyseptyka
start learning
postępowanie odkażające, mające na celu niszczenie drobnoustrojów na skórze, błonach śluzowych, w zakażonych ranach.
Aseptyka
start learning
postępowanie mające na celu dążenie do jałowości pomieszczeń, narzędzi, materiałów opatrunkowych i innych przedmiotów w celu niedopuszczenia drobnoustrojów do określonego środowiska, np. otwartej rany operacyjnej.
oczyszczanie powietrza
start learning
1. filtry HEPA - układ wielowarstwowy z włókna szklanego - zatrzymywanie cząstek o średnicy 0,3μm 2. wentylatory UV
wyjaławianie substancji leczniczych
start learning
1. suche, gorące powietrze w sterylizatorach 2. promieniami UV w cienkiej warstwie
wyjaławianie opakowań
start learning
1. szklane - temicznie w suszarce (122°C, 20 min) 2. plastikowe - chemicznie (ogrzewać w r-rze środka przez 30min- T=90°C)
Wyjaławianie powietrza
start learning
–hydrofobowe saczki membranowe; –filtry HEPA –promieniowanie nadfioletowe (210 - 328 nm, najsk: 254)
Sposoby depirogenizacji
start learning
1. suche, gorące powietrze (200C, 1h; 250C, 30 min) 2. saczki ze spiekiem szklanym G5 3. saczki celulozowe 4.świece membranowe 5. ytrząsanie z węglem atywnym + dodatkowe sączenie klarujące przez sączek ze spiekiem szklanym G4
pirogeny
start learning
Wyróżniamy pirogeny egzogenne i endogenne. Najlepiej znanym pirogenem egzogennym jest endotoksyna bakterii gram ujemnych (lipopolisacharyd). Wspólną cechą wszystkich pirogenów egzogennych jest to, że mają one na tyle dużą cząsteczkę, że nie mogą przenikać przez barierę krew-mózg. Pod ich wpływem dochodzi do uwolnienia pirogenów endogennych, endotoksyna wywołuje więc wzrost temperatury ciała działając pośrednio. Pirogeny wprowadzone do krwiobiegu powodują, poza gorączką, dreszcze, bóle głowy, zab
destylacja termokompresyjna
start learning
stos. temp 105 – 135 st. C i odpowiednie ciśn. Poprzez wprowadzenie pary wodnej do komory oczyszczającej dochodzi do odwirowania (przyspieszenie – ok 500x większe niż ziemskie) śladowych ilości np. jonów metali. Metoda ma zalety: 1. woda otrzymana jest wolna od mikrokropelek wody i sterylna, 2. podczas procesu dochodzi do samosterylizacji aparatury, 3. aparatura bardzo szczelna, zużywa mało energii, niepotrzebna jest woda chłodząca
odwrócona osmoza
start learning
Proces polega na wywieraniu odpowiednio dużego ciśnienia na r-r bardziej stężony, co powoduje przenikanie wody przez błonę półprzepuszczalną do r-ru mniej stężonego. Na błonie zatrzymywane są cząsteczki subst. niepożądanych, a cząst. wody „wpychane” są przez mikropory błony. Można wyróżnić 2 odrębne mechanizmy tego procesu: oddzielanie soli mineralnych i wychwyt subst. organicznych
szkło - badanie obojętności chemicznej
start learning
metoda powierzchniowa: 1. próba graniczna 2. miareczkowanie wyługowanych ze szkła alkaliów
kontrola jakości zamknięć gumowych
start learning
ze względu na właściwości: 1. mechaniczne 2. chemiczne 3. biologiczne (toksyczności)
kontrola jakości zamknięć gumowych - właściwości mechaniczne
start learning
badanie: 1. szczelności zamknięć 2. elastyczności po przebiciu igłą oraz siły zacisku igły 3. odporności na kruszenie podczas przebijania grubą igłą punkcyjną o śr. 2,4mm 4. kleistości
kontrola jakości zamknięć gumowych - właściwości chemiczne
start learning
oznaczanie: 1. związków redukcyjnych 2. graniczna na cynk 3. na chlorki 4. zawartość metali ciężkich 5. zawartość soli amonowych 6. zmętnienia wyciągu wodnego 7. zmian odczynu (pH) 8. absorbancji w świetle ultrafioletowym
kontrola jakości zamknięć gumowych - właściwości biologiczne
start learning
badanie toksyczności na: 1. myszach 2. rozwielitkach 3. królikach 4. spermie byków i hodowli tkankowej 5. hemolizę in vitro 6. rybach gupikach (Lebistes reticulatus)
sączenie klarujące
start learning
1. sączki z wkładkami celulozowymi 2. sączki ze spiekiem szklanym G3, G4
sączenie wyjaławiające
start learning
1. sączki membranowe 2. sączki głębokie (z mat. włóknistych) 3. sączki zespolone
sączenie - depirogenacja
start learning
1. sączki ze spiekiem szklanym G5 2.świece membranowe 3. sączki celulozowe
przedmioty wyjaławiane suchym gorącym powietrzem
start learning
1. metal 2. ceramika 3. szkło 4. niektóre ciecze (oleje, parafina, wazelina) 5. proszki (talk ZnO)
przedmioty wyjaławiane parą wodną
start learning
1. r-ry wodne 2. szkło 3. drobna aparatura (sączki metalowe i szklane) 4. tkaniny 5. przedmioty gumowe 6. niektóre tw. sztuczne
wskaźniki temperatury wyjaławiania
start learning
1. chemiczne (fenantren, sorbitol, rezorcyna, tiomocznik) 2. orientacyjne - wata (brunatna w T=180C, zwęglona przy 200C)3. biologiczne - kontrola skuteczności wyjaławiania
sporotesty
start learning
bioindykatory - B. subtilis, B. cereus var. mycoides, B. megaterium, B. stearotermophilus na skrawku taśmy bawełnianej, zamkniętej w rurce z PCV
kontrola leków do podawania pozajelitowego
start learning
1. wizualna 2. szczelności zamknięć 3. ilości preparatu w naczyniu 4. fizykochemiczna odczynu r-rów 5. chemiczna tożsamości i zawartości zw. leczniczego i subst. pomocniczych 6. biologiczna 7. konsystencji r-rów i zawiesin olejowych 8. wypełnienia ampułek gazem obojętnym
kontrola wizualna
start learning
1. czystości 2. przezroczystości 3. zabarwienia
kontrola biologiczna
start learning
1. badanie jałowości 2. nieobecności pirogenów 3. nieobecności substancji histaminopodobnych
Test LAL (Limulus Amebocyte Lysate)
start learning
Krew skrzypłoczy ma specyficzną właściwość reagowania na endotoksyny produkowane przez bakterie Gram-ujemne: w kontakcie z nimi natychmiast wytwarza widoczne gołym okiem jako osad "agregaty obronne", będące wynikiem krzepnięcia hemofiliny, otaczające drobnoustroje i natychmiast je niszczące. Dzięki temu w ciągu kliku sekund od nałożenia wypreparowanych amebocytów (elementu morfotycznego krwi skrzypłoczy) jest wiadomo, czy badana powierzchnia lub roztwór są pirogenne lub zainfekowane bakteriami o
wersje testu LAL
start learning
1. Metoda żel-skrzep - w próbach zawierających endotoksyny bakteryjne uzyskuje się trwały skrzep 2. Metoda zmętnieniowa - stosuje się odpowiednie stężenie koagulożelu, tak, aby powstało wyłącznie zmętnienie, jest to metoda ilościowego badania endotoksyn, gdyż stopień zmętnienia jest proporcjonalny do zawartości endotoksyny w badanej próbce 3. Metoda kolorymetryczna - po wywołaniu zmętnienia odwirowuje się precypitat i oznacza w nim białko; zawartość białka jest proporcjonalna do stężenia endotok
test LAL - pomiar
start learning
1. jakościowo/półilościowo - system rozcieczeń na podstawie powstania żelu 2. ilościowo przez pomiar nefelometryczny/kolorymetryczny
badanie szczelności ampułek
start learning
wyjęte z autoklawu ampułki zanurzyć w 0,5% r-rze błękitu metylowego. po kilku minutach wyjąć i opłukać. sprawdzić zabarwienie r-ru.
badanie na obecność zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w płynach do wstrzykiwań
start learning
1. w pomieszczeniach zaciemnionych 2. na tle ekranów: a) matowego czarnego, b) matowego białego 3. oświetlenie boczne - 2 żarówki 60W
badanie jałowości r-rów do podania pozajelitowego
start learning
1. pobranie 5ml próbki 2. wykonanie posiewu w odpowiednim podłożu (10ml), inkubacja przez 7 dni w T=37C
metoda biologiczna - na królikach
start learning
Polega na wstrzyknięciu badanego roztworu do żyły brzeżnej ucha trzech, wyselekcjonowanych królików, w ilości 0,5-10 ml/kg masy ciała, w czasie 4 min. Następnie mierzy się temperaturę ciała zwierząt. Należy zacząć mierzyć temperaturę ciała królików co najmniej 90 minut przed podaniem roztworu badanego (w celu ustalenia temperatury początkowej) i kontynuować pomiary w odstępach 30 minutowych przez minimum 3h po podaniu (aby ustalić temperaturę maksymalną). Różnica między temperaturą początkową,

You must sign in to write a comment