Pytania ratownika

 0    38 flashcards    przemyslawm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem ratownikiem, chcę Ci pomóc
start learning
I'a a rescuer and I'm here to help you
Otwórz oczy
start learning
Open your eyes
Czy mnie słyszysz?
start learning
Can You hear me?
Czy mnie widzisz?
start learning
Can you See me?
Czy mnie rozumiesz?
start learning
Do you understand me?
Jak się nazywasz?
start learning
What is your name?
Czy coś cię boli?
start learning
Do you feel any pain?
Gdzie cię boli?
start learning
Where does it hurt?
czy możesz poruszać ręką (nogą)?
start learning
can you move your arm (leg)?
Czy czujesz to?
start learning
Can you feel that?
Czy jest ci zimno (gorąco)?
start learning
Are you cold (hot)?
Czy bierzesz jakieś leki?
start learning
Do you take any medicines?
Czy wziąłeś jakieś lekarstwo?
start learning
Have You taken any medicines?
Czy chorujesz na coś? (cierpisz)
start learning
Are you suffering from any disease?
Czy masz astmę (cukrzycę, chorobe serca)?
start learning
Do you have asthma (diabetes, heart disease)?
Czy przewozisz substancje niebezpieczne?
start learning
Are you carrying hazardous substances?
Czy masz ich numer telefonu?
start learning
Do you have their Phone number?
Czy masz dokumenty dotyczące ładunku?
start learning
Do you have any documents of cargo (goods)?
Kogo możemy poinformować o zdarzeniu?
start learning
Who shall we inform about the incident?
Gdzie znajduje się niebezpieczny ładunek?
start learning
Where is the hazardous cargo?
Czy to jest twoje?
start learning
Is this yours?
Czy ten bagaż jest twój?
start learning
Is this luggage yours?
Czy możesz otworzyć drzwi?
start learning
Can you open the door?
Czy jesteś sam w domu?
start learning
Are you alone at home?
Czy masz jakies dokumenty?
start learning
Do you have any documents?
Czy masz w Polsce rodzinę, znajomych?
start learning
Do you have any relatives/friends in Poland?
Czy znasz numer telefonu do ambasady (konsulatu)?
start learning
Do you know the Phone number to your embassy/consulate?
Czy jesteś alergikiem?
start learning
Are you allergic?
Na co jesteś uczulony?
start learning
What are you allergic to?
Czy masz to lekarstwo przy sobie?
start learning
Have you got your medicine with you?
Czy jesteś w ciąży? W którym miesiącu?
start learning
Are you pregnant? Which month?
Czy piłeś alkohol?
start learning
Have you been drinking?
Dokąd jechałeś?
start learning
Where were you going to?
Czy podróżowałeś sam?
start learning
Were you travelling alone?
Czy jest ktoś z tobą?
start learning
Is anybody with you?
Kto był z tobą w samochodzie (autobusie, pociągu)?
start learning
Who was with you in the car (coach, bus, train)?
Czy są tu jakieś zwierzęta?
start learning
Are any animals here?
Co znajduje się w bagażniku?
start learning
What is in the boot (tank)?

You must sign in to write a comment