PSBS porządek rzutu granatem

1  1    26 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Etap wstępny do rzutu granatem
start learning
kier. Ćw. sprawdza, czy szkoleni znają war. ćw., zasady bezpieczeństwa oraz obchodzenia się z granatami, po czym zapoznaje ich z przebiegiem ćwiczenia, rozmieszczeniem punktów i stanowisk na rzutni granatów oraz omawia sposób zachowania się na rzutni;
Gdzie znajdują się żołnierze podczas rzutu granatem?
start learning
w schronie
Za co jest odpowiedzialny kierownik schronu w czasie rzutu granatem?
start learning
za przestrzeganie ustalonego porządku na rzutni i warunków bezpieczeństwa;
Po osiągnięciu gotowości do rzutów na przedpiersiu okopu lub na wozie bojowym, z którego prowadzi się rzut, ustawia się
start learning
czerwoną chorągiew
Komenda kierownika rzutu granatem do wypuszczenia szkolonego?
start learning
dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem
Co robi starszy schronu na dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem podczas rzutu granatem?
start learning
podaje komendę „szer. Kowalski do punktu amunicyjnego – naprzód”
Co oznacza skrót SO?
start learning
stanowisko ogniowe
Zachowanie żołnierza podczas rzutu granatem na komendę „szer. Kowalski do punktu amunicyjnego – naprzód”
start learning
szkolony udaje się do punktu wydawania granatów, odbiera granat i samodzielnie przechodzi do punktu wydawania zapalników. Po pobraniu zapalnika udaje się na SO do kierownika ćwiczenia
Co robi kolejny szkolony po pobraniu granatu i zapalnika (na komendę kierownika punktu „Do punktu wyczekiwania – naprzód”)?
start learning
znajduje się w punkcie wyczekiwania
Jak kierownik punktu wyczekiwania sygnalizuje obecność szkolonego na punkcie?
start learning
czerwoną chorągiewką
Kolejny szkolony z punktu wyczekiwania przechodzi na SO na komendę kierownika punktu
start learning
„Na stanowisko ogniowe – naprzód”
Co się dzieje, gdy kolejny szkolony przechodzi na SO w czasie rzutu granatem?
start learning
w tym czasie kierownik schronu nakazuje kolejnemu szkolonemu udać się na punkt wydawania granatów (punkt amunicyjny).
Kiedy kierownik rzutu granatem rozpoczyna szkolenie?
start learning
po dokonaniu sprawdzenia czy we wszystkich punktach znajdują się szkoleni – czerwone chorągiewki w górze
gdzie uzbraja się granaty, pod czyim nadzorem, na jaką komendę?
start learning
tylko na SO pod bezpośrednim nadzorem kierownika ćwiczenia na komendę „Przygotować granat”
Komenda do rozpoczęcia rzutu granatem jest poprzedzona
start learning
jednym sygnałem dźwiękowym gwizdkiem
Komenda do rozpoczęcia rzutu granatem
start learning
„Do atakującej piechoty, granatem – ognia”
Zachowanie po rzucie granatem
start learning
natychmiast po rzucie szkolony i kierownik ćwiczenia chronią się za przednią ścianą SO
po wybuchu granatu kierownik ćwiczenia daje sygnał
start learning
dwa sygnały dźwiękowe gwizdkiem (ukończenie rzutu)
Komenda dla szkolonego po wybuchu granatu
start learning
„Do punktu obserwacyjnego – naprzód”
Skrót PO
start learning
punkt obserwacyjny
Co robi rzucający granatem na PO?
start learning
obserwować będzie wybuch granatu przez peryskop.
Szkolony, który przebywał na PO po sygnale kierownika ćwiczenia „dwa gwizdki”
start learning
samodzielnie udaje się do schronu
Jak kierownik schronu sygnalizuje przybycie kolejnego szkolonego po rzuci granatem?
start learning
czerwoną chorągiewką
Komu podlega kierownik schronu?
start learning
kierownikowi ćwiczenia z rzutu granatem
gdzie wyznacza się kierownika schronu?
start learning
w rozkazie dziennym
Jeżeli na rzutni nie ma punktu wyczekiwania, to po pobraniu granatu i zapalnika szkolony udaje się na
start learning
stanowisko ogniowe

You must sign in to write a comment