Przyroda Sb wtorek

 0    163 flashcards    p432331
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ponury
start learning
bleak
Zamieć
start learning
Blizzard
wietrzyk
start learning
breeze
zmiany klimatyczne
start learning
changes in climate
krążenie w oceanach
start learning
circulation of the oceans
chłodno
start learning
cool
ulewa
start learning
Downpoor
przeraźliwie zimno
start learning
freezing cold
Mróz
start learning
Frost
huragan
start learning
Gale
grad
start learning
hail
mgiełka
start learning
Haze
upały
start learning
heatwave
Wysoka wilgotność
start learning
high humidity
piorun
start learning
lightning
zachmurzony
start learning
overcast
lać
start learning
pour
przelotny deszcz
start learning
a shower
ulewny deszcz
start learning
torrential rain
okrucieństwo wobec zwierząt
start learning
animal abuse
dziób
start learning
a beak
niedźwiedź andyjski
start learning
spectacled bear
chrząszcz
start learning
beetle
Nora
start learning
Burrow
bydło
start learning
cattle
gepard
start learning
cheetah
pisklę
start learning
chick
szpon
start learning
a claw
młode zwierzę
start learning
Cub
kaczątko
start learning
duckling
pióro
start learning
feather
źrebię
start learning
foal
Mucha
start learning
Fly
rezerwat dzikich zwierząt
start learning
game reserve
kozioł
start learning
goat
orzeł przedni
start learning
golden eagle
świnka morska
start learning
guinea pig
kociątko
start learning
a kitten
komar
start learning
mosquito
ćma
start learning
moth
pysk
start learning
muzzle
struś
start learning
ostrich
sowa
start learning
owl
łapa
start learning
a paw
prosiak
start learning
piglet
trujący
start learning
poisonous
zapylać uprawy
start learning
pollinate crops
drapieżnik
start learning
a predator
szczeniak
start learning
a puppy
mruczeć
start learning
purr
gryzoń
start learning
rodent
rozgwiazda
start learning
starfish
jaskółka
start learning
swallow
przetrwanie
start learning
survival
żółw
start learning
tortoise
trąba słonia
start learning
trunk
osa
start learning
a wasp
wieloryb
start learning
whale
dzika fauna i flora
start learning
wildlife
przylądek
start learning
cape
wydmy
start learning
dunes
ujście
start learning
estuary
element krajobrazu naturalnego
start learning
geographical feature
wyspa
start learning
island
półwysep
start learning
peninsula
las tropikalny
start learning
rainforest
szczyt
start learning
Summit
Dolina
start learning
Valley
agrochemikalia rolnicze
start learning
agricultural chemicals
ogródek działkowy
start learning
allotment
badania na zwierzętach
start learning
animal tests
arszenik
start learning
arsenic
kierować się dobrem środowiska naturalnego
start learning
be green
spalać paliwa kopalne
start learning
burn fossil fuels
żarówki energooszczędne
start learning
energy-efficient light bulbs
kupować hurtowo
start learning
buy in bulk
produkt uboczny
start learning
by-product
uczestnik kampanii
start learning
campaigner
spaliny samochodowe
start learning
car fumes
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
miara emisji dwutlenku węgla
start learning
carbon footprint
tlenek węgla
start learning
carbon monoxide
elektrownia węglowa
start learning
coal-burning power plant
jeździć rowerem do pracy
start learning
cycle to work
usuwanie odpadów
start learning
disposal of waste
jeść warzywa uprawiane lokalnie
start learning
eat locally-grown vegetables
zapraszać ptaki do ogrodu
start learning
encourage Birds into the garden
fabryki
start learning
factories
płoszyć zwierzęta
start learning
frighten wildlife
emisja gazów cieplarnianych
start learning
greenhouse gas emissions
niebezpieczny
start learning
hazardous
działalność Przemysłowa
start learning
Industrial activity
efekty uboczne
start learning
knock-on effects
erozja ziemi
start learning
land erosion
wycinka drzew
start learning
logging
zmniejszać wpływ czegoś
start learning
minimize the impact of something
bogactwo naturalne
start learning
natural resource
rolnictwo ekologiczne
start learning
Organic farming
warstwa ozonowa
start learning
ozone layer
zanieczyszczenia
start learning
pollution
chronić ptactwo
start learning
protect birds
ponownie wykorzystywać
start learning
reuse
odzyskiwać
start learning
recycle
utylizować odpady
start learning
recycle waste
skażenie gleb
start learning
soil contamination
wyłączać urządzenie elektryczne
start learning
Switch appliances off
nawozy sztuczne
start learning
synthetic fertilizers
zmniejszyć temperaturę ogrzewania
start learning
turn the heating down
elektrownia wiatrowa
start learning
wind farm
turbina wiatrowa
start learning
wind turbine
popiół
start learning
ash
być uwięzionym
start learning
be trapped
ofiara
start learning
casualty
zawalić się
start learning
collapse
susza
start learning
a drought
trzęsienie ziemi
start learning
an earthquake
wybuch
start learning
an eruption
głód
start learning
famine
powódź
start learning
a flood
katastrofa naturalna
start learning
natural disaster
ratownicy
start learning
rescue workers
wysyłać pomoc
start learning
send aid
wybuch wulkanu
start learning
a volcanic eruption
miedź
start learning
copper
przesuwać granicę nauki
start learning
push the boundaries of science
statek kosmiczny
start learning
spacecraft
próżnia
start learning
vacuum
całkowicie wyzdrowieć
start learning
make a full recovery
sala operacyjna
start learning
an operating theatre
ratownik
start learning
paramedic
odnieść niewielkie obrażenia
start learning
suffer minor injuries
kule
start learning
crutches
opatrzyć ranę
start learning
to dress a wound
dostać znieczulenie ogólne
start learning
get general anesthetic
szwy
start learning
stitches
noszę
start learning
stretcher
oddział szpitalny
start learning
ward
rozweselić kogoś
start learning
cheer sb up
przygnebiac ci kogoś
start learning
get somebody down
wychodzić z domu
start learning
get out
mieć prawidłową postawę
start learning
have a good posture
nieunikniony
start learning
inescapable
opuścić coś
start learning
leave something out
dopasowywać coś
start learning
readjust something
mówić otwarcie
start learning
speak out
dostarczać coś
start learning
supply something
wyładować się na kimś
start learning
take it out on somebody
zużywać się
start learning
wear out
przerażać
start learning
appal
mieć działanie uzależniające
start learning
be addictive
sztucznie coś rozdmuchać
start learning
blow something out of all proportion
bojkotować coś
start learning
boycott
brak zaufania między kimś a kimś
start learning
distrust between somebody and somebody
fizjoterapeutyczny zabieg manualny
start learning
manipulation
nawracający ból ucha
start learning
persistent earache
rozgłos
start learning
publicity
sztywność
start learning
stiffness
zeznawać przeciwko komuś
start learning
testify against someone
intensywne ćwiczenia
start learning
vigorous exercise
mieć wpływ na coś
start learning
affect something
zaburzenia
start learning
Disorder
wywrzeć wpływ na coś
start learning
impact
trudności w uczeniu się
start learning
learning disabilities

You must sign in to write a comment