Przydatne zwroty przy pisaniu rozprawki - matura z angielskiego

 0    20 flashcards    support
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Istnieje wiele zalet i wad...
Istnieje wiele zalet i wad migracji.
start learning
There are many pros and cons of...
There are many pros and cons of migration.
Istnieje różnica zdań, czy...
Istnieje różnica zdań, czy dzieci powinny być zostawiane bez opieki.
start learning
There is some difference of opinion whether...
There is some difference of opinion whether children should be left unattended.
Obecnie...
Obecnie coraz więcej dzieci boryka się z nadwagą.
start learning
Nowadays...
Nowadays, more and more children are becoming overweight.
Istnieje dużo zalet i wad...
Istnieje wiele zalet i wad mieszkania na własną rękę.
start learning
There are many advantages and disadvanatges...
There are many advantages and disadvantages of living on your own.
Po pierwsze,
Po pierwsze, dzieci spędzają zbyt dużo czasu w domu.
start learning
First of all,
First of all, children spend too much time indoors.
Ponadto
Ponadto uczniowie mają obowiązek robienia zadań domowych.
start learning
Furthermore,
Furthermore, pupils are obliged to do their homework.
Dodatkowo
Jedzenie zawiera dodatkowo dużo szkodliwych substancji.
start learning
In addition,
również: additionally,
In addition, food contains many harmful additives.
Innym, ważnym zagadnieniem jest...
Innym ważnym zagadnieniem jest brak właściwego odżywiania.
start learning
Another important issue to point out is...
Another important issue to point out is lack of proper nutrition.
Innymi słowy...
Innymi słowy, dzieci są zobowiązane do przestrzegania zasad.
start learning
To put it another way...
To put it another way, children are obliged to obey the rules.
Na początek warto podkreślić, że...
Na początek warto podkreślić, że każdy powinien o siebie dbać.
start learning
In the first place, it is good to stress that...
In the first place, it is good to stress that everyone ought to take care of themselves.
Im..., tym...
Im więcej się uczysz, tym lepsze wyniki możesz osiągnąć.
start learning
The..., the...
The more you study, the better results you might get.
Co więcej,
Co więcej, wielu uczniów nie radzi sobie w szkole.
start learning
Moreover,
Moreover, many students fall behind in school.
Z jednej strony,
Z jednej strony, powinnam przyznać prawdę.
start learning
On the one hand,
On the one hand, I should admit the truth.
Z drugiej strony,
Z drugiej strony, boję się stracić pracę.
start learning
On the other hand,
On the other hand, I am afraid of losing my job.
Wierzy się, że...
Wierzy się, że mało ludzi podejmuje się nowych rzeczy.
start learning
It is a common belief that...
It is a common belief that few people take up new things.
Jestem przekonana, że...
Jestem przekonana, że nauka języków obcych poszerza horyzonty.
start learning
I am strongly convinced that...
I am strongly convinced that learning new languages broadens one's mind.
Jednak
Jednak są także i wady.
start learning
However,
However, there are disadvantages, too.
Istnieje kilka sposobów, aby...
Istnieje kilka sposobów, aby rozważyć tę kwestię.
start learning
There are several ways of...
There are several ways of looking at this question.
Nie istnieje prosty sposób rozwiązania tej kwestii, ponieważ...
Nie ma prostego rozwiązania tej kwestii, ponieważ każdy może podjąć swoją własną decyzję.
start learning
There is no simple solution to the issue because...
There is no simple solution to the issue because everyone can make their own decision.
Jedną z zalet...
Jedną z zalet uczenia się języków jest to, że można łatwo porozumieć się z obcokrajowcami.
start learning
One advantage of...
One advantage of learning languages is that you can easily communicate with foreigners.

Rozprawka z angielskiego - szybko i skutecznie

Rozprawka to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy maturzysta podczas egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. Celem rozprawki jest zaprezentowanie swoich poglądów na zadany temat oraz przekonanie czytającego do postawionej na początku tezy. Rozprawka maturalna pojawia się niemal co roku, dlatego warto się do niej solidnie przygotować. Wiele osób zastanawia się jak napisać rozprawkę. Jest to zależne od jej rodzaju. Wyróżniamy rozprawkę za i przeciw oraz rozprawkę w której wyrażamy swoją opinię na dany temat. Każdy tekst musi składać się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia. Zapraszamy także do zapoznania się z listem nieformalnym, który jest częścią matury podstawowej z języka angielskiego.

Jak napisać rozprawkę maturalną

Przy pisaniu rozprawki należy pamiętać o kilku fundamentalnych zasadach. Należy zachować odpowiednią strukturę, czyli podział na akapity, rozwinięcie i zakończenie. Limit słów na maturze to około 200-250 słów, niezwykle ważne jest także trzymanie się zadanego tematu i stosowanie formalnego języka. Dodatkowe punkty przyznawane są także za używanie odpowiednich wyrażeń. Przydatne zwroty po angielsku, które z pewnością ułatwią napisanie dobrej rozprawki, znajdują się w prezentowanej lekcji. Zastosowanie się do poniższych zasad i przerobienie naszych fiszek gwarantuje satysfakcjonujący wynik! Koniecznie zapoznaj się także z innymi naszymi lekcjami: angielski - dziedziny kultury oraz poziom b1 - szlifuj swój angielski.

Interaktywna nauka z Fiszkoteką

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Jak widać zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Z nami bez problemu na długo zapamiętasz jak pisać wypracowanie, jakim jest rozprawka. Angielski z Fiszkoteką to czysta przyjemność!. Przydatne słówka po angielsku i gotowy wzór to wszystko, czego potrzebujesz, aby napisać rozprawkę na 100%. Dołącz do Fiszkoteki i przekonaj się na własnej skórze, jak skutecznie można się z nami uczyć.

You must sign in to write a comment