przydatne zwroty

 0    42 flashcards    oliwiaspalinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
umówić się
start learning
make an appointment
podjąć decyzję
start learning
come to a decision
złożyć obietnicę
start learning
make a promise
zrobić wyjątek
start learning
make an exception
zarabiać pieniądze
start learning
make money
hałasować
start learning
make a noise
popełnić błąd
start learning
to make a mistake
dokonywać wyboru
start learning
to make a choice
robić zakupy
start learning
to do shopping
mieć sens
start learning
make sense
bałaganić
start learning
make a mess
zrobić przysługę
start learning
do a favor
prowadzić interesy
start learning
do business
zadzwonić przez telefon
start learning
make a phone call
wysuwać propozycję
start learning
put forward a proposal
osiągać zysk
start learning
make a profit
robić wymówki
start learning
expostulate
podjąć próbę
start learning
attempt
dołożyć starań,
start learning
Efforts
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
zaproponować coś
start learning
make an offer
zaprzyjaźniać się
start learning
make friends
robić postępy
start learning
make progress
wykonać zadanie
start learning
do the job
robić kurs
start learning
do a course
zrobić dobre wrażenie
start learning
to make a good impression
dobrze sobie radzić
start learning
to do well
uczęszczać do szkoły
start learning
to attend school
robić notatki
start learning
to take notes
odrabiać pracę domową
start learning
to do homework
czytać mapy
start learning
read maps
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
brać udział w lekcji
start learning
to take part a lesson
uczyć się pilnie
start learning
study hard
bardzo się starać
start learning
to try very hard
arkusz egzaminacyjny
start learning
an exam paper
poziom nauczania
start learning
academic standard
pisać wypracowanie
start learning
write essay
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
praca pisemna
start learning
essay
plan lekcji
start learning
timetable

You must sign in to write a comment