Przeszłość - did, didn’t

 0    33 flashcards    malgorzatabielas
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
czy ty słuchałeś muzyki?
start learning
did you listen to music?
czy ty potrzebowałeś mnie w czoraj
start learning
did you need me yesterday
czy on pomógł ci w zeszły weekend
start learning
Did he help you last weekend
czy ty piłeś alkohol
start learning
did you drink alcohol?
co piłeś?
start learning
what did you drink?
czy ty posprzątałeś
start learning
did you clean up your room
czy ty słuchałeś tamtego podkastu
start learning
did you listen to that podcast
czy ty pracowałeś w czoraj?
start learning
did you work yesterday
czy ty pracowałeś w czoraj
start learning
did you work yesterday
czy kupiłeś bilety w czoraj
start learning
did you buy we tickets yesterday
czy zobaczyłeś sie z Robertem w czoraj
start learning
Did you see Robert yesterday
czy ty widziałeś ten nowy film w czoraj
start learning
did you see this new movie yesterday
czy ty gotowałeś wczoraj
start learning
did you cook yesterday
czy ty sprzatałeś swoj apartament wczoraj
start learning
did you clean your apartment yesterday
czy ty jadłeś pizze
start learning
did you eat pizza?
czy ty poszedłeś fo kina w zeszlym tygodniu
start learning
did you go to we cinema last week
czy on poszedł tam z tobą w zeszly weekend
start learning
Did he go with you last weekend
czy oni wzieli pieniądze na bilety
start learning
did they take money for tickets
czy Magdy mąż pracował w angli w zeszłym roku
start learning
or Magda's husband worked in England last year
gdzie poszedłeś wczoraj?
start learning
where did you go yesterday?
gdzie poszedłeś ostatnio?
start learning
where did you go last freaday
co widziałeś w zeszły piątek
start learning
what did you see last Friday
kiedy on to widzial
start learning
when did he see it?
gdzie twój mąż to kupił
start learning
where did your husband buy it
dlaczego on to kupił
start learning
why did he buy it
co jadłeś wczoraj?
start learning
what did you eat yesterday?
gdzie podróżowałeś w zeszłym
start learning
where did you travel last
jakie filmy oglądałeś
start learning
what films did you watched
co robiłeś wczoraj
start learning
what did you do yesterday
gdzie kupiłeś ten tiszerd
start learning
where did you buy this tiszerd
on nie pomógł mi w zeszły weekend
start learning
he didn’t help me last weekend
ja nie dostałam twojego e-mail
start learning
I didn’t get your e-mail
Zrobiłem to.
start learning
I did it.

You must sign in to write a comment