Protection of the personal rights

 0    68 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

reputacja, tu: cześć
start learning
reputation

tu: wizerunek
start learning
image

wolność sumienia
start learning
freedom of conscience

mieszkanie
start learning
dwelling

tu: twórczość
start learning
works

dignity

pochodzenie etniczne
start learning
ethnic descent

w szczególności
start learning
in particular

ustawodawca
start learning
legislator

poza sporem
start learning
beyond contention

karać przestępstwo
start learning
to penalise an offence

napad z pobiciem
start learning
assault and battery

obelżywe zachowanie
start learning
insulting behaviour

poniżać, upokarzać
start learning
to humiliate

szydzić z kogoś
start learning
to sneer at somebody

poniżać kogoś
start learning
to put somebody down

wyśmiewać się kogoś
start learning
to laugh at somebody

rozpowszechniać
start learning
to disseminate

obraźliwe
start learning
offensive

spowodować uraz cielesny kogoś
start learning
to inflict bodily harm on somebody

odszkodowanie pieniężne
start learning
damages

środki ochrony prawnej
start learning
legal remedies

sprawca naruszenia
start learning
wrongdoer

zadośćuczynienie pieniężne
start learning
financial compensation

uszkodzenie, krzywda
start learning
harm

tu: ponieść szkodę
start learning
injury sustained

składać do
start learning
to file with

ubiegać się o
start learning
to file for

zwolnienie od kosztów sądowych
start learning
exemption from court fees and charges

tu: pełnomocnik z urzędu
start learning
legal aid lawyer

tłumacz na koszt państwa
paid translator
start learning
State

zniesławienie
start learning
defamation

powództwo, sprawa sądowa
start learning
lawsuit; also: suit

zmniejszać
start learning
to decrease

respect; regard

ciesząca/y się zaufaniem
start learning
person held in confidence

wywoływać, nakłaniać
start learning
to induce

pogardliwy, lekceważący
start learning
disparaging

hostile

nieprzyjemny
start learning
disagreeable

zarzut, oskarżenie
start learning
charge

obejmować
start learning
to encompass

zniesławienie pisemne
buhl]
start learning
libel [wymowa: laj

zniesławienie ustne
start learning
slander

wygrać sprawę; uzyskać odszkodowanie w procesie
start learning
to recover in a suit

plaintiff

defendant

przekazywać, także: przewozić
start learning
to convey

polemizować
start learning
to contend

osoba trzecia
start learning
third party

nieumyślnie
start learning
inadvertently

podsłuchać
start learning
to overhear

zastrzeżony znak towarowy
start learning
trademark (TM)

złośliwy komentarz
start learning
malicious commentary

próba włamania
start learning
attempted burglary

tabloid

bezpośrednia bliskość
start learning
immediate proximity

organizacja pozarządowa NGO
governmental organisation
start learning
non

obligacje emitowane przez stocznię
start learning
shipyard bonds

tik nerwowy
start learning
nervous twitch

tenure

prześmiewczy
start learning
irreverent

renowned

podarować sobie, odpuścić
start learning
to give sth. a miss (sl.)

złapany na gorącym uczynku
handed
start learning
caught red

fałszywa strona www (wyglądająca na prawdziwą)
start learning
dummy site

oprogramowanie szpiegowskie
start learning
spyware

okazać się
start learning
to turn out


You must sign in to write a comment