Preterito Indefinido - czasowniki nieregularne

 0    26 flashcards    ansk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hablar
HABLÉ, HABLASTE, HABLÓ, HABLAMOS, HABLASTEIS, HABLARON
start learning
odmiana końcówki AR - mówić
comer, vivir
COMI, COMISTE, COMIÓ, COMIMOS, COMISTEIS, COMIERON, VIVI, VIVISTE, VIVIÓ, VIVIMOS, VIVISTEIS, VIVIERON
start learning
odmiana końcówki er idę - Jeść, żyć
andar
anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
start learning
iść / chodzić
conducir
conduje, condujiste, condujo, condujimos, condujisteis, condujeron
start learning
prowadzić
dar
di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
start learning
dawać
decir
dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
start learning
powiedzieć
dormir
dormi, dormiste, durmio, dormimos, dormisteis, durmieron
start learning
spać
estar
estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
start learning
znajdować się, być
hacer
hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
start learning
robić
ir
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
start learning
chodzić
leer
lei, leiste, leyo, leimos, leisteis, leyeron
start learning
czytać
morir
mori, moriste, murio, morimos, moristeis, murieron
start learning
umrzeć / umierać
pedir
pedi, pediste, pidio, pedimos, pedisteis, pidieron
start learning
zapytać
poder
pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron
start learning
móc
poner
puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
start learning
kłaść
producir
produje, produjiste, produjo, produjimos, produjisteis, produjeron
start learning
produkować / wytwarzać
proponer
propuse, propusiste, propuso, propusimos, propusisteis, propusieron
start learning
zaproponować
querer
quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
start learning
kochać
saber
supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
start learning
wiedzieć
ser
fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
start learning
Czasownik "być", którego używamy kiedy mówimy o stałych cechach osób lub przedmiotów
sentir
senti, sentiste, sintio, sentimos, sentisteis, sintieron
start learning
czuć / odczuwać
traducir
traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
start learning
przetłumaczyć / tłumaczyć
tener
tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
start learning
mieć
traer
traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
start learning
przynieść / przynosić
venir
vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
start learning
przychodzić
vestir
vesti, vestiste, vistio, vestimos, vestisteis, vistieron
start learning
sukienka

Preterito Indefinido - ucz się przyjemnie czasowników nieregularnych!

Czasowniki nieregularne w języku hiszpańskim bywają zmorą uczących się, zwłaszcza na początku nauki, zanim osiągniemy pewien poziom oswojenia z nimi. Nic w tym dziwnego, bowiem nieregualrność gramatyczna sprawia trudność nawet naturalnym użytkownikom języka i stąd najczęstsze błędy językowe, popełniane nawet w języku ojczystym. Fakt, iż dany czasownik przybiera określoną, nieregularną formę, wynika z długich procesów historyczno-językowych, z których poza językoznawcami, w zasadzie nikt już nie zdaje sobie sprawy. Nie ma więc powodu do stresu i poczucia klęski, lecz - po prostu - wszystkich nieregularności trzeba się solidnie nauczyć.

Preterito Indefinido - fiszka pomoże najlepiej

Fiszki do nauki nieregularnych gramatycznie form czasowników występujących w Preterito Indefinido zostały opracowane niezwykle przyjaźnie dla osób, dla których język hiszpański jest drugim lub kolejnym językiem. Fiszki uwzględniają zarówno poprawne formy bezokolicznikowe, jak i właściwą odmianę końcówek. Dodatkowo w fiszkach wybrane zostały najbardziej popularne i najczęściej używane czasowniki, dzięki czemu nie tylko uczymy się nieregularności poprawnych w gramatycznym, literackim i oficjalnym języku mówionym, ale i nabywamy kompetencji komunikacyjnych, których pozytywne skutki zauważymy w codziennej komunikacji językowej. Po prostu, dzięki wyborowi tego właśnie słownictwa: od razu lepiej dogadamy się po hiszpańsku, a przecież o taką satysfakcję językową chodzi nam najbardziej.

You must sign in to write a comment