Prawo wewnętrzne

 0    10 flashcards    mayaa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to znaczy, że akt prawny ma charakter wewnętrzny?
start learning
Oznacza to, że dany akt obowiązuje tylko jednostki podległe organowi, który go wydał.
Wymień konstytucyjne źródła prawa o charakterze wewnętrznym.
start learning
Uchwała RM, zarządzenia RM, zarządzenia ministrów, zarządzenia Prezydenta RP.
Jaki warunek stawia Konstytucja wobec zarządzeń?
start learning
Zarządzenia mogą być wydawane tylko na podstawie ustawy i nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
Jakie znasz inne akty prawa wewnętrznego poza wymienionymi w konstytucji?
start learning
Istnieje duża liczba uchwał i zarządzeń wydawanych przez centralne organy administracyjne, np. komitety RM; lub Prezesa NBP. Ponadto wiele aktów wewnętrznych wydają organy niższych szcebli.
Czy akty prawa wewnętrzngeo mogą być podstawą decyzji wobec obywateli?
start learning
Nie, nie mogą być podstawą decyzji, ale mogą pośrednio oddziaływać na prawa i obowiązki obywateli.
Co to są samoistne a co to wykonawcze akty prawa wewnętrznego?
start learning
Samoiste akty prawa wewnętrznego są wydawane na podstawie normy kompetencyjnej, wykonawcze natomiast na podstawie ścisłego upoważnienia.
Kto kontroluje akty prawa wewnętrznego?
start learning
Akty prawa wenętrznego są kontrolowane przez organy nadrzędne w stosunku do wydającego akt.
Wymień kilka rodzajów aktów prawa wewnętrznego.
start learning
Uchwały, zarządzenia, okólniki, regulaminy, wytyczne, decyzje, instrukcje, opinie.
Na czym polega odwracanie hierarchii źródeł prawa?
start learning
Odwracanie to polega na tym, że pracownik administracyjny w pierwszej kolejności stosuje akty wydawane przez jego przełożonego, a ustawę. Należy przeciwdziałać temu zjawisku.
Czy przepisy administracyjne są źródłami prawa?
start learning
W rozumieniu konstytucyjnym nie, ale w szerokim rozumieniu źródeł prawa administracyjnego tak.

You must sign in to write a comment