Practical English for Lawyers (1)

 0    23 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

As our first order of business
start learning
Jako pierwsze w porządku naszych obrad...

ultimately
start learning
ostatecznie

Is that compatible with what you would like to see?
start learning
Czy to jest zgodne z tym, co chciałbyś zobaczyć?

I am not sure if I fully understand your point.
start learning
Nie jestem pewien, czy w pełni rozumiem twój punkt widzenia.

to enquire
start learning
na zapytanie

as far as my suggestion was concerned
start learning
jeśli chodzi o moją sugestię

I would be willing to...
start learning
Byłbym skłonny...

From where we stand, a better idea would be to push the construction deadline a bit further.
start learning
Z miejsca, w którym się znajdujemy, lepszym pomysłem byłoby przesunięcie terminu budowy nieco dalej.

Let me have a word with the boss.
start learning
Pozwól mi porozmawiać z szefem.

Let me make an alternative proposal.
start learning
Pozwól mi przedstawić alternatywną propozycję.

the bottom line is
start learning
Najważniejsze jest to,

room for manoeuvre
start learning
pole manewru

You drive a hard bargain!
start learning
Prowadzisz twarde negocjacje (interesy)!

To find a common ground
start learning
Aby znaleźć wspólną płaszczyznę

bargaining phase
start learning
faza przetargowa (negocjacji)

to decline an offer
start learning
odrzucić ofertę

to be compelled
start learning
być zmuszonym (stanąć przed koniecznoscią)

deem
We dewm it necessary that the law ahould be amended as soon as possible
start learning
uważać, sądzić

detain; to be detained by
start learning
zatrzymać; zostać zatrzymanym przez

deter
It seemed that nothibg could deter the partisants fron their missiin to drive away the dictator
start learning
powstrzymać, odstraszać

discretion
start learning
dyskrecja; right or ability to decide sth

default
The corporation defaulted on its debts and filed for bankruptcy
start learning
nie wywiązać się

a fringe benefit
start learning
zasiłek dodatkowy; dodatkowe świadczenie


You must sign in to write a comment