Praca poziom rozszerzony

 0    93 flashcards    sirlemonek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
adwokat
start learning
barrister
kosmetyczka
start learning
a beautician
księgowy
start learning
bookkeeper
murarz
start learning
bricklayer
stolarz
start learning
a carpenter
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
autor tekstów reklamowych
start learning
copywriter
kwiaciarz
start learning
florist
lekarz
start learning
physician
notariusz
start learning
solicitor
krawiec
start learning
tailor
poborca podatkowy
start learning
tax collector
terapeuta
start learning
therapist
spokojny, niewymagający
start learning
cushy
bez perspektyw
start learning
dead-end
robiący wrażenie
start learning
glamourous
na wysokim stanowisku
start learning
high-powered
nieciekawy, przyziemny
start learning
mundane
dająca satysfakcję
start learning
rewarding
być przytłoczonym czymś
start learning
be bogged down in sth
być do czegoś stworzonym
start learning
be cut out for sth
być w ciągłym biegu
start learning
be on the go
mieć dużo czegoś na głowie
start learning
be snowed under with work
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
zajmować się papierkową robotą
start learning
do paperwork
zelżeć
start learning
ease off
doświadczenie
start learning
experience
stawiać czemuś czoła
start learning
face up to something
wręczyć wymówienie
start learning
to hand in your notice
doświadczenie zawodowe
start learning
job record
rzucić coś
start learning
pack sth in
pomijać kogoś
start learning
pass sb over
obciążać kogoś pracą
start learning
rush sb off their feet
harować nad czymś
start learning
slog away at sth
składać przedstawiać
start learning
submit
wziąć wolne z powodu choroby
start learning
take time off sick
wakat, wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować pod presją czasu
start learning
work to toght deadlines
osiągnięcie
start learning
achievement
kandydat
start learning
applicant
zgłoszenie
start learning
application
przejść do następnego etapu rekrutacji
start learning
be shortlisted
nadrobić zaległości w pracy
start learning
clearbthe backlog of work
zdemotywowany
start learning
demotivated
nadający się do zatrudnienia
start learning
employable
zatrudnienie
start learning
employment
osoba poszukująca pracy
start learning
job seeker
bezrobotny
start learning
jobless
dobra robota, oby tak dalej
start learning
keep up the good work
przepracowany
start learning
overworked
presja w pracy
start learning
pressure of work
pracownik sezonowy
start learning
seasonal worker
podlegać komuś
start learning
answear to sb
oklaskiwać kogoś
start learning
applaud somebody
przekomarzać się
start learning
banter
być dla kogoś korzystnym
start learning
be beneficial to someone
przypominać o czymś
start learning
be reminiscent of sth
przykuwać czyjąś uwagę
start learning
catch sb’s eye
wynalazek
start learning
contraption
szkodliwy
start learning
detrimental to sb
drżeć na myśl o czymś
start learning
dread sth
wprowadzać zasady w życie
start learning
enforce rules
naciągany, przesadny
start learning
far-fetched
zostać dobrze przyjętym
start learning
go down well
pieniężny
start learning
monetary
wzrost czegoś (np. cen)
start learning
surge in sth
zrobić rekonesans
start learning
test the waters
szukać nowych możliwości
start learning
seek new opportunities
zobaczyć na własne oczy
start learning
see for oneself
wynagrodzenie
start learning
remuneration
odbywane w formie stażu
start learning
realised through internship
wskazywać na coś
start learning
point sth out
utrzymywać
start learning
to maintain
wskazywać
start learning
indicate
podkreślać
start learning
to highlight
doświadczenie praktyczne
start learning
hands-on experience
dać komuś przewagę
start learning
give an edge
zrozumieć, poznać kogoś
start learning
get the idea of something
zyskać wiedzę, zrozumieć coś
start learning
gain an insight
wyjaśnić
start learning
to explain
oceniać
start learning
evaluate
przyszli pracownicy
start learning
employees-to-be
podkreślać
start learning
emphasize
pokazać, udowadniać
start learning
demonstrate
wyznawać
start learning
to confess
wyjaśniać
start learning
clarify
dążyć do czegoś
start learning
be intent on something
być skutecznym narzędziem
start learning
be an effective tool
przypisać zadanie
start learning
assign the task
oceniać
start learning
assess
stosować w życiu codziennym
start learning
apply sth to real life situations
przyjmować
start learning
admit sb/sth

You must sign in to write a comment