praca domowa paternity

 0    19 flashcards    katarzynaopaska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zachowywać się wobec kogoś w określony sposób
start learning
behave toward someone in a certain way
odporny nie gotowy lub skłonny do zmiany
start learning
resistant not ready or willing to make a change
odmówić lub odrzucić dobrą okazję
start learning
to refuse or decline a good opportunity
mieć prawo do zrobienia czegoś
start learning
to have the right to do something
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
start learning
to convince
How did you manage to convince them?
coś, co odbiera człowiekowi wolność
start learning
something that takes away a person freedom
obiekt z sutkami, który dziecko ssie dla wygody
start learning
a nipple sharped object that a baby sucks on for comfort
kwota wynagrodzenia
start learning
amount of pay
otrzymać
start learning
receive
rodzicielski
start learning
parental
pospolity
start learning
common
równość płci
start learning
gender equality
postrzegane jako
start learning
viewed as
mimo że / chociaż
start learning
although
zwalnianych
start learning
laid off
zmniejszać
start learning
downsizes
pomimo braku
start learning
despite the lack
pakiet świadczeń dodatkowych
start learning
benefit package
zużyć
start learning
use up

You must sign in to write a comment