Polska okres rozbicia dzielnicowego

 0    54 flashcards    krzysiujablonski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Q: Mieszko I okres panowania
start learning
A: 1960 - 992
Q: Mieszko I Sojusz z Czechami, małżeństwo z Dobrawą
start learning
A: 965
Q: Tzw. Dagome iudex najstarszy dokument dotyczący państwa polskiego
start learning
A: 991
Q: Zamordowanie Bezpryma?, powrót Mieszka II z Czech
start learning
A: 1032
Q: Bolesław I Chrobry zbrojne zajęcie Czech i Moraw
start learning
A: 1003
Q: Kazimierz Odnowiciel z pomocą niemiecką opanowuje Małopolskę i Wielkopolskę, Kraków główną siedzibą władcy, sojusz z Rusią
start learning
A: 1039- 1041
Q: Najazdy Mieszka II na Saksonię w celu wsparcia przeciwników cesarza
start learning
A: 1028 1030
Q: Bolesław II Śmiały koronacja za zgodą papieża
start learning
A: 1076 25 XII
Q: Mieszko I pokój z cesarze Ottonem II, wspólne walki z Wieletami
start learning
A: 979
Q: Mieszko II Lambert Najazd ruski i niemiecki, utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich, Mieszko I na krótko zmuszony do rezygnacji z korony i wygnany, podział kraju
start learning
A: 1031
Q: Utworzenie biskupstwa misyjnego w Poznaniu (bpJordan)
start learning
A: 968
Q: Mieszko I Odebranie Czechom Śląska, przyłączenie Małopolski do państwa polskiego
start learning
A: 990
Q: Kazimierz I Odnowiciel Bunt feudałów, anarchia, rewolta ludowa, w wielu rejonach przywrócenie pogaństwa, Kazimierz opuszcza kraj
start learning
A: 1037-1038
Q: Panowanie Bolesław I Chrobry
start learning
A: 992- 1025
Q: Prejściowe opanowanie Pomorza Nadwiślańskiego (gdańskiego)
start learning
A: 1090- 1092
Q: Interwencje na Węgrzech dla poparcia Beli I i Gejzy I
start learning
A: 1060 ,1063 (ponownie 1077)
Q: Zjazd w Quedkinburgu- uznanie przez Czechy przynależności Śląska do Polski
start learning
A: 1054
Q: Wyprawa Bolesława Śmiałego na Kojów dla poparcia Izasława
start learning
A: 1076 i 1077
Q: Powrót do władzy Mieszka II, hołd złożony cesarzowi, zjednoczenie kraju
start learning
A: 1032-1034
Mieszko I Zwycięstwo nad margrabią Hodonem pod Cedynią, zakończenie walk o Pomorze Zachodnie
start learning
972 Mieszko I
Mieszko I Zajęcie Grodów Czerwieńskich przez Włodzimierza, Wlk.ks. kijowskiego
start learning
Mieszko I 981
Blesław I Chrobry Wygnanie Ody i jej synów, uratownie jedności państwa
start learning
Blesław I Chrobry ok. 992
Blesław I Chrobry trzy wojny z cesarzem Henrykiem II (zdobycie Milska i Łużyc)
start learning
Blesław I Chrobry 1002-18
Blesław I Chrobry Usunięcie Bolesława z Czech
start learning
Blesław I Chrobry 1004
Blesław I Chrobry Wyprawa kijowska osadzenie w Kijowie Świętopełka, przyłączenie do Polski Grodów Czerwieńskich
start learning
Blesław I Chrobry 1018
Mieszko II Lambert panowanie
start learning
Mieszko II Lambert 1025-1034
Mieszko II Lambert Powrót do władzy, hołd złożony cesarzowi, zjednoczenie kraju
start learning
Mieszko II Lambert 1032-1034
Kazimierz I Odnowiciel panowanie
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1034-1058
Kazimierz I Odnowiciel Niszczący najzad księcia czeskiego Brzetysława, utrata Śląska
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1038-1039
Kazimierz I Odnowiciel Kazimierz z pomocą niemiecką opanowuje Małopolskę i Wielkopolskę, Kraków główną siedzibą władcy, sojusz z Rusią
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1039-1041
Kazimierz I Odnowiciel Odzyskanie Mazowsza z rąk niezależnego władcy Miecława po uzyskaniu pomocy ruskiej, podporządkowanie sobie Pomorza po pokonaniu Siemiomysła
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1047
Kazimierz I Odnowiciel Przejściowe odbicie części Śląska pozostającego przy Czechach
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1050
Kazimierz I Odnowiciel Zjazd w Quelinburgu- uzanie przez Czechy przynależności Śląska do Polski
start learning
Kazimierz I Odnowiciel 1054
Bolesław II Śmiały Trudności finansowe rozpoczęcie procederu psucia monety
start learning
Bolesław II Śmiały 1076-79
Bolesław II Śmiały Zabójstwo biskupa Stanisława, bunt rycerstwa, wygnanie króla na Węgry
start learning
Bolesław II Śmiały 1079
Władysław Herman panowanie
start learning
Władysław Herman 1079-1102
Władysław Herman stłumiony bunt możnych przeciwko wszechwładzy palatyna Sieciecha
start learning
Władysław Herman 1093
Władysław Herman Wobec kolejnej groźby buntu Władysław wydziela dzielnice dla obu synów, Zbigniewa i Bolesława, zachowując władzę zwierzchnią
start learning
Władysław Herman 1097
Władysław Herman Pokonanie Połowców najeżdżających od kilku lat wschodnie dzielnice kraju
start learning
Władysław Herman 1099
Bolesław III Krzywousty panowanie
start learning
1102-1138
Bolesław III Krzywousty Podział państwa między Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa
start learning
Bolesław III Krzywousty 1102
Bolesław III Krzywousty Wojna domowa ze Zbigniewem, wygnanie go i zjednoczenie kraju
start learning
Bolesław III Krzywousty 1106-1107
Bolesław III Krzywousty Odparcie cesarza Henryka V interweniującego na rzecz Zbigniewa (m.in. obrona Głogowa
start learning
Bolesław III Krzywousty 1109
Bolesław III Krzywousty Powrót Zbigniewa do kraju, jego oślepienie i być może śmierć
start learning
Bolesław III Krzywousty 1110-1112
Bolesław III Krzywousty Opanowanie Nakła nd Notecią- otwarcie drogi na Pomorze
start learning
Bolesław III Krzywousty 1113
Bolesław III Krzywousty ukończenie kroniki Galla Anonima
start learning
Bolesław III Krzywousty ok 1114
Bolesław III Krzywousty Pomorze Gdańskie w państwie Krzywoustego
start learning
Bolesław III Krzywousty 1119
Bolesław III Krzywousty Wyprawy na Pomorze Zachodnie, Warcisław prawdopodobnie lennikiem Bolesława (?)
start learning
Bolesław III Krzywousty 1121-1123
Bolesław III Krzywousty Udana misja Ottona z Bambergu i chrystianizacja Pomorza Zach.
start learning
Bolesław III Krzywousty 1124
Bolesław III Krzywousty Odsunięcie od władzy palatyna Piotra Włostowica (ponowne jego wpływy za Władysława II Wygnańca)
start learning
Bolesław III Krzywousty 1126
Bolesław III Krzywousty Zerwanie sojuszu z Węgrami, spustoszenie Śląska przez Czechów
start learning
Bolesław III Krzywousty 1131
Bolesław III Krzywousty Zagrożenie niezależności Kościoła polskiego dążeniami abp. Magdeburga
start learning
Bolesław III Krzywousty 1133
Bolesław III Krzywousty tzw. testament Krzywoustego zasada senioratu, wydzielenie synom dzielnic
start learning
Bolesław III Krzywousty ok. 1133
Bolesław III Krzywousty Złożenie w Merseburgu hołdu cesarzowi Lotarowi III, potwierdzenie niezależności metropolii gnieźnieńskiej (bulla gnieźnieńska 1136)
start learning
Bolesław III Krzywousty 1135

You must sign in to write a comment