POLISH CIVIL LAW - introduction to the Civil Code terminology (1)

 0    43 flashcards    Szulerka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

znacząco zmieniony
start learning
substantially amended

(rights relating to) property; (rights relating to) assets

podmiot prawa cywilnego
start learning
the subject of civil law

czynności prawne
start learning
acts in law

time limit

ustawa regulująca kwestie przedawnienia
start learning
statute of limitations

zakazywać, uniemożliwiać
start learning
to bar (to be barred by)

własność i inne prawa rzeczowe
start learning
ownership & other proprietary rights

ograniczone prawa rzeczowe
start learning
limited proprietary rights

tu: czyn niedozwolony
start learning
unlawful act

bezpodstawne wzbogacenie
start learning
unjustified enrichment

inheritance

użytkowanie wieczyste
start learning
perpetual usufruct

posiadanie
start learning
possession

brak testamentu
start learning
intestacy

dziedziczenie ustawowe
start learning
statutory succession

dziedziczenie testamentowe
start learning
testate (will) succession

tu: opieka
start learning
guardianship

złośliwy; (złośliwie) umyślny
start learning
malicious

cel społeczno
socio
start learning
gospodarczy
economic purpose

zasady współżycia społecznego
start learning
principles of community life / social coexistence

ciężar dowodu
start learning
burden of proof

kwestionowane oskarżenie
start learning
disputed charge

wywodzić (skądś)
start learning
to derive (from sth)

allegation

stosunki cywilno
civil law relations
start learning
prawne

osoba fizyczna
start learning
natural person

podmiot prawa
start learning
legal entity

osoba prawna
start learning
body corporate, corporation, corporate entity

zdolność prawna, niekiedy rozumiana też jako zdolność do czynności prawnych
start learning
legal capacity

zdolność do czynności prawnych
start learning
capacity to perform acts in law

ograniczona zdolność
start learning
limited capacity

ustanawiać, wyznaczać
start learning
to institute

tu: kuratela
start learning
custodianship

tu: ubezwłasnowolniony
start learning
incapacitated

osiągnąć (wiek, pozycję, etc)
start learning
to attain

mieć osobowość prawną
start learning
to be a body corporate (corporation)

odpowiedni rejestr
start learning
appropriate register

authority, governing body

wyznaczać
start learning
to appoint

PL: miejsce tj. miejscowość (stałego) zamieszkania, domicyl ENG: adres zamieszkania
start learning
place of residence

jurysdykcja z miejscem stałego zamieszkania
start learning
domicile (US: domicil)

place of registered office


You must sign in to write a comment