Podział na rodzaje literackie oraz wyznaczniki literatury pięknej

 0    12 flashcards    karolina323
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Wyznaczniki literatury pięknej
start learning
1. Funkcja estetyczna: przynależność literatury do dzieł sztuki 2. fikcyjność: elementy zmyślone w tekście, 3. obrazowość: zdolność przywoływania w wyobraźni czytelnika, obrazu opisywanego świata, 4. specjalne ukształtowanie języka
Kto wprowadził rodzaje literackie
start learning
1. Platon- w dialogu "Państwo (opisał 3 rodzaje, dzieląc je zw wzgl. na to czy poeta mówi we własnym imieniu, czy wypowiadają się bohaterowie, lub czy utwór łączy obie te możliwości) 2. Artsoteles
Rodzaj literacki
start learning
-ogólna kategoria podziału utworów literackich, głównie ze względu na podmiot literacki
Podmioty literackie -podział:
start learning
-w epice: narrator -w liryce: podmiot liryczny -w dramacie: osoby dramatu
Synkretyzm rodzajowy
start learning
-mieszanie się cech rodzajowych w różnych utworach
Cechy epiki:
start learning
1. sposób przedstawienia świata- opowiadanie, opis 2. narracja fabularna(monolog) z możliwym udziałem dialogu 3. funkcja wypowiedzi- przedstawienie świata 4. obiektywizacja przedstawienia 5. akcja 6. czas- przeszłość
Cechy liryki
start learning
1. sposób przedstawienia świata- opis przeżyć i uczuć podmiotu, 2. monolog lub dialog liryczny, 3. cel wypowiedzi- wyrażenie przeżyć i uczuć podmiotu, 4. subiektywność podmiotu, 5. brak akcji, 6. czas: teraźniejszość
Cechy dramatu
start learning
1. działanie postaci, 2. dialog lub monolog, 3. cel: przedstawienie zdarzeń, 4. subiektywność osób dramatu, 5. akcja, 6. czas: przyszłość
EPIKA
start learning
-epos -powieść -nowela -opowiadanie -legenda -mit -baśń -pamiętnik -dziennik -przypowieść
LIRYKA
start learning
-pieśń -oda -hymn -tren -elegia -fraszka -epigramat -sonet
DRAMAT
start learning
-tragedia -komedia -tragikomedia -dramat właściwy -libretto operowe -libretto operetkowe
SYNKRETYZM RODZAJOWY
start learning
-bajka -satyra -powieść poetycka -dramat romantyczny -poemat heroikomiczny -poemat dygresyjny -ballada

Literatura piękna – cechy

Wyznaczniki literatury, rodzaje utworów literackich i ich cechy – wszystkie te wiadomości podane w zwięzłej i zrozumiałej formie, za pomocą fiszek. Duża ilość przydatnej wiedzy w jednym miejscu. Informacje te przydają się przy nauce języka polskiego – poznaj je już dziś!

Podział literatury

Znajomość obowiązującego podziału literatury na epikę, lirykę i dramat, a także cech typowych dla danego rodzaju literackiego nie jest jedynie czystą teorią, nieprzydatną w praktyce. Znajomość cech literatury pięknej pozwoli na szybkie przyporządkowanie utworu do danego gatunku, a co za tym idzie, jego szybszą i trafniejszą interpretację.

Matura z polskiego

Taka umiejętność z pewnością okaże się cenna podczas pisania matury z j. polskiego. Dlatego przed tym ważnym egzaminem warto powtórzyć sobie wyznaczniki literatury i rodzaje utworów literackich.

You must sign in to write a comment