piastowie i średniowieczna europa

 0    78 flashcards    kuma
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
1054
start learning
wielka schizma wschodnia
1965
start learning
Sobór Watykański II
910
start learning
założenie opactwa w Cluny
1059
start learning
sobór laterański (kardynałowie wybierają papieża)
1075
start learning
Dyktat papieski (dictatus papae)
1076
start learning
synod w Wormacji (nie uznanie wyboru Grzegorza VII na papieża)
1077
start learning
Henryk IV udaje się boso do Canossy, błagać Grzegorza VII o przebaczenie
1084
start learning
koronacja Henryka IV na cesarza
1122
start learning
synod w Wormacji (pierwszy konkordat)
1176
start learning
bitwa pod Legnano (Włosi kontra Fryderyk I Barbarossa)
1250
start learning
śmierć Fryderyka II
1250-1273
start learning
wielkie bezkrólewie w Niemczech
1273
start learning
do władzy w Niemczech dochodzi Rudolf z Habsburga
1215
start learning
sobór laterański IV
1095
start learning
synod w Clermont
1096
start learning
krucjata ludowa
1096-1099
start learning
I wyprawa krzyżowa
1099
start learning
zdobycie Jerozolimy
1100
start learning
Baldwin z Bouillon ogłasza się królem Królestwa Jerozolimskiego
1291
start learning
Joanici na Cyprze
1309
start learning
Joanici na wyspie Rodos
1530-1789
start learning
Joanici na Malcie
1226
start learning
Krzyżacy przenoszą się na ziemię chełmińską w Polsce
1187
start learning
sułtan Egiptu Saladyn zdobywa Jerozolimę (pretekst do III Krucjaty)
1204
start learning
Krzyżowcy podbijają Konstantynopol
1204-1261
start learning
Cesarstwo Łacińskie
1212
start learning
krucjata dziecięca
1291
start learning
zdobycie Akki przez muzułmanów
1147-1149
start learning
II Wyprawa Krzyżowa
1189-1192
start learning
III Wyprawa Krzyżowa
1202-1204
start learning
IV Wyprawa Krzyżowa
1217-1221
start learning
V Wyprawa Krzyżowa
1248-1254
start learning
VI Wyprawa Krzyżowa
1270-1291
start learning
VII Wyprawa Krzyżowa
1063
start learning
papież Aleksander II wzywa rycerstwo do walki z niewiernymi w Hiszpanii
1212
start learning
bitwa pod Navas de Tolosa (pokonanie muzułmanów w Hiszpanii)
1492
start learning
utrzymanie się Maurów w Grenadzie
1147
start learning
Henryk Lew najeżdża na Wieletów i Obodrzyców
1185
start learning
Duńczycy zajmują Pomorze Zachodnie (misja chrystianizacyjna)
1208
start learning
Innocenty III ogłasza krucjatę przeciwko katarom
1209-1229
start learning
walki z katarami
1215
start learning
Jan bez Ziemi wydaje Wielką Kartę Swobód
1170
start learning
zamordowanie kanclerza angielskiego i arcybiskupa Tomasa Becketa
1265
start learning
początek angielskiego parlamentu
1492-1832
start learning
ordynacja wyborcza w Anglii
27 lipca 1214
start learning
bitwa pod Bouvines (Filip II August kontra Jan bez Ziemi)
1302
start learning
Stan Generalny we Francji
1308
start learning
Stan Generalny we Francji przeciwko Templariuszom
1222
start learning
król Węgier Andrzej II zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu
1331
start learning
władca Czech Jan Luksemburczyk zgadza się na prawo do wystąpienia przeciwko niemu
1157
start learning
hołd książąt polskich w Krzyszkowie (dla Fryderyka I Barbarossy)
1177
start learning
wypędzenie Mieszka Starego z kraju przez krakowskich możnowładców
1180
start learning
zjazd w Łęczycy (statut łęczycki)
1194
start learning
śmierć Kazimierza Sprawiedliwego
1227
start learning
zamordowanie Leszka Białego przez Pomorzan
1250
start learning
utrata ziemi lubuskiej
1211
start learning
lokowanie Złotoryi
1253
start learning
lokacja Poznania
1244
start learning
próba o zdobycie prawa do lokacji Krakowa
1257
start learning
lokacja Krakowa
1264
start learning
nadanie przywilejów Żydom przez Bolesława Pobożnego
1274
start learning
nadanie prawa niemieckiego wsi Garlica
1257
start learning
Nowa Marchia (nazwanie nowo zdobytych przez Brandenburgię terenów polskich)
1201
start learning
utworzenie na Inflantach Rygi
1202
start learning
utworzenie zakonu rycerskiego kawalerów mieczowych
1226
start learning
umowa Konrada Mazowieckiego z mistrzem zakonu, Henrykiem von Salzą, o misję chrystianizacyjną na Prusy
1237
start learning
połączenie Zakonu Krzyżackiego z kawalerami mieczowymi
1230-1283
start learning
Krzyżacy podbijają Prusy
1309
start learning
przeniesienie siedziby zakonu z Wenecji do Malborka
1225
start learning
król Węgier Andrzej II wygania Krzyżaków z kraju
1230
start learning
nadanie ziemi chełmińskiej Zakonowi przez Konrada Mazowieckiego
1198
start learning
Czechy dziedzicznym królestwem
1222
start learning
złota bulla Andrzeja II (króla Węgier)
1223
start learning
bitwa nad rzeką Kałką (Mongołowie pokonują sprzymierzone wojska książąt ruskich)
1227
start learning
śmierć Temuczina
1237-1240
start learning
Mongołowie pokonują Ruś
1241
start learning
bitwa pod Legnicą (Henryk Pobożny ginie w walce z Mongołami)
1159-1160
start learning
kolonizacja Połabszczyzny przez Albrechta Niedźwiedzia

You must sign in to write a comment