Phrasal verbs 2

 0    20 flashcards    wsz87
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
start learning
psuć się/załamywać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
carry out
I was only carrying out orders.
start learning
wykonać, przeprowadzić
Wykonywałem tylko rozkazy
cut back on
Last year, before the hospital began cutting back on residents, there were three.
start learning
ograniczyć coś, zredukować coś
Zeszłego roku, przed tym jak szpital zaczął ograniczać rezydentów, było ich trzech.
cut off
Some idiot cut me off!
start learning
uciąć, odcinać urywać, odcinać kogoś, zajechać drogę
Jakiś idiota zajechał mi drogę!
do away with
I did away with him
start learning
pozbyć się, załatwić
Pozbyłem się jego
do up
Do up your coat before you go out
start learning
odnowić, odnawiać, zawijać, owijać, dekorować, zapiąć coś, zawiązać coś (np. ubranie)
Zapnij płaszcz zanim wyjdziesz
end up
I can bet he'll end up in prison
start learning
skończyć się
Mogę się założyć, że on skończy w więzieniu
fall through
Our cooperation has fallen through.
start learning
nie dojść do skutku/nie udawać się
Nasza współpraca nie doszła do skutku.
hold up
Hold up for a while
start learning
opóźniać, odwlekać, nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
Opóźnij to chwilę
keep on
Keep on moving
start learning
kontynuować, robić coś nadal pomimo trudności
Kontynuuj poruszenie się
let down
I promise I'll never let you down again.
start learning
zawieść kogoś, przynieść komuś zawód
Obiecuję, że już więcej cię nie zawiodę
let off
I'll let you off this time, but don't ever lie to me again.
start learning
darować komuś karę, poprzestawać na czymś
Podaruję Ci tym razem, ale nie kłam więcej
pull out of
My train was pulling out of the station when I got there so I had to wait for the next one
start learning
wycofać się, wyjeźdżać
Mój pociąg odjeżdżał ze stacji, kiedy wszedłem, więc musiałem poczekać na następny
pull through
I had to pull throough
start learning
przeżyć, powracać do zdrowia
Musiałem przeżyć
show up
I waited for nearly half an hour, but he didn't show up
start learning
pojawić się, pokazać się
Czekałem na niego pół godziny, ale on się nie pokazał
sort out
Have you sorted out your personal issues yet?
start learning
uporządkować, załatwić coś
Czy już uporządkowałeś swoje sprawy?
split up
Ross and Rachel split up
start learning
zrywać (np. o związku), rozdzielić się
Ross i Rachel zerwali
wear off
The anaesthetic is starting to wear off
start learning
słabnąć, przestawać działać, mijać
Narkoza przestaje działać
wear out
All this walking is wearing me out
start learning
zniszczyć, wyczerpać kogoś
Całe te chodzenie wyczerpuje mnie
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
start learning
dobrze komuś wychodzić/gimnastykować się, wyjaśnić sobie, rozwiązywać
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.

You must sign in to write a comment