People - Mọi người

 0    40 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
I
I am Mantas.
start learning
tôi
Tôi là Mantas.
you
Who are you?
start learning
bạn
Bạn là ai?
he
Who is he?
start learning
anh ấy
Anh ấy là ai?
she
She is my sister.
start learning
cô ấy
Cô ấy là chị của tôi.
we
We are hungry.
start learning
chúng tôi
Chúng tôi đói.
you
Could you close the door, please?
start learning
các bạn
Bạn có thể vui lòng đóng cửa lại được không?
they
They are our friends.
start learning
họ
Họ là bạn của chúng tôi.
they
They are our dogs.
start learning
chúng nó
Chúng nó là những con chó của chúng tôi.
person
A table for one person, please.
start learning
người
Bàn cho một người, làm ơn.
people
That is what people told me.
start learning
mọi người
Đó là cái mọi người nói với tôi.
friend
This is my friend, Mantas.
start learning
bạn
Đây là bạn tôi, Mantas.
wife
This is my wife, Julija.
start learning
vợ
Đây là vợ tôi, Julija.
husband
My husband will be here any minute.
start learning
chồng
Chồng tôi sẽ ở đây bất cứ lúc nào.
brother
He is acting exactly like my brother.
start learning
anh em trai
Anh ấy đang diễn giống anh em trai tôi.
older brother
Dino's older brother works as an IT engineer.
start learning
anh trai
Anh trai Dino làm kĩ sư IT.
youger brother
Our younger brother likes playing basketball.
start learning
em trai
Em trai chúng tôi thích chơi bóng rổ.
sister
Where is your sister?
start learning
chị em gái
Chị của bạn ở đâu?
older sister
My older sister has just got married.
start learning
chị gái
Chị gái tôi vừa kết hôn.
younger sister
His younger sister is 8.
start learning
em gái
Em gái anh ấy 8 tuổi.
child
He is a good child.
start learning
đứa trẻ
Anh ấy là một đứa trẻ tốt.
son
I thought it is my son.
start learning
con trai
Tôi đã nghĩ đây là con trai mình.
daughter
That girl is my daughter.
start learning
con gái
Cô gái đó là con gái của tôi.
mother
My mother is a teacher.
start learning
mẹ
Mẹ tôi là giáo viên.
father
My father works as a taxi driver.
start learning
cha
Cha tôi là tài xế taxi.
boyfriend
Her boyfriend is coming.
start learning
bạn trai
Bạn trai cô ấy sắp đến.
girlfriend
My girlfriend is the most beautiful girl in the world.
start learning
bạn gái
Bạn gái tôi là người xinh đẹp nhất thế giới.
man
Who is this man?
start learning
đàn ông
Người đàn ông này là ai?
woman
She is a married woman.
start learning
phụ nữ
Cô ấy là phụ nữ đã có gia đình.
teacher
You are my best French teacher.
start learning
giáo viên
Bạn là giáo viên tiếng Pháp tốt nhất của tôi.
doctor
Tomas is the best doctor in town.
start learning
bác sĩ
Tomas là bác sĩ giỏi nhất trong làng.
everybody
Everyone is invited.
start learning
mọi người
Mọi người đều được mời.
nobody
Nobody speaks to me.
start learning
không có ai
Không có ai nói chuyện với tôi.
somebody
Somebody ate my sandwich
start learning
ai đó
Ai đó đã ăn bánh kẹp của tôi.
my
It's my dog.
start learning
của tôi
Đây là con chó của tôi.
your
Where's your bag?
start learning
của bạn
Cặp của bạn ở đâu?
his
His son is an actor.
start learning
của anh ấy
Con trai của anh ấy là diễn viên.
her
I like her shoes.
start learning
của cô ấy
Tôi thích đôi giày của cô ấy.
our
He wants to marry our daughter.
start learning
của chúng tôi
Anh ấy muốn cưới con gái chúng tôi.
your
I like your family.
start learning
của bạn
Tôi quý gia đình của bạn.
their
I don't like their parents.
start learning
của họ
Tôi không thích cha mẹ của họ.

You must sign in to write a comment