Paweł 2019-03-13

 0    38 flashcards    pawelszkodziak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Myliłem cię z kimś. innym
start learning
I've mistaken you for sb. else
Nie zgadłbym tego
start learning
I wouldn't have guessed it
wezwać do służby wojskowej
start learning
call up for military service
powołać
start learning
draft for military service
nigdy się nie starzeje
start learning
never ages
wbija cię w fotel
start learning
it pins you down into the seat
Nie pomyślałbym o robieniu tego tym
start learning
I wouldn't think of doing it
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
prowadzenie badań
start learning
conduct research
kilka lat temu
start learning
a few years ago
po pewnym czasie
start learning
after a certain time
Po chwili
start learning
after a while
w odróżnieniu
start learning
as opposed to
W odróżnieniu
start learning
in contrast to
Domyślne ustawienia fabryczne
start learning
default settings
najmniej przydatne
start learning
the least useful
podatny
start learning
susceptible
uważać kogoś za atrakcyjnego
start learning
consider someone attractiv
uważać kogoś atrakcyjnego
start learning
find someone attractiv
obraźliwe, obelżywe
start learning
offensive, insulting
jakie są szanse, że popełnimy błędy
start learning
what are the chances of us making the mistakes
jakie są szanse na drinka w tym miejscu
start learning
what are the chances for a drink at this place
zainteresowany, żeby dużo pić
start learning
interested in drinking much
zajmuje mu trochę czasu, aby wejść w tryb
start learning
it takes him a while to get into a groove
montować, składać meble
start learning
assemble
ani ... ani
start learning
neither ... nor
te żaluzje pękają / pękają. Coś cały czas się odrywa.
start learning
this blinds break / get broken. Something detaches all the time.
wymyśl coś szybko
start learning
come up with something fast
pieniądze zostaną bezzwłocznie przekazane na Twoje konto
start learning
the money will be transfered to your account without delay
prowadzi do eliminacji
start learning
resulting in eliminating
najsłabsze ogniwo
start learning
the weakest link
w końcu tygodnia
start learning
by the end of the week
na piśmie
start learning
in writing
możesz mi wierzyć na słowo
start learning
you can take my word for it
możesz mi wierzyć na słowo
start learning
you can trust my word
Myślę, że ich propozycja jest warta rozważenia
start learning
I think their proposal is worth considering
zobaczymy, jak wygląda dzisiejsza sytuacja
start learning
we will see how the situation looks today
Wolałbym, żebyś nie odpowiadał od razu
start learning
I'd rather you din't reply them right away

You must sign in to write a comment