Participe passé - czasowniki nieregualne (ze strony GramatykaFrancuska)

 0    48 flashcards    sandrak5000
download mp3 print play test yourself
 
Question Français Answer Français
(s’) asseoir (usiąść)
start learning
assis
acquérir (nabywać/zdobywać)
start learning
acquis
avoir
start learning
eu
boire
start learning
bu
conclure (zawierać/kończyć/wnioskować)
start learning
conclu
conduire
start learning
conduit
connaître
start learning
connu
construire
start learning
construit
courir
start learning
couru
craindre (obawiać się)
start learning
craint
croire
start learning
cru
cuire (gotować)
start learning
cuit
découvrir
start learning
découvert
détruire
start learning
détruit
devenir
start learning
devenu
devoir
start learning
dire
start learning
dit
disparaître
start learning
disparu
écrire
start learning
écrit
élire (wybierać)
start learning
élu
être
start learning
été
faire
start learning
fait
falloir (musieć coś zrobić)
start learning
fallu
lire
start learning
lu
mettre
start learning
mis
mourir
start learning
mort
naître
start learning
offrir
start learning
offert
ouvrir
start learning
ouvert
peindre
start learning
peint
plaire (podobać się)
start learning
plu
pleuvoir
start learning
plu
pouvoir
start learning
pu
prendre
start learning
pris
produire
start learning
produit
recevoir
start learning
reçu
résoudre (rozwiązać np.: problem)
start learning
résolu
rire
start learning
ri
savoir
start learning
su
se taire (milczeć)
start learning
tu
suivre
start learning
suivi
tenir (trzymać)
start learning
tenu
traduire (tłumaczyć)
start learning
traduit
valoir (kosztować/mieć wartość)
start learning
valu
venir (przychodzić/przybywać)
start learning
venu
vivre
start learning
vécu
voir
start learning
vu
vouloir (chcieć)
start learning
voulu

You must sign in to write a comment