Państwo i społeczeństwo #O

 0    75 flashcards    RokiOli
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oddać głos
start learning
cast vote
izba
start learning
chamber
wprowadzić nową politykę
start learning
come up with policy
prawa konstytucyjne
start learning
constitutional rights
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
dojść do wladzy
start learning
get into power
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
poseł parlamentu
start learning
member of parliament
hymn narodowy
start learning
a national anthem
ustanowić prawo
start learning
pass a law
partia
start learning
a party
lokal wyborczy
start learning
polling station
premier
start learning
prime minister
pełnić 4letnią kadencję
start learning
serve a 4-year term
kandydować w wyborach
start learning
stand for election
głosować na kogoś
start learning
vote for sb
wygrywać wybory
start learning
win the election
unia europejska
start learning
European Union
swiatowa organizacja zdrowia
start learning
World Health Organization
organizacha narodów zjednoczonych do spraw oświaty nauki i kultury
start learning
united nations educational scientific and cultural organisation
wybuchnąć
start learning
blow out
granica
start learning
border
przeprowadzić atak
start learning
carry out an attack
obowiązkowa służba wojskowa
start learning
compulsory military service
konflikt miedzynarodowy
start learning
an international conflict
interwencja wojskowa
start learning
military intervention
oddziały pokojowe
start learning
peacekeeping troops
zamieszki
start learning
riot
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect sb of sth
aresztować kogoś za coś
start learning
arrest sb for sth
podpalać
start learning
arson
podpalacz
start learning
an arsonist
napad na bank
start learning
bank robbery
coś jest niezgodne z prawem
start learning
be against the law
włamywacz
start learning
a burglar
kara smierci
start learning
capital punishment
adwokat
start learning
defence lawyer
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
świadek
start learning
eyewitness
uznać kogoś za winnego
start learning
find sb guilty of sth
niewinny
start learning
innocent
karać kogoś karą grzywny
start learning
fine sb for sth
być sądzonym
start learning
go on trial
napastnik
start learning
mugger
kieszonkowiec
start learning
a pickpocket
oskarżyciel
start learning
prosecutor
gwałciciel
start learning
a rapist
zgłaszać coś na policję
start learning
report sth to the police
okraść kogoś z czegoś
start learning
rob sb of sth
rabuś
start learning
a robber
skazać
start learning
to sentence
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
pozwać kogoś
start learning
take sb to court
alkoholizm
start learning
alcohol abuse
pogwałcenie praw człowieka
start learning
violate of human rights
zastraszanie
start learning
bullying
przemoc domowa
start learning
domestic violence
dyskryminacja ze względu na płeć
start learning
gender discrimination
nielegalna imigracja
start learning
illegal immigration
ubóstwo
start learning
poverty
społeczne wykluczanie osób niepełnosprawnych
start learning
social exclusion of disabled
gospodarka wolnorynkowa
start learning
free market economy
zbankrutować
start learning
go bunkrupt
dochód
start learning
income
ograniczony budżet
start learning
live on a budget
dług publiczny
start learning
national debt
wziąć pożyczkę w banku
start learning
take out a bank loan
wystąpić o ubezpieczenie
start learning
claim on the insurance
iść zgodnie z planem
start learning
go ahead
wyburzyć coś
start learning
pull down sth
zwalczać obojętność społeczną
start learning
fight social indifference
być skrytym
start learning
keep oneself to oneself
spotkać osoby o podobnych poglądach
start learning
meet like-minded peaple
zapewniać
start learning
provide
szerzyć wartości i szczytne cele
start learning
propagate values and worthy causes

You must sign in to write a comment