osteologia kręgowców

 0    37 flashcards    yol6
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
mózgoczaszka (neurocraniun)
start learning
osłona mózgu
trzewioczaszka (splanchnocranium)
start learning
stanowi szkielet przedniej części układów: pokarmowego i oddechowego
neurocranium i splanchnocranium stanowią razem
start learning
endocranium - czaszkę wewnętrzną
czaszka skórna (dermocranium)
start learning
uzupełnia szkielet endocranium
czaszka ryb chrzęstnoszkieletowych
start learning
zbudowana jest z tkanki chrzęstnej
w skład mózgoczaszki ryb chrzęstnoszkieletowych wchodzą
start learning
puszka mózgowa + parzyste torebki narządów zmysłowych = PALOCRANIUM oraz od 3 do 5.5 kręgów zlanych z puszką mózgową (neurocranium)
regiony w mózgoczaszce
start learning
rostrum, okolica węchowa, okolica oczodołowo-skroniowa, okolica potyliczna
w trzewioczaszce wyróżniamy
start learning
-> I i II łuk przedszczękowy, które zanikły lub przekształciły się w chrząstki wargowe -> III łuk szczękowy (żuchwowy) tworzący pierwotny aparat szczękowy -> IV łuk gnykowy, którego połówki składają się z: HYOMANDIBULARE i HYOIDEUM
pierwotny aparat szczękowy składa się z
start learning
-> szczęki górnej -> żuchwy połączony jest ruchomo w stawie żuchwowym, na szczękach zęby (przekształcone łuski plakoidalne, zbudowane ze szkliwa i dentyny)
hyostylia
start learning
zawieszenie szczęk na mózgoczaszce za pomocą HYOMANDIBULARE
kości zastępcze
start learning
głównie w części tylnej, postawie i dnie mózgoczaszki: -> o. otica- kości uszne -> o. sphenoidea- k. klinowa -> o. ethmoidea- k. sitowa
kości pokrywowe
start learning
-> czołowa- frontale -> ciemieniowa parietale -> oczodołowa- orbitale -> przyklinowa- parasphenoideum -> ciemieniowa- parietale -> lemiesz - vomer
górna część łuku gnykowego (os hyomandibulare) za pomocą spójki łączy
start learning
okolice stawu żuchowowego i słuchową część mózgoczaszki
kości zastępcze w mózgoczaszce płazów
start learning
-> occipitale laterale -> petrosum -> sphenoethnoideum
autostylia
start learning
połączenie szczęki górnej z mózgoczaszką przez przyrost palatoquadratum
kości pokrywowe u płazów
start learning
-> nosowe nasale -> łuskowe squamosum -> czołowo-ciemieniowe frontoparietale
szczękę górną budują
start learning
praemaxillare + maxillare
na miejscu tryskawki powstała
start learning
jama ucha środkowego i kolumienka (przekształcona hyomandibullare), okienko owalne przykrywa operculum
czaszka anapsydialna
start learning
brak dołów skroniowych, u żółwi
czaszka diapsydialna
start learning
2 doły skroniowe oddzielone od siebie łukiem
podniebienie pierwotne
start learning
palatinum + pterygoideum
podniebienie wtórne
start learning
maxillare + praemaxillare
górny łuk skroniowy
start learning
postorbitale + squamosum
dolny łuk skroniowy
start learning
jugale + quadratojugale
u ptaków górny łuk skroniowy zanika i następuje redukcja
start learning
postorbitale
elementy ruchome czaszki
start learning
-> żuchwa -> k. gnykowa -> k. słuchowe
kość potyliczna (os. occipitale)
start learning
-> occipitale laterale -> basioocipitale -> supraoccipitale
kość skroniowa (os. temporale)
start learning
-> mastoideum -> petrosum -> tympanium -> squamosum
kość klinowa (os sphenoidae)
start learning
-> trzon: przedklinowa + podstawnoklinowa -> skrzydło: orbitosphenoideum + alisphenoideum
kość sitowa (os ethmoidae)
start learning
ectoethomideum + mesethomideum
wtórne podniebienie
start learning
palatinum + maxillare + praemaxillare
kraniostylia
start learning
odwrócenie powierzchni stawowych we wtórnym stawie żuchwowym
pas barkowy pierwotny ryb (k. zastępcze)
start learning
scapula (łopatka) + coracoideum (k. krucza)
pas barkowy wtórny u ryb (k. pokrywowe)
start learning
skoblowa + zaskoblowa + nadskoblowa + zaskrobiowa + obojczyki
pas miednicowy ryby
start learning
os pelvis = os ilium, ischium, pubis (biodrowa, kulszowa, łonowa)
pas barkowy płazów
start learning
mostek (sternum) + zanik żeber + brak klatki piersiowej
pas barkowy ptaka
start learning
scapula + coracoideum + obojczyki (clavicula) zrastające się w widełki

You must sign in to write a comment