organische chemie

 0    83 flashcards    tianchanz
download mp3 print play test yourself
 
Question Nederlands, Vlaams Answer Nederlands, Vlaams
ethers
start learning
stoffen met C-O-C groep in de structuurformule
alkoxyalkanen
start learning
deelverzameling van de ethers; bevatten één O atoom met aan weerszijden een alkylgroep volgens CnH2n+1-O-CmH2m+1
alkoxygroep
start learning
-O-CnH2n+1
aldehyde
start learning
O=CH-R
alkanal
start learning
deelgroep van de aldehyden; alkaan met aan een eindstandig C atoom een aldehydegroep, met R is CnH2n+1, dus O=CH-CnH2n+1
keton
start learning
molecuul met een C=O binding ergens in het midden van het molecuul, dus niet aan een eindstandig C atoom, volgens R1-C=O-R2
alkanon
start learning
keton waarbij R1 en R2 alkylgroepen zijn, volgens CnH2n+1-C=O-CmH2m+1. alkanonen en alkanalen zijn structuurisomeren.
carbonzuren
start learning
stoffen met carboxylgroep
carboxylgroep
start learning
-COOH
alkaanzuur
start learning
carbonzuur met carboxylgroep volgens CnH2n+1COOH
-carbonzuur
start learning
ringstructuur + carboxylgroep
aminozuur
start learning
stof met zowel COOH als NH2
ester
start learning
grote product van de condensatiereactie tussen een alkaanzuur en een alcohol (kleine product is water)
condensatiereactie
start learning
reactie waarbij uit twee moleculen een nieuw groter molecuul ontstaat door het afsplitsen van een klein molecuul
alkanoaat
start learning
zuurrest van een alkaanzuur
alkylalkanoaat
start learning
ester
stoomreformen
start learning
koolwaterstof + stoom = synthesegas
synthesegas
start learning
gasmengsel bestaande uit koolstofmonoxide en waterstof
katalytisch reformen
start learning
alkanen en cycloalkanen worden omgezet tot aromaten en waterstof
kraken
start learning
grote moleculen in kleinere moleculen omzetten
omestering
start learning
vetten/plantaardige/dierlijke/eetbare oliën + 3 methanol = 3 methylesters (van vetzuren) + glycerol
biodiesel
start learning
methylesters van vetzuren
polymeermolecuul
start learning
repeterende eenheid van monomeermoleculen
macromolecuul
start learning
andere benaming voor een polymeermolecuul, omdat de molecuulmassa van een polymeermolecuul kan oplopen tot 10^6 u
copolymeer
start learning
polymeer bestaande uit verschillende monomeren
recycleersymbool
start learning
geeft aan of een kunststof recyclebaar is, het nummer geeft de soort kunststof aan
plastics
start learning
kunststoffen die door verhitting te vervormen zijn
thermoplast
start learning
kunststof die bij verwarmen zacht wordt
thermoharder
start learning
kunststof die bij verwarmen hard blijft
Tm
start learning
smeltpunt/verwekingspunt is de temperatuur waarboven thermoplasten week worden
Tg
start learning
de glastemperatuur, beneden welke kunststoffen stijf en bros zijn
polymerisatiegraad
start learning
aantal monomeereenheden per polymeerketen; te beïnvloeden met de hoeveelheid initiator
polymerisatiesnelheid
start learning
snelheid waarmee monomeren in een keten ingebouwd worden
additiepolymerisatie
start learning
polymerisatiereactie waarbij een dubbele binding betrokken is
polyadditie
start learning
polymerisatiereactie waarbij een dubbele binding betrokken is
initiator
start learning
molecuul dat een ketting van reacties in gang zet; géén katalysator, want de initiator wordt zelf bij de reactie verbruikt
radicaal
start learning
deeltje met een ongepaard elektron
ontleding initiator
start learning
opsplitsing initiator in radicalen
initiatie
start learning
radicaal reageert met een molecuul van het monomeer
propagatie
start learning
het door initiatie ontstane radicaal reageert met een volgend molecuul van het monomeer; propagatie is een exotherme kettingreactie
terminatie
start learning
de propagatie wordt doorbroken als twee radicalen zich verenigen
disproportionering
start learning
vorm van terminatie waarbij het ene radicaal een H van een ander radicaal weg plukt
amorfe structuur
start learning
verstrengelde polymeerstructuur; minder sterk dan (semi) kristallijne structuur
kristallijne structuur
start learning
'nette' polymeerstructuur van thermoplasten
semikristallijne structuur
start learning
structuur van polymeren die deels amorf en deels kristallijn zijn
LDPE
start learning
lage dichtheid polyethyleen
LLDPE
start learning
lineaire lage dichtheid polyethyleen
HDPE
start learning
hoge dichtheid polyethyleen
UHMWPE
start learning
ultra high molecular weight polyetheen, bijvoorbeeld Dyneema en Spectra
polyester
start learning
polymeer gemaakt via condensatiepolymerisatie van een hydroxyzuur óf met een diol en dizuur als beginstoffen
condensatiepolymerisatie
start learning
polymerisatie via een condensatiereactie (dus onder afsplitsing van kleine moleculen zoals water)
dimeer
start learning
monomeer met aan beide kanten een verschillende karakteristieke groep
polycondensatie
start learning
polymerisatie via een condensatiereactie
polyamiden
start learning
polymeren die ontstaan door condensatiepolymerisatie uit aminozuren óf die ontstaan uit diaminen en dizuren als beginstoffen
amidegroep
start learning
karakteristieke groep bij polyamiden/nylons; O=CNH
nylons
start learning
polymeren die ontstaan door condensatiepolymerisatie uit aminozuren óf die ontstaan uit diaminen en dizuren als beginstoffen
biopolymeren
start learning
verzamelnaam voor biologisch afbreekbare polymeren en biobased polymeren
biodegradeerbaar
start learning
wordt afgebroken door micro-organismen; bij alle kunststoffen het geval, maar de benodigde tijd (waarbij schadelijke stoffen ontstaan) verschilt sterk
composteerbaar
start learning
af te breken in milieuvriendelijke stoffen
warmtekrachtkoppeling
start learning
warmte die bij een proces ontstaat wordt zoveel mogelijk ergens anders gebruikt
brandstofcel
start learning
elektrochemische cel met een constante aanvoer van reagerende stoffen; zuurstof uit de lucht en een brandstof. het elektrolyt is vaak een ionselectief membraan
elektrolyse
start learning
batterij opladen
koolhydraten
start learning
Cn(H2O)m
sachariden
start learning
koolhydraten
monosachariden
start learning
enkele koolhydraten
disachariden
start learning
dubbele koolhydraten
polysachariden
start learning
meervoudige koolhydraten
hydrolyse
start learning
een stof reageert met water
triglyceriden
start learning
vetten; drievoudige vetzuren van glycerol
glycerol
start learning
glycerine; propaan-1,2,3-triol)
essentiële vetzuren
start learning
Vetzuren die het menselijk lichaam nodig heeft, maar niet zelf kan maken; linolzuur, a-linoleenzuur en arachidonzuur
fosfolipiden
start learning
molecuul met een hydrofiele kop met een glycerolrest en een fosfaatgroep erin en een hydrofobe staart met vetzuurresten; celmembranen bestaan uit een dubbele laag fosfolipiden met de staarten naar binnen
aminozuren
start learning
carbonzuren met een aminogroep erin, waaruit DNA is opgebouwd
peptidegroep
start learning
amidegroep; O=CNH
polypeptide
start learning
eiwit bestaande uit meerdere gekoppelde aminozuren
ureum
start learning
bij verbranding van aminozuren ontstaan water, koolstofmonoxide en ureum; C=O(NH2)2
primaire structuur
start learning
volgorde van de aminozuren in een eiwitketen
denatureren
start learning
het veranderen van de ruimtelijke structuur van een eiwitmolecuul door pH-verandering of verwarming
enzym-substraatcomplex
start learning
de pH waarde waarbij de vorm optimaal is en het enzym het meest effectief is
temperatuur-optimum
start learning
de temperatuur waarbij het enzym optimaal werkt
a-helix
start learning
de spiraalvorm die eiwitketens kunnen hebben, deel van de secundaire structuur
secundaire structuur
start learning
de structuur van een eiwitketen die door waterstofbruggen in stand wordt gehouden
tertiaire structuur
start learning
ruimtelijke bouw van een volledige eiwitketen, bestaande uit waterstofbruggen, zwavelbruggen en/of ionbindingen

You must sign in to write a comment