Opracowanie skryptu najlepszego Biol-Mol cykl komórkowy

 0    15 flashcards    aleksanderwieckowski
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Cykl komórkowy jest regulowany dzięki?
start learning
cyklinozależnych kinaz serynowo-treoninpwych - cdk, cyklin oraz endogennych inhibitorów cdk
podstawową zasadą regulacji cyklu jest?
start learning
uruchamianie reakcji fosforylacji i defosforylacji odpowiednich białek głównie w fazie G1 z wykorzystaniem szlaku pRb oraz p53
kaskada kinaz aktywowanych mitogenami to?
start learning
MAPK
w fazie S podziału komórki co wzrasta?
start learning
Wzrasta czynnik SPF promujący fazę S
Co to czynnik SPF
start learning
kompleks białek cykliny A oraz cdk2
co robi czynnik SPF?
start learning
przedostaje się do jądra komórkowego i przygotowuje komórkę do syntezy DNA oraz duplikacji centrosomów
Podczas replikacji DNA w fazie S co się obniża a co wzrasta?
start learning
obniża się poziom cykliny E a podwyższa cyklin mitotycznych
czynnik promujący fazę M (Mitozy)?
start learning
czynnik MPF
czynnik MPF?
start learning
Kompleks cyklin mitotycznych - cyklina A i B oraz cyklina cdk1
za co odpowiada czynnik MPF (kompleks cyklin mitotycznych)?
start learning
odpowiada za wytworzenie wrzeciona kariokinetycznego, rozpad błony jąderkowej oraz kondensacje chromatyny
Co robi czynnik MPF w METAFAZIE?
start learning
aktywuje kompleks APC
inna nazwa kompleksy APC (kompleks promujący anafaze)
start learning
inna nazwa to cyklosom
APC przyczynia się do
start learning
obniżenia poziomu cykliny B, enzymatyczna degradacja kohezyn dzięki czemu chromatydy siostrzane mogą się rozdzielić, nasilenie ekspresji genów cyklin fazy G1 oraz degradacja Geminy
Gemina
start learning
białko chroniące białko przed ponownym replikacją tego samego podziału komórki
w fazie G2 mamy jaki punkt restrekcyjny?
start learning
punkt restrekcyjny fazy M pozwalający jedynie odpowiednio zreplikowanemu DNA przejść do fazy M

You must sign in to write a comment