olive green 1,2

 0    542 flashcards    pgnys
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oficjalnie
start learning
officially <ofiszli>
arcydzieło
start learning
a masterpiece
warty
start learning
worth
złodziej
start learning
a thief
urlop
start learning
1. vacation 2. holiday
włamywacz
start learning
burglar
aleja
start learning
avenue
więzienie
start learning
prison
zabójca
start learning
murderer
wina
start learning
fault
nazwisko panieńskie
start learning
maiden name
dziewica
start learning
maiden
gospodyni domowa
start learning
housewife
ukraść
start learning
steal
do
start learning
until
głupia
start learning
silly me
niemądry
start learning
silly
nie zwracaj uwagi na moją matkę
start learning
don’t mind my mather
broń
start learning
weapons
materiały wybuchowe
start learning
explosives
przebrać się
start learning
dress up
kolacja
start learning
supper
zdradliwy
start learning
tricky
strasznie
start learning
awfully
rozwiązać
start learning
solve
przypadków
start learning
cases
sprawa
start learning
matter
społeczność
start learning
community
jakby
start learning
sort
piękny
start learning
lovely
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
start learning
go out
umieścić w
start learning
put in
wsadzić kogoś do więzienia
start learning
put someone in jail
zasłużony
start learning
deserved
adorować
start learning
adore
frajer, nieudacznik
start learning
loser, loser
cenny
start learning
precious
drogie
start learning
expensive
zabawiać
start learning
entertain
razem
start learning
together
wezwanie, dzwonic, nazywac
start learning
call
gość
start learning
guest
dobrze
start learning
all right
pozwól mi
start learning
let me
rzeczy
start learning
stuff
różny, inny
start learning
different
udać
start learning
pretend
bystry
start learning
smart
sprawa
start learning
deal
Rozwiązać problem
start learning
adress the problem
płot
start learning
fence
Potrafię to przebić
start learning
I can cut through it
przez coś
start learning
through
ryzykowny
start learning
risky
ryzyko
start learning
risk
strumień
start learning
stream
płynąć
start learning
flow
wejść do
start learning
enter
ucieczka
start learning
escape
zasnąć
start learning
awake
jeszcze
start learning
still
biedny
start learning
poor
bogaty
start learning
well-off
bogaty
start learning
rich
schudnąć
start learning
lose weight
sam
start learning
myself
założyć sukienkę
start learning
put on a dress
wieczorne wyjscie/wypad
start learning
night out
fantazyjny
start learning
fancy
szykowny
start learning
chic
szyk
start learning
chic
oznaczać
start learning
to mean
suknia wieczorowa
start learning
evening dress
sukienka
start learning
dress
kobieta
start learning
woman
kobiety
start learning
women
mężczyzna
start learning
man
mężczyźni
start learning
men
z jakiegoś powodu
start learning
for some reason
czasownik używany w 1 osobie liczby pojedynczej i mnogiej, służy do wyrażania ofert, pytania o poradę czy informację)
start learning
shall
przyniesiesz trochę do picia
start learning
you will fetch some to drink
przyciągać uwagę
start learning
actract attention
ukochany mąż
start learning
beloved husband
uciekać, znikać
start learning
to make away
zainteresowany
start learning
interested in
Myślę, że
start learning
I guess
Myślę, że to sprawia, że jesteś jeszcze mądrzejszy
start learning
I guess that makes you even smarter
wiwatować
start learning
cheer
na zdrowie
start learning
Cheers!
niech to szlag!
start learning
damn it!
cholera!
start learning
damn!
pozdrów
start learning
give my regards
odblokowane drzwi
start learning
unlocked the door
postradałeś rozum
start learning
are you out of your mind
zwariowałeś?
start learning
are you crazy?
sejf
start learning
deposit box
Lepszy humor
start learning
better mood
Cieszę się,
start learning
I’m glad
kajdanki
start learning
handcuff
jaka szkoda!
start learning
such a pity!
pistolet
start learning
gun
upuść swoją broń
start learning
drop your gun
pod wpływem narkotyków
start learning
drugged
Muszę to zgłosić
start learning
I have to report this
uspokoić się
start learning
calm down
Kim do cholery jesteś?
start learning
who the hell are you?
przeklęty, cholerny
start learning
damn, damn
Nie chcę narzekać...
start learning
I don’t wanna complain...
Chcę
start learning
I wanna
mistrz
start learning
master
kawałek
start learning
piece
twardy
start learning
tough
budzić się
start learning
wake up
nakrycie
start learning
cover
przykrywać / zakrywać
start learning
to cover, to cover up
paskudny
start learning
nasty
paskudna rzecz
start learning
nasty thing
życzliwy, zamyślony, rozważny
start learning
thoughtful
opieka, troskliwy
start learning
caring, caring
gołymi rękami
start learning
bare hands
krwawy
start learning
bloody
cholera!
start learning
bloody!
miła, uprzejma, życzliwa osoba
start learning
kind person
Zgadzam się
start learning
I agree
Nie zgadzam się
start learning
I disagree
biedny chłopiec
start learning
poor boy
wiadro
start learning
bucket
szopa
start learning
shed
wypuścić, uwolnić
start learning
let out
szalony
start learning
insane
gadatliwy
start learning
talkative
towarzyski
start learning
sociable
umierający człowiek
start learning
dying man
Brytyjczyk
start learning
Brit
przekąska
start learning
snack
słodycze
start learning
candy
generalnie
start learning
generally
smak
start learning
taste
smakuje dziwnie
start learning
it tastes a kind of fanny
podać wiadro
start learning
give a bucket
wyrachowana
start learning
calculating
dużo gorsze
start learning
far worse
poufny
start learning
confidential
dane biznesowe
start learning
business data
dane
start learning
data
nic z tego! nie ma mowy!
start learning
no way!
nie ma mowy
start learning
no way
faktycznie, właściwie
start learning
in fact
dialog
start learning
dialog, dialogue
rozmowa
start learning
conversation
na pewno nie
start learning
you are certainly not
wrogowie
start learning
enemies
zniszczyć
start learning
destroy
popełnić błąd
start learning
make a mistake
zepsuć
start learning
spoil
dług
start learning
debt
popaść w długi
start learning
run into debts
ogromne zadłużenie
start learning
enormous debt
olbrzymi
start learning
enormous
mój
start learning
mine
rozsądny
start learning
sensible
rozważny / rozważna
start learning
thoughtful
na kompletnym odludziu
start learning
in the middle of nowhere
w środku
start learning
in the middle
pomylić się
start learning
go wrong
dowiedzieć się
start learning
to find out
badania
start learning
research
przegląd
start learning
review
wracać
start learning
get back
go odzyskać
start learning
get it back
dostawać coś z powrotem
start learning
get something back
z pewnością, oczywiście, na pewno
start learning
certainly
dawny
start learning
former
współpracownik
start learning
associate
mundur
start learning
uniform
ubranie / odzież
start learning
wear
przyznać, przyznać się
start learning
admit
za późno
start learning
too late
późno
start learning
late
spóźnić się
start learning
to be late
dzień wolny
start learning
day off
czy jesteś chory?
start learning
are you sick?
kac
start learning
hangover
zwykły, równina, równy
start learning
plain
spotkanie
start learning
meeting
wizyta
start learning
an appointment
pożyczać od kogoś
start learning
borrow from someone
Co ci jest?
start learning
what’s wrong?
pożyczać (coś komuś)
start learning
lend - lent - lent
nagle
start learning
suddenly
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
przynajmniej
start learning
at least
wątpię
start learning
I doubt
Zamknąłem, zablokowałem
start learning
I locked
winić
start learning
blame
winny
start learning
guilty
winić
start learning
blame
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
na pewno nie
start learning
certainly not
mieć rację co do czegoś
start learning
be right about something
pozdrowienia
start learning
regards
szkoda
start learning
pity
pozdrawiam cię
start learning
I greet you
zepsute jedzenie
start learning
spoiled food
niesmaczne jedzenie
start learning
not tasty food
zepsuty/dziwny smak/niesmaczny potocznie
start learning
funny
przeboleć
start learning
get over
przejdzie ci
start learning
you will get over it
mina
start learning
mine
głupią minę
start learning
silly face
zapewniać, dostarczać, udzielać
start learning
provide
dostawa
start learning
delivery
dostawca
start learning
supplier, deliverer
dostarczyć
start learning
provide, supply, deliver
złapać
start learning
catch
to się nie wydarzy
start learning
it is not going to happen
podjąć środki ostrożności
start learning
take precautions
spartolić, spieprzyć, narobić bałaganu
start learning
mess up
kłopot
start learning
trouble
bez serca
start learning
heartless
bezwzględny
start learning
ruthless
drań, bękart
start learning
bastard, bastard
umowa stoi
start learning
deal
temat
start learning
topic
płótno
start learning
canvas
rama
start learning
frame
drewno
start learning
wood
drewniany
start learning
wooden
dość
start learning
fairly
niedrogi
start learning
inexpensive
jesteś zawiedziony?
start learning
are you disappointed?
zdenerwowany, zaniepokojony
start learning
upset
olbrzym
start learning
giant
wysokość
start learning
height
naprawdę
start learning
truly
robiący wrażenie/imponujący
start learning
impressive
tanie
start learning
cheap
gips
start learning
plaster
wracać
start learning
come back
koledzy
start learning
colleagues
szanowany, poważany / porządny
start learning
respected, respected / decent
ostrożność
start learning
caution
ostrożny
start learning
careful
ostrożnie
start learning
carefully
uciekać
start learning
flee - fled - fled
unikać
start learning
to avoid
unikanie
start learning
avoidance
uważaj!
start learning
look out!
szukać
start learning
look for
sprawdzać
start learning
look up
opiekować się
start learning
look after
podziwiać
start learning
to admire
zajadać się
start learning
gorge oneself
wsuwać, zajadać się
start learning
tuck in
okazja / możliwość
start learning
opportunity
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
start learning
go out
obecnie
start learning
these days
wpuść
start learning
let in
niech każdy wejdzie
start learning
let anyone in
handlować czymś
start learning
deal with something
radzić sobie z
start learning
to deal with
podnieść, unosić, dźwigać
start learning
to lift
unieść się w powietrze
start learning
lift into the air
podnieś do
start learning
lift into
winda
start learning
lift
opuścić dom
start learning
leave home
obecny adres
start learning
current adress
aktualny
start learning
current
poza jego zasięgiem / zasięgiem
start learning
out of his reach/range
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
pracownicy
start learning
employees
pracodawca
start learning
employer
przestępca
start learning
criminal
morderstwo
start learning
murder
sprawiać kłopoty
start learning
make troubles
umowa, transakcja
start learning
deal
umowa stoi!
start learning
deal!
handlować czymś, sprzedawać coś
start learning
to trade something, sell something
choroba
start learning
disease
radzić sobie/zmagać się z chorobą
start learning
to deal with a disease
radzić sobie ze stresem
start learning
to deal with stress
rozczarowany
start learning
disappointed
środki ostrożności
start learning
precautions
Brytyjczyk
start learning
briton
Brytyjka
start learning
briton
inteligentny, sprytny
start learning
smart
uciec / uciekać
start learning
to escape
dzieło
start learning
piece of work
zgoda!
start learning
all right!
dobrze, w porządku
start learning
all right
wchodzić
start learning
to enter
bogaty
start learning
well-off
przynieść
start learning
to fetch
przyciągać
start learning
to attract
wiwatować, kibicować
start learning
to cheer
z pewmością, na pewno
start learning
certainly
nigdzie
start learning
nowhere
dostawca, żywiciel
start learning
provider
bałagan
start learning
mess
bałaganić
start learning
to mess
niepokoić, denerwować
start learning
to upset
kombinować coś
start learning
to be up to sth
powiedzieć komuś
start learning
tell - told - told
na teraz, na razie
start learning
for now
czysty, ma czystą kartotekę
start learning
clean
żaden problem
start learning
not a problem
wielki, tysiak (pieniądze)
start learning
grand
przy sobie
start learning
on sb np on me
dodawać, dorzucić
start learning
to add
potocznie nazwa funta
start learning
quid
szmal, forsa
start learning
quids
wspaniały
start learning
splendid
ślicznotka, piękno
start learning
beauty
1. oliwa 2. olej
start learning
oil
oryginał
start learning
original
zrobić wrogów
start learning
make a enemies
wróg
start learning
an enemy
radzić sobie z sytuacją
start learning
deal with the situation
Boże!
start learning
gosh!
całkowicie, kompletnie, w pełni
start learning
completely
ciemny
start learning
clueless
spotkać się (we wcześniej uzgodnionym miejscu)
start learning
to meet up
słyszeć, usłyszeć
start learning
hear heard heard
szczegółowe badania naukowe
start learning
scentific research
naukowy
start learning
scientific
latać
start learning
fly - flew - flown
mucha
start learning
fly
kilka dni
start learning
few days
może
start learning
may- might
patrzeć, wyglądać
start learning
to look
kolega, partner
start learning
mate
stary/ człowieku!
start learning
dude! man!
mieć wybór
start learning
have a choice
wątpliwości
start learning
second thought
raczej, natomiast, za to, w zamian
start learning
instead
przed
start learning
ahead of
z wyprzedzeniem, przed czasem
start learning
ahead of time
zabić / zabijać
start learning
to kill
herbatnik
start learning
biscuit
dzielić się
start learning
to share
dzielić się
start learning
share
be rational
start learning
być rozsądnym, racjonalnym
wrzód na dupie (coś uciążliwego)
start learning
pain in the arse
też, również
start learning
also
zazdrosny o kogoś
start learning
jealous of sb
mieć słabość do kogoś/czegoś
start learning
to have a soft spot for sb/sth
miękkie punkty
start learning
soft spots
debil
start learning
moron
wzruszyć się czymś
start learning
to be emotional about sth
słabe punkty
start learning
weak points
ubikacja
start learning
loo
ukryty
start learning
hidden
schować się / chować się
start learning
to hide
obsesję na punkcie czegoś
start learning
obsessed with something
opętany, mający obsesję
start learning
obsessed
facet
start learning
guy
zwrot do osób bez rozróżnienia płci
start learning
guys
odwrócić się
start learning
to turn around
do wcześniejszych zdan, w formie pytania o wcześniejsze sformułowanie? np co nie?
start learning
can’t we?
nie całkiem
start learning
not quite
śledzić
start learning
follow
od samego początku, przez cały czas
start learning
all along
handlarz / handlarka
start learning
dealer
wdzięczny
start learning
grateful
niewdzięczny
start learning
ungrateful
nauczony
start learning
taught
nauczać
start learning
teach - taught - taught
przedstawiać, wprowadzić, wdrażać
start learning
to introduce
inwestować
start learning
to invest
oddać pieniądze
start learning
to pay back
spłacić
start learning
to pay back
orzeszki ziemne
start learning
peanuts
marne grosze, mała kwota
start learning
peanuts
zdradzić
start learning
to betray
zdradzony
start learning
betrayed
prawie, niemal
start learning
nearly
wziąć
start learning
take took taken
klient
start learning
client
Powodzenia!
start learning
good luck!
szczęście
start learning
good luck
dwulicowy
start learning
two faced
oszustwo, oszust, oszustka
start learning
fraud
walizka
start learning
suitcase
daj spokój, no dalej!
start learning
come on!
para
start learning
couple
paru dni
start learning
couple days
pomyśl jeszcze raz
start learning
think again
skończyć się
start learning
to be over
całkowicie
start learning
totally
legalny
start learning
legal
zapomnij!
start learning
forget it!
obietnica
start learning
promise
obiecać, dotrzymywać
start learning
to promise
smażyć
start learning
to fry
rzecz w tym, że/ sprawa wygląda tak
start learning
here’s the thing
randka
start learning
date
randkować
start learning
to date
następnie, potem, wtedy
start learning
then
nagły
start learning
sudden
nagle
start learning
suddenly
w przeszłości
start learning
in the past
pochować, zakopać
start learning
to bury
zwłoki, trup
start learning
corpse
zwłoki
start learning
cadaver
zwłoki, pozostałości
start learning
remains
pozostać
start learning
to remain
popularny
start learning
popular
całkiem
start learning
quite
grób
start learning
grave
kopać, wykopać
start learning
dig dug dug
śmierć
start learning
death
prawie
start learning
almost
zamiast
start learning
instead of
chociaż
start learning
although
głębokość
start learning
depth
właściwy, należyty
start learning
proper
płytki
start learning
shallow
płytkie wody
start learning
shallow water
lokalny / miejscowy
start learning
local
mieszkaniec, zamieszkały
start learning
resident
zamieszkały/zameldowany na stałe
start learning
inhabited / registered permanently
zamieszkiwać
start learning
to inhabit
sam, samotny
start learning
alone
w zasadzie, zasadniczo, właściwie
start learning
basically
szerokość
start learning
width
długość
start learning
length
szeroki
start learning
wide
głęboki
start learning
deep
rzucić
start learning
to quit
rzucić palenie
start learning
to quit smoking
z przyjemnością!
start learning
with pleasure!
przyjemność
start learning
pleasure
szacunek, uszanowanie
start learning
respect
szanować, uszanować
start learning
to respect
szanowany, poważany
start learning
respectable
całkowicie legalne
start learning
totally legal
fakt
start learning
fact
zadzwoń do mnie za dziesięć minut
start learning
call me in ten minutes
wielkie dzięki
start learning
thanks a lot
wdzięczny za coś
start learning
grateful for something
zrobić skok ze spadochronem
start learning
do a parachute jump
myśleć o tym
start learning
give it a thought
człowiek, mężczyzna
start learning
man, male
dokładnie, precyzyjnie
start learning
exactly, precisely
„duże pytanie” na które nie zna się odpowiedzi
start learning
big question
pewny
start learning
sure
czuć
start learning
feel - felt - felt
specjalne siły powietrzne
start learning
special air service
umysł
start learning
mind
strzelać do kogoś
start learning
shoot at somebody
jak moje
start learning
as mine
źle się zachowywać
start learning
to behave badly
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
w wyraźny sposób
start learning
clearly
bez urazy!
start learning
no hard feelings!
w ogóle, wcale, zupełnie
start learning
whatsoever
żaden, nikt
start learning
none
o w mordę, o kurde!
start learning
shit!
gówno, szajs, badziewie
start learning
shit
srać, nasrać
start learning
to shit/ crap
ładny
start learning
pretty
całkiem, dość, dosyć
start learning
pretty
całkiem solidny
start learning
pretty solid
niezły, niczego sobie, całkiem całkiem
start learning
pretty good
zorganizować
start learning
to organise
głodzić, głodować, wygłodzić
start learning
starve, starve, starve
niski
start learning
short
gruby
start learning
fat
wysoki
start learning
tall
zamarzać, zamrozić
start learning
to freeze
pieniądze
start learning
money
jeszcze, nadal, wciąż
start learning
still
opóźniać się, spóźniać się
start learning
to be slow
ostatnio / niedawno
start learning
recently
niedawny, świeży
start learning
recent
żart, dowcip
start learning
joke
żartować
start learning
to joke
z drugiej strony
start learning
on the other hand
po drugiej stronie
start learning
on the other side of the street
faktycznie, rzeczywiście, naprawdę
start learning
actually
portfel
start learning
wallet
sklep, warsztat
start learning
shop
śpiwór
start learning
sleeping bag
wodoodporny
start learning
water proof
folia termoizolacyjna
start learning
space blanket
dosyć / wystarczająco
start learning
enough
wystarczająco dużo wysiłku
start learning
enough effort
papier toaletowy
start learning
toilet paper
uchwyt na papier toaletowy
start learning
toilet paper holder
rolka papieru toaletowego
start learning
toilet paper roll
ekstra miękki
start learning
extra soft
regularny, normalny, zwykły, równomierny, miarowy
start learning
regular
móc sobie pozwolić na
start learning
can afford sth
nie znosić
start learning
can’t stand
karmić
start learning
to feed - fed - fed
przynieść
start learning
to bring
za darmo, bezpłatny
start learning
free of charge
czerstwy
start learning
stale
pozbyć się czegoś
start learning
to get rid of sth
w każdym razie, tak czy inaczej
start learning
anyway
wierzyć, uwierzyć
start learning
believe
słowo
start learning
word
nigdy nie mów nigdy
start learning
never say never
chłopcy, faceci
start learning
chaps
chleb czerstwy
start learning
stale bread
kieszeń
start learning
pocket
decydować
start learning
to decide
porządny posiłek
start learning
decent meal
być dłużnym, winnym, wisieć komuś coś
start learning
to owe
oddać, zwracać
start learning
to give back
pytać, prosić
start learning
to ask
wściekły na
start learning
mad at
bardzo, dość, całkiem
start learning
pretty
który, kto
start learning
whom
pobić
start learning
to beat up
przeszkadzać
start learning
to bother
zasób, materiały,środki
start learning
resource
zmienić się w
start learning
to turn into
zamień życie w koszmar
start learning
turn life into a nightmare
koszmar
start learning
nightmare
odwróć życie do góry nogami
start learning
turn life upside down
fach
start learning
line of work
potężny, mocny
start learning
powerful
okradać
start learning
steal from
wrócić
start learning
to go back
powrót, zwrot towaru
start learning
return
wrócić, powrócić, zwrócić
start learning
to return
niszczyć, rujnować
start learning
to ruin
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
zabiorę się za to, już się tym zajmuje
start learning
I’m on it
natychmiast, od razu
start learning
right now
natychmiast, teraz
start learning
right now
właściwe, słusznie
start learning
right
mówić, rozmawiać z tobą
start learning
talk to you
zbliżyć się do niej
start learning
to get close to her
cieszyć się z
start learning
to be pleased with sth
dość, całkiem, bardzo, zupełnie
start learning
quite
podkochiwać się w kimś
start learning
to be stuck on sb
tkwić, uwiązany
start learning
to be stuck
myśleć o
start learning
think about
czekać na
start learning
wait for
dziękować za
start learning
thanks for

You must sign in to write a comment