Ola zdania

 0    57 flashcards    joannajaworska8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Denerwujesz mnie.
start learning
You are get on my wick
nie jesteś głupcem, nie jesteś naiwny
start learning
you are nobody’s fool
jesteś taki wszechwiedzący, przemądrzały
start learning
you are such a know-all
jesteś taki mądry, przemądrzały
start learning
you are such a smart aleck
masz gadane
start learning
you’ve got the gift of the gab
Damian kocha Annę bardzo mocno
start learning
Damian loves Anne to bits
on naprawdę wie, jest ekspertem
start learning
he really knows what’s what
on jest moją informacją
start learning
he’s mine of information
nie rozwiążesz problemu, jeśli nie użyjesz swoich szarych komórek
start learning
you won’t solve tbe problem if you don’t use your grey matter
milly nie jest głupcem
start learning
milly is nobody’s fool
nigdy nie uwierzy w tak słabą wymówkę
start learning
she will never believe such a poor excuse
nie mamy pojęcia
start learning
we haven’t a clue
Podejrzewam, że Sue wie, ale nic nam nie powie
start learning
I suspect Sue is in the know but she won’t tell us anything
Pat ma gadane, umie przekonywać
start learning
Pat has the gift of the gab
moja babcia jest gadatliwa
start learning
my grandma could talk the hind legs off a donkey
Nie mogę znieść Marka
start learning
I can’t stand Mark
on jest przemądrzalski
start learning
he is smart aleck
Nie mam nic przeciwko noszeniu białych skarpetek na sandały
start learning
I don’t mind wearing white socks for sandals
słyszysz te głosy?
start learning
can you hear these voices?
nie wątpie w to
start learning
I don’t doubt it
wątpie że mówił prawde
start learning
I doubt he was telling the truth
jestem Ci winien przeprosiny
start learning
I owe you an apology
on jest taki męczący
start learning
he is so tiring
robie wszystko aby zadowolić szefa
start learning
I do everything to please my boss
on jest taki uciążliwy
start learning
he is such a nuisance
obiecałeś że będziesz sprzątał
start learning
you’ve promised you will be cleaning up
czy widzisz co oni robią
start learning
can you see what they are doing
wszystko zależy od niego
start learning
everything depend on him
nie zaprzeczaj
start learning
don’t deny
on naprawdę zrobił na nas dobre wrażenie
start learning
he really made a good impression on us
Nie byłem zaskoczony jej decyzji
start learning
I wosn’t suprised her decision
to nie ma znaczenia co myślisz ale co robisz
start learning
it does not matter what you think but what you do
wiosna pachnie pięknie
start learning
the spring smells beautifly
ta kwota dotyczy całego pobytu
start learning
this amount applies to the entire stay
wygląda na to że jesteśmy spóźnieni
start learning
it looks like we're late
nie mamy więcej czasu do stracenia
start learning
we have no more time to lose
we have no more tome to waste
zadowolić kogoś
start learning
to please sb
wychowanie
wychowuje troje dziecko
start learning
upbringing
I breang up a child
to zależy od Ciebie
start learning
it’s up to you
nie chcę Cie oceniać
start learning
I do not want to judge you
ona imponuje mi swoimi umiejętnościami
start learning
she impresses me with her skills
z czego składa sie ciasto
start learning
of which the cake is made
czy ten pies należy do Ciebie
start learning
is this dog yours
is this dog belong to you
wydaje mi sie że sie zgubiliśmy
start learning
it seems to me we got lost.
pojawił sie z nikąd
start learning
he out of nowhere
pojawił
start learning
appeared
nie masz nic przeciwko
start learning
do you mind
z czego kest to ciasto?
start learning
what is this cake made from?
made from jeśli jest wiecej składników i chcemy wszystkie poznać
z czego jest zrobiony ten stół?
start learning
what is this table made of?
made of -jeśli jest jede składnik.
jest to całkowita całkowita kwota za wszystkie zabiegi?
start learning
this is total amount of all procedures?
all procedures - wszystkie zabiegi
whole procedure - cały zabieg
wyglàda na to że jesteśmy spóźnieni
start learning
it seems we are late
Czy ta kwota zawiera napiwek?
start learning
Does this amount include a tip?
is the serbice inclued?
pojawił sie znikąd!
start learning
he out of nowhere!
nie miałam pojęcia
start learning
I had no idea
czy ten pies należy do ciebie
start learning
does this dog belong to you
Poszedłem do
start learning
I have gone to
Byłem w
start learning
I have been to

You must sign in to write a comment