OHS for earthworks

 0    50 flashcards    kplewa164
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
użyteczność
start learning
utility
głębokość
start learning
depth
przekraczać
Nasze wydatki przekraczają przychód.
start learning
exceed
Our expenses exceed income.
palisada
start learning
palisade
obserwować
Obserwujemy zachowanie wieloryba.
start learning
observe
We're observing the behaviour of the whale.
najważniejszy
start learning
paramount
fluid / podkład
start learning
foundation
dostęp
Każda osoba powinna mieć dostęp do wiarygodnych informacji.
start learning
access
Every person should have access to reliable information.
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
start learning
narrow
This corridor is too narrow.
zwarty
start learning
compact
rurociąg
start learning
pipeline
szczególny
start learning
particular
rozmontować
start learning
dismantle
ubytek
start learning
cavity
maszyny
start learning
machinery
wkład
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
start learning
refill
Your contribution to the development of the project is invaluable.
sąsiedztwo
start learning
vicinity
wyposażyć
start learning
equip
okop
start learning
trench
ochrona
Ochroniarze byli zbyt wolni, żeby złapać złodzieja.
start learning
security
The security guards were too slow to catch the thief.
stok
start learning
slope
pochylnia
start learning
incline
administrować
start learning
administer
Aktualizacja
start learning
upgrade
roboty ziemne
start learning
earthworks
wykop
start learning
excavation
ława fundamentowa
start learning
continuous footing
stopa fundamentowa
start learning
spot footing
kable energetyczne wysokiego i niskiego napięcia
start learning
HV and LV power cables
wykopy/roboty ziemne szerokoprzestrzenne
start learning
wide excavations
wykopy/roboty ziemne wąskoprzestrzenne
start learning
narrow excavations (also trenches)
tu: zagrożenie
start learning
hazard
niezabezpieczony
start learning
non-secure
luźny grunt
start learning
loose ground
zabezpieczyć
start learning
to secure
skarpowanie
start learning
sloping
tu: nachylenie
start learning
inclination
grodzice stalowe
start learning
sheet piles
ściana szczelinowa
start learning
cavity wall
droga dojazdowa
start learning
access road
zasypywać
start learning
to refill
demontować
start learning
to dismantle
zagęszczać
start learning
to compact
folia oznaczeniowa
start learning
indicator film
zejście do wykopu
start learning
excavation access point
drabina
start learning
ladder
nadzór budowy
start learning
site supervision
mistrz budowlany
start learning
foreman
kierownik robót
start learning
works manager
kierownik budowy
start learning
site manager

You must sign in to write a comment