obręcz barkowa i miednicza

 0    52 flashcards    fiszki101
print play test yourself
 
Question Answer
łopatka
start learning
scapula
obojczyk
start learning
clavicula
kość krucza
start learning
coracoideum
kość przedkrucza
start learning
praecoracoideum
nadłopatka
start learning
suprae scapula
chrząstka barkowa
start learning
cartilago acromalis
chrząstka nadkrucza
start learning
cartilago epicoracoidea
nadmostek
start learning
episternum
mostek
start learning
sternum
wyrostek mieczykowaty
start learning
processus xiphoideus
widełki
start learning
furcula
wyrostek kruczy
start learning
processus coracoideus
grzebień łopatki
start learning
crista scapule
wyrostek barkowy
start learning
acromion
kość biodrowa
start learning
ilium
kość kulszowa
start learning
ischium
kość łonowa
start learning
pubis
panewka stawu biodrowego
start learning
acetabulum
okno kulszowo-łonowe
start learning
foramen ischiopubica
okno biodrowo-kulszowe
start learning
foramen ilioischiadicum
kość ramieniowa
start learning
humerus
kość udowa
start learning
femur
kość promieniowa
start learning
radius
kość łokociowa
start learning
ulna
kość piszczelowa
start learning
tibia
kość strzałkowa
start learning
fibula
nadgarstek
start learning
carpus
nastopek=stęp
start learning
tarsus
kość odpiszczelowa
start learning
tibiale
kość przypromieniowa
start learning
radiale
kość pośrednia
start learning
intermedium
kość przyłokciowa
start learning
ulnare
kość odstrzałkowa
start learning
fibulare
śródręcze
start learning
metacarpus
kości śródręcza
start learning
metacarpalia
śródstopie
start learning
metatarsus
kości śródstopia
start learning
metatarsalia
człony palców
start learning
phalanges digitorum
kciuk/ przedkciuk
start learning
pollex/ praepollex
paluch/ przedpaluch
start learning
halux/ praehalux
kość przedramienia (k. promieniowa + k. łokciowa)
start learning
antebrachium
kość podudzia (k. piszczelowa + k. strzałkowa)
start learning
os cruris
grzebień
start learning
crista
podudzie
start learning
cruris
rzepka
start learning
patella
wyrostek łokciowy
start learning
olecranon
kość łudeczkowato-księżycowata
start learning
scapholunatum (scaphoideum + lunatum)
kość trójgraniasta
start learning
triquetrum
kość grochowata
start learning
pisiforme
kość skokowa
start learning
talus
kość piętowa
start learning
calcaneus
kość haczykowata
start learning
hamatum

You must sign in to write a comment