Number - Liczba

 0    66 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

dziewięć

dziesięć

jedenaście

dwanaście

trzynaście

czternaście

piętnaście

szesnaście

siedemnaście

osiemnaście

dziewiętnaście

dwadzieścia

dwadzieścia jeden

trzydzieści

trzydzieści dwa

czterdzieści

czterdzieści trzy

pięćdziesiąt

pięćdziesiąt cztery

sześćdziesiąt

sześćdziesiąt pięć

siedemdziesiąt

siedemdziesiąt sześć

osiemndziesiąt

osiemdziesiąt siedem

dziewięćdziesiąt

dziewięćdziesiąt osiem

dziewięćdziesiąt dziewięć


sto dziesięć

dwieście

dwieście dwadzieścia cztery


czterysta

pięćset

sześćset

siedemset

osiemset

dziewięćset

tysiąc

dwa tysiące

trzy tysiące

cztery tysiące

pięć tysięcy

sześć tysięcy

siedem tysięcy

osiem tysięcy

dziewięć tysięcy

milion

dwa miliony

liczba


liczyć

dodawanie

subtraction
start learning
odejmowanie

multiplication
start learning
mnożenie

dzielenie

liczebniki


You must sign in to write a comment