Nowe technologie cz. 1

 0    61 flashcards    majawrzos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dodawać stronę internetową do zakładek
start learning
bookmark a website
tworzyć stronę internetową
start learning
create a website
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
start learning
leave feedback on a shopping site
przechowywać dane na urządzeniu
start learning
store data on a device
przeprowadzić wideorozmowę
start learning
make a video call
poruszać się po stronie internetowej
start learning
navigate a website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
start learning
post on a forum
udostępniać muzykę lub zdjęcia
start learning
share music or photos
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
start learning
update antivirus software
korzystać z nowej wyszukiwarki
start learning
use a new search engine
pisać kody /programować
start learning
write code
unikać złośliwego oprogramowania
start learning
avoid malicious software
napotykać problemy
start learning
experience problems
grozić komuś
start learning
make threats
chronić swoje dane osobowe
start learning
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
start learning
report trolling
media społecznościowe
start learning
social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
start learning
use parental controls
korzystać z ustawień prywatności
start learning
use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
start learning
use secure websites
wirus
start learning
virus
pisać krzywdzące komentarze w internecie
start learning
write hurtful things online
nie móc się bez czegoś obejść
start learning
cannot do without sth
dużo pracować
start learning
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
start learning
do an experiment
prowadzić badania/zbierać informacje
start learning
do research
skomentować coś
start learning
make a comment
odkryć coś
start learning
make a discovery
popełniać błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make / take notes
podejmować decyzję
start learning
take / make decision
rzucać okiem na coś
start learning
take a look at sth
znaleść czas
start learning
take the time
przynosić korzyści ludzkości
start learning
benefit the human race
kolonizować wszechświat
start learning
colonize the universe
burza piaskowa
start learning
dust storm
zakładać ludzką osadę na Marsie
start learning
establish a human settlement on Mars
badać kosmos
start learning
explore space
grawitacja
start learning
gravity
lądować na Marsie
start learning
land on Mars
płynny
start learning
liquid
planeta
start learning
planet
ciśnienie
start learning
pressure
badanie kosmosu
start learning
space exploration
misja kosmiczna
start learning
space mission
prom kosmiczny
start learning
space shuttle
stacja kosmiczna
start learning
a space station
turysta w przestrzeni kosmicznej
start learning
space tourist
skafander kosmiczny
start learning
spacesuit
koegzystować
start learning
coexist
współpracować
start learning
cooperate
znikać
start learning
disappear
nie popierać
start learning
disapprove of sth
zmylić
start learning
mislead
źle zrozumieć
start learning
misunderstand
zatłoczony
start learning
overcrowded
wydać za dużo
start learning
overspend
podchodzić ponownie
start learning
retake
przemyśleć ponownie
start learning
rethink
wypadać poniżej oczekiwań
start learning
underachieve
źle wynagradzany
start learning
underpaid

You must sign in to write a comment