Nowa lekcja 5

 0    70 flashcards    maciejam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wycofać coś z rynku
start learning
phase sth out
w sprzeczności z
start learning
at odds with
sumuje się do dużej wartości
start learning
adds up to a lot
obchodzenie prawa
start learning
circumventing the law
z bezpośrednim naruszeniem zasad
start learning
in direct violation of rules
Błyskawiczny PR
start learning
PR blitz
tłumienie wolności
start learning
suppressing freedom
podejrzane aplikacje
start learning
dodgy apps
ale poza kłótniami na temat
start learning
but outside of wrangling over
prezenty
start learning
giveaways
restrykcje, ograniczenia
start learning
strictures
niesłabnący, nie kończący się
start learning
unabated
pasjonować się czymś, lubić coś bardzo
start learning
to be fond of sth
obszary wymagające poprawy
start learning
areas for improvement
być zmuszonym / zmuszonym do zrobienia czegoś
start learning
to be forced/made to do sth
być przyzwyczajonym do robienia czegoś
start learning
to be used/accustomed to something/doing something
robić coś w przeszłości, ale teraz już nie
start learning
used to do sth
pojawiać się nieoczekiwanie
start learning
turn up out of the blue
słodko-gorzki
start learning
bittersweet
gonić się (więcej niż 2 osoby)
start learning
to chase one another
gonić się (2 osoby)
start learning
to chase each other
seria
start learning
a series
wynająć od kogoś
start learning
to rent
wynajmować komuś
start learning
to let
akademik, internat, bursa
start learning
dormitory
samogłoska
start learning
vowel
spółgłoska
start learning
consonant
nieskromny, nieprzyzwoity
start learning
immodest
skromny
start learning
modest
zaraźliwy
start learning
contagious
przyznać, uznać
start learning
concede, admit, acknowledge
walczyć o
start learning
struggling
opłacalne finansowo
start learning
financially viable
przewidywać
start learning
envisage
technologia silników lotniczych
start learning
aeroengine technology
platforma testowa, urządzenie do przeprowadzenia testów
start learning
testbed
udać się do/na
start learning
head off
I am going to head off for lunch
bielizna damska
start learning
lingerie
współpracować z
start learning
to cooperate with
otoczenie
start learning
surroundings
otaczający
start learning
surrounding
okolica
start learning
the area
stanowić zagrożenie
start learning
to pose a threat
prowadzić rozmowy
start learning
hold talks
niewolnik
start learning
slave
szczep(wirusa)
start learning
a strain
odporny na
start learning
resistent to
kurczenie się, regres, skurcz
start learning
contraction
plan podróży
start learning
itinerary
zrezygnować
start learning
opt-out
w chwili obecnej, teraz
start learning
at the moment
podcięcie konkurencji (sprzedawanie po niższych cenach)
start learning
undercutting the competition
Secondly, they want a global minimum tax rate so as to avoid countries undercutting each other with low tax rates.
zostać zastąpionym przez kogoś
start learning
to be replaced by sb
kadencja
start learning
the term of office, incumbency, tenure, term
Nie próbowałbym doszukiwać się drugiego dna.
start learning
I wouldn't read too much into it
kontrargument
start learning
a counter-argument
trybik w maszynie
start learning
a cog
mieć sens
start learning
make sense
śluz morski
start learning
marine mucilage
osad, muł
start learning
sludge
ścieki
start learning
sewage
morskie gluty
start learning
sea snot
skała
start learning
rock, stone
świecki
start learning
secular
pobożny
start learning
pious
religijny
start learning
religious
zauważalny
start learning
noticeable
strajki
start learning
walkouts
zmniejszać, redukować
start learning
diminish
reagować na coś
start learning
react to sth

You must sign in to write a comment