Nowa lekcja 2

 0    202 flashcards    maciejam
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wessać
start learning
suck up
preparat
start learning
formula
przedobrzyć, przesadzić
start learning
overdo sth
wyschnąć
start learning
dry out
argumenty za i argumenty przeciw
start learning
pros and cons
program nauczania
start learning
curriculum
zajęcia dodatkowe
start learning
extracurricular activities
podkreślenie, nacisk
start learning
emphasis
podkreślić coś
start learning
emphesise sth
improwizować
start learning
to wing it
improwizować
start learning
improvise
uprodukcyjnić
start learning
productionise
wcześniejszy, uprzedni
start learning
prior
He called me 3 days prior to the operation.
na dłuższą metę, w dłuższej perspektywie
start learning
in a/the long run
w dłuższej perspektywie, długofalowo
start learning
in a/the long term
zgodzić się w jakiejś sprawie, temacie
start learning
agree on sth
We can't agree on the venue.
zgodzić się na coś (propozycja)
start learning
agree to
We can’t agree to the proposed price.
zgadzać się z(osobą, stwierdzeniem)
start learning
agree with
I can’t agree with such a description of the facts.
podżeganie, nakłanianie
start learning
incitement
incitement of insurrection
insurekcja, powstanie, rewolta
start learning
insurrection
sanki
start learning
sledge, sled
jeździć na sankach
start learning
go sledding
nowoczesny
start learning
modern
presja, nacisk, ciśnienie
start learning
pressure
zamierzony
start learning
intended
celowy
start learning
purposeful
zjawisko
start learning
phenomenon
zjawiska
start learning
phenomena
współczesny
start learning
contemprary
najnowocześniejszy, najwyższej klasy
start learning
state of the art
warunki usługi
start learning
terms of servis
zakończyć świadczenie usługi
start learning
terminate service
zbanowany z
start learning
banned from
hostować coś na swoim serwerze internetowym
start learning
to host sth on its webserver
zapewnić usluge hostingu
start learning
provide web hosting
odmówić usługi
start learning
refuse service
nieuczciwi użytkownicy
start learning
dishonest users
oszustwo
start learning
fraud
coś jest regulowane
start learning
sth is regulated
rozwiązać problem
start learning
to address the issue of
złożyć skargę
start learning
to file a complaint
autentyczny, prawdziwy
start learning
legit
uwolnienie
start learning
unleashing
niezamierzony
start learning
unintended
nakaz sądowy, zakaz sądowy
start learning
restraining order
nakaz sądowy, zakaz sądowy, nakaz
start learning
judicial order, court order, warrant, injunction
skarga, sprzeciw, roszczenie
start learning
grievance, objection, claim
ograniczenie, wąskie gardło
start learning
choke point
ganić, krytykować
start learning
rebuke
szczery, otwarty(w swojej krytyce)
start learning
outspoken
upadek, zguba
start learning
downfall
wyrazić czyjąś opinię
start learning
express one's opinion
nie wychylać się
start learning
lay low
na wysokim szczeblu, gruba ryba
start learning
high-profile
w sposób widoczny, wyraźnie
start learning
noticebly
osoba nieobecna
start learning
a no-show
mieć inne spotkanie/ mieć inne plany
start learning
scheduling conflict
być zatrzymanym
start learning
be detained
głośne zatrzymanie
start learning
high-profile detention
mieć silne więzi
start learning
to have strong ties to
He has strong ties to business-wise
plan restrukturyzacji
start learning
restructuring plan
oskarżenie
start learning
prosecution
prześladowanie
start learning
persecution
odpowiednie, odpowiednie
start learning
appropriate, suitable
krytykować
start learning
critisize
zarzucać
start learning
reproach
upominać
start learning
admonish
podwójne notowanie
start learning
a dual listing
They have a dual listing in the US and Hong Kong
w nieładzie, w rozsypce
start learning
in disarray
Urlop ojcowski
start learning
paternity leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
ślizgawka, lodowisko
start learning
skating rink
po chorobie
start learning
after the infection
strasznie skomplikowane
start learning
awfully complicated
zmagające się z trudnościami firmy
start learning
struggling businesses
otwarty sprzeciw wobec zasad
start learning
open defiance of rules
bezprawne ingerencja w prawa wolności konstytucyjnej
start learning
illigal encroachment on constitutional freedom
wzmocnić
start learning
bolster
sprawa została rozstrzygnięta na jego korzyść
start learning
the case was found in favour of him
wycofać grzywnę, uchylić mandat
start learning
overturn fine
ponownie przyjąć
start learning
readmit
inicjatywa oddolna
start learning
bottom-up initiative
incjatywa oddolna 2
start learning
grass-root movement
kruczek prawny, luka prawna
start learning
loophole
poparcie/wsparcie ewangeliczne
start learning
evangelical backing
kaskader
start learning
stuntman
idealnie
start learning
ideally
nadmuchiwać, zwiększać
start learning
inflate
inflate balloon, inflate costs
niezawodny
start learning
foolproof
druga tura wyborów, dogrywka
start learning
runoff
She won 55% of the votes in the run-off.
dodawać pewności, podbudowywać
start learning
buoy sb up
Buoyed by their win yesterday the team feel confident of further success.
skreślenie, usunięcie
start learning
the delisting
The delisting from the stock exchange
kwestionować coś, podważać
start learning
to contest sth
przeciwstawiać się
start learning
defy
wyjść na zero
start learning
to break even
stare piwo
start learning
stale beer
spisek, zmowa
start learning
plot, scheme, conspiracy
pieniądz fiducjarny
start learning
fiat money
strzyżenie owiec
start learning
sheep shearing
wilgotny
start learning
humid
wilgotność
start learning
humidity
Owoce morza
start learning
seefood
markować uderzenia
start learning
fake punches
siedzący tryb życia
start learning
sedentary lifestyle
siłownia, sala gimnastyczna
start learning
gym
wytrzymałość, kondycja
start learning
stamina
forma fizyczna
start learning
fitness
być w dobrej formie
start learning
to be in good shape
siniaki
start learning
bruises
kontuzje
start learning
injuries
stłuczenie, siniak
start learning
contusion
szaleństwo, szaleństwo
start learning
frenzy, madness
frenzy trading
zawody
start learning
a competition
rywalizacja
start learning
competition
spuścić komuś łomot
start learning
to beat the crap out of sb
unikać ciosów
start learning
avoid punches
robić unik (schylając się)
start learning
dodge punches
unikać ciosów przez odchylanie się
start learning
roll with the punches
zadać cios pięścią
start learning
throw punch
unik
start learning
slip punch
radzić sobie z trudnościami, idiom
start learning
roll with the punches
Voters look for leaders who can roll with the punches.
cios, uderzenie
start learning
stroke
cios
start learning
blow
wyprowadzać cios ale nie z pełną siłą
start learning
pull punches
rozmrażanie
start learning
defrosting
rozcieńczanie
start learning
diluting
strzykawka
start learning
syringe
partie produktu
start learning
batches of product
fiolka, buteleczka
start learning
vial
obliczyć dawkę
start learning
calculate dosage
przed czasem, przed terminem
start learning
ahead of time
zapobiegawczo
start learning
preemptively
przykrecić śruby
start learning
tighten the screws
być nad kreską
start learning
be in the black
być pod kreską
start learning
be in the red
nadwyrężyć coś
start learning
to strain sth
martwy punkt, potencjalnie problematyczny obszar
start learning
blind spot
zawodnik
start learning
contender
bić się o coś
start learning
duke it out
Apple was duking it out with Samsung
iść łeb w łeb
start learning
to go head to head
wymieniać ciosy
start learning
to trade punches
oszczędzać ciosy
start learning
hold punches
It seems like nobody is holding any punches.
koniec czystej gry, walka bez zasad
start learning
the gloves are off
prawdziwy nokaut, coś super
start learning
a real knock out
They say that the Nexus is a real knock out.
nie odpuszczać
start learning
to come out fighting
Make no mistake, the gloves are off and both companies are coming out fighting.
być liczonym na ringu
start learning
be out for the count
It looks like Apple are not out for the count yet.
bardzo zaraźliwy
start learning
highly contagious
dobra praktyka
start learning
a good practice
to go really bad, usrać się
start learning
to go south
Sprawa się udała.
Things went south
oficjalna aprobata, zatwierdzenie czegoś
start learning
seal of approval
The mayor has given the proposal her seal of approval.
gad
start learning
reptile
niepotwierdzony
start learning
unacknowledged
unacknowledged victims
ocenić, oszacować
start learning
to gauge
Astronomers can gauge star's brightness.
odsłaniać, ujawniać
start learning
unveil
znakomite wyniki
start learning
stellar results
gwiezdny, doskonały, super, ekstra
start learning
stellar
pod lupą, objety kontrolą
start learning
under scrutiny
przyćmić
start learning
overshadow
imponować, robić wrażenie
start learning
impress
odsunąć się na bok, usunąć się ze stanowiska
start learning
step aside
rozgłos, sława
start learning
prominence
animozja, niechęć
start learning
animosity
rekrutacja
start learning
recrutiment
osiedle
start learning
housing estate
uczęszczać na lekcje angielskiego
start learning
attend English classes
szkoła podstawowa
start learning
primary school
szkoła średnia, liceum
start learning
secondary school/high school
Gimnazjum
start learning
middle school
młodociani przestępcy
start learning
juvenile delinquents
dzieci z określonych środowisk
start learning
children from certain backgrounds
pigułki gwałtu
start learning
roofies
potraktowany pigułką gwałtu
start learning
to get roofied
oprócz tego
start learning
apart from that
poza tym
start learning
beside that
poza tym 2
start learning
besides
poza tym 3
start learning
other than that
cel, cel, cel, cel
start learning
aim, goal, objective, target
kiedyś, dawniej
start learning
back in the day
Think about how you were back in the day.
w przeszłości, kiedyś
start learning
in the past
w dawnych czasach, dawniej
start learning
in former times
w poprzednich latach
start learning
in previous years
plądrować, grabić
start learning
ransack
hierarchia
start learning
hierarchy
hierarchiczny
start learning
hierarchical
introwertyk
start learning
introvert
zamknięty w sobie, wycofany
start learning
introverted, withdrawn
ekstrawertyk
start learning
extravert
ekstrawertyczny, otwarty
start learning
extraverted
opiekować się kimś, zajmować się kimś
start learning
baby-sit somebody
dziewczyna na picieszenie
start learning
rebound chick
postrzegać coś jako
start learning
perceive something as
egalitarny, równouprawniony, dążący do równości
start learning
egalitarian
wydobyć, rozplątać
start learning
tease out
swędzenie
start learning
itchiness
niewyraźne widzenie
start learning
blurry vision
bóle głowy
start learning
headaches
zmęczenie oczu / ból oczu
start learning
eye strain / sore eyes
wzrok
start learning
eyesight
optyk
start learning
optician
przepracowany
start learning
overworked
wolny czas
start learning
leisure
krótkowzroczność
start learning
myopia

You must sign in to write a comment