niem. xyz123

 0    100 flashcards    PiotrFiszki21
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
od
start learning
ab
wieczór
start learning
Abend
osiem
start learning
acht
wszyscy, wszystko
start learning
alle
i
start learning
und
być
start learning
sein
w
start learning
in
jeden (z)
start learning
ein
do, na (przysłówek) za, zbyt
start learning
zu
mieć
start learning
haben
ja
start learning
ich
stać się, stawać się
start learning
werden
ona, jej / oni, one + forma grzecznościowa
start learning
sie
od, z
start learning
von
nie (przysłówek)
start learning
nicht
z (przyimek)
start learning
mit
to
start learning
es
siebie, sobie, się
start learning
sich
też, również
start learning
auch
na, w (przyimek)
start learning
auf
dla (przyimek)
start learning
für
przy, na (am - o godzinie, we wtorek)
start learning
an
on
start learning
er
więc, tak więc, taki, takowy
start learning
so
że, żeby
start learning
dass
móc, być w stanie
start learning
können
ten, to
start learning
dies
jak, kiedy / niż
start learning
als
wy, jej, ich
start learning
ihr
tak
start learning
ja
jak?
start learning
wie?
przy, koło, u
start learning
bei
lub (spójnik) (o...)
start learning
oder
my
start learning
wir
ale (spójnik)
start learning
aber
potem, następnie
start learning
dann
zaimek bezosobowy
start learning
man
tam, tu, tutaj (obecność)
start learning
da
jego
start learning
sein
jeszcze, wciąż
start learning
noch
po (czas), w kierunku
start learning
nach
co?
start learning
was?
a więc, zatem
start learning
also
z (pomieszczenia) (przyczyny)
start learning
aus
wszystek, cały
start learning
all
jeśli, kiedy (spójnik)
start learning
wenn
tylko
start learning
nur
musieć
start learning
müssen
mówić
start learning
sagen
około, o (czas)
start learning
um
robić, tworzyć
start learning
machen
nie (przeczenie) [rzecz]
start learning
kein
rok
start learning
das Jahr
Ty
start learning
du
mój
start learning
mein
już
start learning
schon
przed, temu (czas)
start learning
vor
przez
start learning
durch
dawać
start learning
geben
więcej
start learning
mehr
ponad, podczas
start learning
über
drugi, innego, inne
start learning
andere
dużo, wiele
start learning
viel
przychodzić, pochodzić
start learning
kommen
teraz
start learning
jetzt
powienien
start learning
sollen
to/for mnie
start learning
mir
chcieć
start learning
wollen
cały, całkowity, zupełnie
start learning
ganz
mnie
start learning
mich
zawsze
start learning
immer
iść
start learning
gehen
bardzo
start learning
sehr
tutaj
start learning
hier
jednak, ale (d...)
start learning
doch
[aż] do (czas)
start learning
bis
duży, wysoki (g...)
start learning
groß
znowu, znów
start learning
wieder
raz [rzeczownik]
start learning
das Mal
dwa
start learning
zwei
dobrze, dobry
start learning
gut
wiedzieć
start learning
wissen
nowy
start learning
neu
widzieć
start learning
sehen
zostawiać
start learning
lassen
nas
start learning
uns
ponieważ, skoro (w...)
start learning
weil
pod, poniżej
start learning
unter
bo, ponieważ
start learning
denn
stać
start learning
stehen
każdy(-e, -y)
start learning
jede
przykład
start learning
das Beispiel
czas
start learning
die Zeit
pierwsza(-y, -e)
start learning
erste
jemu, mu, niego
start learning
ihm
jego, go, niego
start learning
ihn
gdzie?
start learning
wo?
długi, długa
start learning
lang
przez długi czas
start learning
lange
prawdziwy, właściwy, rzeczywisty (e...)
start learning
eigentlich

You must sign in to write a comment