neuro wyklad miesnie

 0    69 flashcards    chomikmimi
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Miejsce, gdzie pot. czynnosciowy przechodzi na miotcyty
start learning
złącze nerwowo-mięśniowe
Złącza nerwowo-mięśniowe: typ, przekaznik
start learning
1) chemiczny pobudzający, 2) acetylocholina
Złącza nerwowo-mięśniowe: cz presynaptyczna, postsynaptyczna
start learning
1) zakonczenie aksonu - zmielinizowanego motoneuronu, 2) komorka miesniowa
Uwolnienie acetylocholiny
start learning
sprzężenie elektro-wydzielnicze, pobudzające jony Ca2+
Błona postsynaptyczna wyposażona w receptory, ktore wiążą ligand
start learning
receptory nikotynowe (jonotropowe) obecne na kanałach nieselektywnych ligandozależnych
Kanały nieselektywne ligandozależne
start learning
moga przez nie dyfundowac jony sodowe i potasowe zgodnie z gradientem stezen
Synapsa nerwowo-mięśniowa to synpasa pobudzająca, więc na błonie postsynaptycznej miocytu musi powstac
start learning
potencjal o char. depolaryzacji (EPSP). Przewaza dokomorkowy prad sodowy
potencjał płytki końcowej.
start learning
w warunkach fizjologicznych EPSP zawsze spowoduje powstanie potencjału czynnościowego na miocycie.
Potencjał czynnościowy dociera do kolby synaptycznej i otwiera potencjałozależne kanały wapniowe ->
start learning
Wzrost stężenia jonów wapniowych w kolbie synaptycznej uruchamia sprzężenie elekryczno-wydzielnicze
Uwolniona do szczeliny synaptycznej ACh łączy się na błonie postsynaptycznej z receptorami nikotynowymi na kanale nieselektywnym sodowo-potasowym
start learning
Dokomórkowa dyfuzja jonów sodowych przeważa nad odkomórkową dyfuzją jonów potasowych
Powstaje postsynaptyczny potencjał pobudzający zwany potencjałem płytki końcowej, który w błonie postsynaptycznej otwiera potencjałozależne kanały sodowe
start learning
Powstaje potencjał czynnościowy w komórce mięśniowej
Amplituda potencjału płytki końcowej zależy od
start learning
ilości Ach uwolnionej do szczeliny synaptycznej
W warunkach fizjologicznych amplituda pot. płytki końcowej jest
start learning
co najmniej progowa
Spadek st. jonow Ca2+ w kolbie synaptycznej
start learning
obniza amplitudę pot. płytki koncowej
Wzrost st. jonow Mg2+ w kolbie synaptycznej
start learning
obniza amplitude pot. plytki koncowej
Niskie stężenie jonów Mg2+ w kolbie synaptycznej może prowadzić do powstania
start learning
miniaturowych potencjałów płytki końcowej (powstają bez pobudzenia motoneuronu) – tzw. PRZYKURCZE – nie są efektem pobudzenia ze strony układu nerwowego, np. drgająca powieka
NEUROTOKSYNY działające na: Potencjałozależne kanały sodowe:
start learning
brewotoksyna, a i b toksyny skorpiona, tetrodotoksyna, saksytoksyna, u konotoksyna, b-trachotoksyna, veratrydyna
Tetrodotoksyna
start learning
toksynę zawierają ryby morskie z rodziny Tetraodontidae:, blokowanie kanalow sodowych
Saksytoksyna
start learning
– toksyna produkowana przez niektóre wiciowce i sinice morskie. BLOKOWANIE kan sodowych
μ konotoksyna
start learning
neurotoksyna wchodząca w skład jadu morskiego ślimaka z rodziny Conus. BLOKOWANIE kan sodowych
β - trachotoksyna
start learning
neurotoksyna produkowana w gruczołach skórnych niektórych żab, salamander i chrząszczy. BLOKOWANIE kan. sodowych
veratrydyna
start learning
trucizna obecna w nasionach i kłączach roślin z rodziny Liliace - podtrzymuje otwarcie kanałów sodowych, a nie blokuje ich, niektóre plemiona żują namiętnie rośliny, które ją zawierają – a potem mają odjazdy. ODBLOKOWANIE
brewotoksyna
start learning
produkowana przez niektóre wiciowce planktonu morskiego. BLOKOWANIE
α i β toksyny skorpiona
start learning
wchodzą w skład jadu skorpiona. BLOKOWANIE
Potencjałozależne kanały potasowe:
start learning
dendrotoksyna – składnik jadu węża czarna mamba. BLOKOWANIE
Kanały wapniowe:
start learning
ω – konotoksyna – toksyna wytwarzana przez węża morskiego Conus geographus i przez pająka Agenelopsis aparta. BLOKOWANIE
Antagoniści receptora nikotynowego:
start learning
D-tobokuraryna, αi β bungarotoskyna, κ - bungatoksyna
Odwracalne inhibitory acetylocholin esterazy – używane przy miastemiach
start learning
fizostygmina – pochodzi z nasion zachodnioafrykańskiej odmiany fasoli  neostygmina – syntetyczna pochodna fizostygminy
Miastemie
start learning
choroby, w których brak lub zmniejszona ilość receptorów nikotynowych, więc wydłuża się działanie acetylocholiny.
Nieodwracalne inhibitory acetylocholinesterazy
start learning
DFP – di-izopropylo-fluoro-fosfaty (DFP) – składnik gazu bojowego sarin  fascikulina – składnik jadu węża czarnej mamby
Organizacja strukturalna mięśni szkieletowych
start learning
m. szkieletowy -> peczki wlokien miesniowych -> wlokno miesniowe -> miofibryle -> sarkomery
podstawową jednostką funkcjonalną w mięśniach.
start learning
Sarkomer
Budowa Sarkomer:
start learning
błon granicznych Z, do których przyczepione są filamenty cienkie (aktynowe). Centrum wypełniają filamenty grube (miozynowy). Poza tym występują elementy sprężyste – budują jedną z cech mięśni – napięcie (tonus).
Filamenty cienkie
start learning
Troponina; zbudowana z podj: T, I, C, aktyna opleciona przez kompleks troponina-tropomiozyna, co powoduje, ze miejsca przyczepu w warunkach relaksacji miesni sa niedostepne
Troponina: zbudowana z podjednostek: T, I, C; opis podjednostek
start learning
T – podjednostka łączy troponinę; I – blokuje miejsce przyczepu na aktynie C – łączy się z jonami wapniowymi
Elementy sprężyste
start learning
Białka wewnątrzsarkomerowe – równoległe elementy sprężyste miomezyna, titina, nebulina i zewsark desmina, dystrofina, laminina.
Białka zewnątrzsarkomerowe
start learning
– prostopadłe element sprężyste (połączenie sarkolemy i cytoszkieletu komórki mięśniowej z jej macierzą zewnątrzkomórkową) desmina, dystrofina, laminina.
Brak dystrofiny powoduje
start learning
chorobę zwaną dystrofią.
Defekty w elementach sprężystych wpływają na
start learning
możliwość wytworzenia napięcia myśli
Rola potencjału czynnościowego sprowadza się
start learning
roli otwarcia kanałów wapniowych.
Jony Ca2+ - niezbędne
start learning
sprzężenia elektro-mechanicznego
W mięśniach szkieletowych jony Ca2+są pochodzenia
start learning
sarkoplazmatycznego z cystern końcowych (brzeżnych)
Mięśnie gładkie i mięsień sercowy pozostawiają
start learning
magazyny sakroplazmatyczne na, czarną godzinę”, Ca2+ -jest pochodzenia zewnątrzkomórkowego
Cysterny końcowe
start learning
– ważne struktury, tworzą wraz z kanalikiem poprzecznym triadę(kanalik + 2 cysterny), obecne są tam kanały wapniowe.
Kanalik poprzeczny
start learning
potencjał ulega dzięki niemu propagacji w głąb komórki mięśniowej, tu wędruje fala depolaryzacji. Z obu stron otulone przez cysterny brzeżne.
Obecne są dwa rodzaje kanałów Ca2+:
start learning
Kanał wapniowy typu L (dyhydropirydynowy - DHP) – kanał napięciowozależny, obecne w błonach kanalików poprzecznych Kanał wapniowy rianodynowy – obecne w błonach cystern brzeżnych
Mechanizm otwarcia kanalow wapniowych
start learning
najpierw poprzez zmianę napięcia otworzą się kanały typu L, powodując napływ jonów wapniowych do sarkoplazmy, przez co zostaną mechanicznie otwarte kanały rianodynowe. Oba rodzaje kanałów mają 4 jednostki, przylegające do siebie.
Finałem sprzężenia elektro-mechanicznego jest
start learning
wytworzenie mostków poprzecznych.
Kierunek działania Ca2+:
start learning
w mięśniu szkieletowym – odsłonięcie miejsca na aktynie  w mięśniu gładkim – mobilizacja główek miozyny do połączenia
Rola jonów Ca2+ w wytworzeniu mostków poprzecznych
start learning
Wzrost stężenia jonów wapniowych powoduje kaskadę zdarzeń – odblokowanie miejsc przyczepu główek miozynowych, którego finałem będzie powstanie mostka poprzecznego.
Brak ATP
start learning
nie ma możliwości pęknięcia mostku poprzecznego – stężenie pośmiertne (rigor mortis).
Teoria ślizgowa skurczu
start learning
zmianę położenia aktyny względem miozyny - jest wsuwana
Teoria ślizgowa skurczu; do blon granicznych Z...
start learning
Do błon granicznych Z przyczepiona jest aktyna, wiec jeśli zacznie wjeżdżać w miozynę, błony graniczne Z zbliżają się do siebie -> sarkomer ulega skróceniu metrycznemu  Jeśli każdy sarkomer ulegnie skróceniu, to cały mięsień także.
teoria slizgowa skurczu; napiecie
start learning
Jednak mięsień wcale nie musi się skrócić, aby się skurczyć! Jeśli metrycznie się nie skraca, znaczy to, ze zmienia się jego napięcie.
Uklady sprezyste: w akurczach izometrycznych sarkmery...
start learning
 W skurczach izometrycznych sarkomery też ulegają skróceniu, miesień jednak nie, bo w czasie tworzenia napięcia mięśnia napinają się układy sprężyste
Rozkurcz jest inicjowany przez
start learning
brak pobudzenia
Rozkurcz, pompy jonowe:
start learning
Pompy jonowe pracują mozolnie, a mięsień nie może pozostawać długo w rozkurczu, dlatego całkiem spora populacja jonów wapniowych jest czasowo wiązana przez retikulinę i kalsekwestrynę – jony stają się ”niewidoczne” i nie budują gradientu stężeń.
W rozkurczu kluczowe jest;
start learning
spadek (powrót do właściwego) stężenia jonów Ca2+- po to, by przygotować komórkę do kolejnych skurczów (trzeba odbudować gradient między cysternami brzeżnymi a sarkoplazmą oraz gradient między środowiskiem wewnątrzkomórkowym a zewnątrzkomórkowym)
Jednostka motoryczna
start learning
Jest podstawową jednostką w organizacji ruchowej, tworzoną przez motoneuron i włókna mięśniowe przez niego unerwienie
Skurcz całego mięśnia nie jest
start learning
jest skurczem pojedynczych komórek mięśniowych, ale raczej skurczem powstającym w wyniku skurczu komórek mięśniowych włączonych w jednostki motoryczne
Zmiana długości mięśnia związana jest
start learning
z ruchem ślizgowym aktyny wobec miozyny, natomiast napięcie mięśnia związane jest ze stopniem rozciągnięcia elementów sprężystych
Rodzaje skurczów pojedynczych:
start learning
izotoniczny, izometryczny, autoksotoniczny
Skurcz izotoniczny
start learning
Stałe napięcie  Zmiana metryczności - brak udziału elementów sprężystych  Napięcie wytworzone przez mięsień jest wystarczająco duże i przekracza obciążenie
Skurcz izometryczny
start learning
Zmiana napięcia  Stała długość  Napięcie wytworzone przez mięśnie jest mniejsze niż obciążenie  Skracanie sarkomerów rekompensowane jest napięciem elementów sprężystych
skurcz Autoksotoniczny
start learning
Najpierw obserwujemy skurcz izometryczny a później izotoniczny
Siła rozwijana przez mięśnie a wstępne rozciągnięcie mięśnia. siła mięśnie zależy od
start learning
Siła m zależy od tego, ile między akt i mioz może być zbud most poprz. Jeśli sarkomer jest zbyt krótki, w tym rejonie może dojść do złej budowy mostków poprzecznych. Musi być zachowana optymalna pozycja aktyny wobec miozyny, żeby była wytworzona siła.
Sumowanie skurczów pojedynczych – skurcze złożone (tężcowe)
start learning
Skurcze tężcowe powstają w wyniku sumowaniu skurczów pojedynczych. Trzeba wziąć pod uwagę czas skurczu i rozkurczu oraz czas trwania potencjału czynnościowego (który jest o wiele krótszy).
skurcz tężcowy niezupełny
start learning
– obecny lekki rozkurcz, pobudzenia trafiają w początek rozkurczu, piłowaty kształt wykresu
skurcz tężcowy zupełny
start learning
podkręcając cz i trafiając pob w skurcz - skurcz tężc, mięs pozostaje w skurczu. Jest to możliwe bo czas potrzebny na skurcz i rozkurcz jest niebotycznie dłuższy niż czas trwania potencjału czyn. Mięsień sercowy nie ma skurczy złożonych.

You must sign in to write a comment