Nauka w szkole - zwroty

 0    39 flashcards    akronos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
to attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
przepisywać od kogoś pracę domową
start learning
copy homework
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonywać zadanie
start learning
do a task/an activity
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
dobrze sobie radzić
start learning
do well
wydalić kogoś ze szkoły
start learning
expel somebody from school
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobie przerwę
start learning
have a break
nabyć nową umiejętność
start learning
learn a new skill
zrobić dobre wrażenie
start learning
make a good impression
zrobić prezentację
start learning
make a presentation
robić błedy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postęp
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
to miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
participate/take part a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie
start learning
to set an essay
zadawać pracę domową
start learning
to set homework
opuszczać zajęcia
start learning
to skip classes
chodzić na wagary
start learning
play truant
rozwiązać problem
start learning
solve a problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzić listę obecności
start learning
take the register
spóźniać się
start learning
to be late, turn up late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
pracować w grupach
start learning
work in groups
pisać wypracowanie
start learning
write an essay

You must sign in to write a comment