Nauka i technika

 0    157 flashcards    dawidbadurek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny
start learning
accurate
robić postępy, postęp
start learning
advance
kąt widzenia
start learning
angle of view
przypisać
start learning
ascribe
autonomiczny
start learning
autonomous
bakterie, zarazki
start learning
bacteria
zaginanie materii
start learning
binding of matter
biotechnologia
start learning
Biotechnology
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
klonować, klon
start learning
clone
potwierdzić
start learning
Confirm
prawo autorskie
start learning
Copyright
stworzyć istotę ludzką
start learning
create a human being
cyfrowe środki przekazu
start learning
Digital media
odkryć
Prędzej czy później dowiem się prawdy.
start learning
discover
I'll discover the truth sooner or later.
odróżniać, dyskryminować
start learning
discriminate
odradzać coś
start learning
dissuade from
odróżnić, wyróżnić
start learning
distinguish
przeprowadzać eksperymenty
start learning
do, carry out experiments
prowadzić badania w terenie
start learning
do field research
szczegółowo omówić
start learning
elaborate on
badać, sprawdzać
start learning
examine
odnosić sukces, przewyższać
start learning
excel
odkrycia
start learning
findings
stworzyć teorię
start learning
create, formulate a theory
grzyb, grzyby
start learning
fungus, fungi
grawitacja
start learning
gravity
strefa nadająca się do zamieszkania
start learning
habitable zone
wpływ, uderzenie
start learning
impact, impact
udoskonalić
start learning
improve
własność intelektualna
Więcej informacji na temat naszej własności intelektualnej możesz znaleźć tutaj.
start learning
intellectual property
More information about our intellectual property can be found here.
wynaleźć
Żarówka została wynaleziona przez Thomasa Edisona.
start learning
to invent
The light bulb was invented by Thomas Edison.
oznaczać produkt
start learning
label the product
pojęcie prawne
start learning
legal concept
istoty żywe
start learning
living beings
dokonać przełomu
start learning
make a breakthrough
przeprowadzać obliczenia
start learning
make calculations
producent
Niemcy są największym wytwórcą samochodów w Europie.
start learning
manufacturer
Germany is the largest producer of cars in Europe.
geniusz
start learning
genius, mastermind
materia, substancja
start learning
matter, substance
obserwacja
Jutro będziemy pod baczną obserwacją naszych szefów, więc niech każdy dobrze się zachowuje!
start learning
observation
We're going to be under a lot of scrutiny from our bosses tomorrow, so everybody behave!
obserwować proces
start learning
observe the process
prawo własności pomysłów
start learning
ownership of ideas
utorować drogę czemuś
start learning
pave the way for something
układ okresowy pierwiastków
start learning
periodic table of elements
zjawisko/zjawiska
start learning
phenomenon / phenomena
udowodnić tezę
start learning
prove the thesis
poddać licznym testom
start learning
undergo numerous tests, put through a battery of tests
odkrywać wskazówki
start learning
reveal clues
zabezpieczać prawa
start learning
protect, safeguard rights
naukowiec, uczony
start learning
scientist, scholar
samouk
start learning
autodidact, self-taught
zmysł
start learning
sense
zarodnik
start learning
spore
potwierdzać hipotezę
start learning
support the hypothesis
probówka
start learning
test-tube
znak firmowy
start learning
trademark
odkryć, zdjąć warstwę wierzchnią
start learning
uncover, remove the top layer
pod mikroskopem
start learning
under microscope
dostać nagrodę Nobla
start learning
get the Nobel Prize
prześwietlać
start learning
overexpose, X-ray
wykopalisko archeologiczne
start learning
archaeological dig
stare monety
start learning
archaic coins
artefakt
Na wystawie pokazano rzymskie artefakty ze srebra, takie jak monety i bransoletki.
start learning
an artefact
The exhibition featured Roman silver artefacts, such as coins and bracelets.
odkryć przypadkiem
start learning
discover by chance
teren objęty wykopaliskami
start learning
excavation site
badać, poszukiwać
start learning
explore
sarkofag
start learning
sarcophagus
wrak statku
start learning
shipwreck
droga morska
start learning
sea route
grobowiec
Grobowiec faraona w Egipcie był zamknięty przez tysiące lat.
start learning
tomb
The tomb of the pharaoh in Egypt had been sealed for thousands of years.
przejściówka
start learning
adapter
rozładowana bateria, akumulator
start learning
discharged, dead battery
kabel
start learning
1. cable 2. wire, cord
naładować
Leah pojechała na wakacje, by naładować baterie przed powrotem do pracy.
start learning
charge
Leah went on holiday so she could recharge her batteries before starting back at work.
ładowarka
Do ładowanie baterii używamy ładowarki.
start learning
a charger
We use a charger to charge batteries.
zbudować drogę
start learning
build, construct a road
zaprojektować most
start learning
bridge design
wybrać numer, pokrętło
start learning
dial, dial
wyświetlać, wyświetlacz
start learning
display display
energia elektryczna/słoneczna
start learning
electricity / solar power
elektroda
start learning
electrode
elektronika
start learning
electronics
zapewniać
Musimy zapewnić wszystkim ludziom równe szanse.
start learning
ensure
We must ensure that all people have equal chances.
przedłużacz elektryczny
start learning
extension cord
nowatorski projekt
start learning
innovative project
sieć elektryczna
start learning
mains
telefon komórkowy
start learning
a mobile phone, cell phone
tryb
start learning
mode
poza zasięgiem
start learning
out of range / no reception
urządzenie nieprzenośne
start learning
non-portable device
podłączyć / wtyczka
start learning
plug in / plug
urządzenie na prąd
start learning
plug in / electrical device
usunąć
start learning
remove
gniazdko
start learning
socket
panele, baterie słoneczne
start learning
solar panels
supernowoczesny
start learning
ultramodern, state of the art
udoskonalenie techniczne
start learning
Technical improvement
wysłać SMS
start learning
send SMS, text a message
obiekt trójwymiarowy
start learning
three-dimensional object
ekran dotykowy
start learning
Touch Screen
wyłączyć, zakręcić
start learning
turn off
włączyć, odkręcić
start learning
turn on
wyłączyć z gniazdka
start learning
Unplug
sterowany głosem
start learning
voice-controlled, voice-operated
bezprzewodowy
W dzisiejszych czasach bezprzewodowy internet to nic szczególnego.
start learning
wireless
Today wireless Internet is nothing special.
folia aluminiowa
start learning
aluminum foil
automatyczna sekretarka
start learning
answering machine, answer phone
taśma produkcyjna
start learning
assembly line
kod kreskowy
start learning
Barcode
kamera
start learning
camcorder
szkła kontaktowe
start learning
contact lenses
prąd
start learning
current
dyktafon
start learning
dictaphone, voice recorder
pielucha jednorazowa
start learning
disposable nappy
elektryczna maszynka do golenia
start learning
Electric shaver, razor
suszarka do włosów
Nie używam suszarki do włosów, gdy jest ciepło na dworze.
start learning
a hair dryer
I don't use a hair dryer when it's warm outside.
silnik odrzutowy
start learning
a jet engine
czujniki w rozmiarze nano
start learning
nano-sized sensors
spinacz
Buduję rzeźby ze spinaczy kiedy jestem znudzona.
start learning
paper clip
I make sculptures using paper clips when I'm bored.
kserokopiarka
Przysięgam, że kserokopiarka nie działała wcześniej!
start learning
photocopier
I swear, the copy machine didn't work earlier!
drukarka
Drukarka HP drukuje 100 kopi na minutę.
start learning
a printer
The HP printer prints 100 copies a minute.
pompa
start learning
pump
niszczarka dokumentów
start learning
document shredder
tkaniny plamoodporne
start learning
stain-resistant fabrics
czasomierz
start learning
timepiece
zamek błyskawiczny, suwak
Dziewczynki uczą się robić torby na suwak.
start learning
zip, zipper
Girls are learning how to make zipper bags.
aplikacja
start learning
application
powiększony
start learning
augmented
dający się zginać
start learning
bendable
przeglądarka
Google Chrome jest moją ulubioną przeglądarką.
start learning
browser
Google Chrome is my favourite browser.
wbudowany aparat fotograficzny
start learning
built-up camera
podłączyć urządzenia
start learning
connect devices
dane
start learning
data
baza danych
Nasza baza danych została uaktualniona dwa dni temu.
start learning
database
Our database was upgraded two days ago.
usunąć
start learning
remove, delete
sterownik
start learning
driver
umożliwić
start learning
enable, allow
wejść, wprowadzić
start learning
enter, enter
ruchy oka
start learning
eye movements
opcje, elementy w urządzeniach
start learning
features
zawiesić się (o komputerze)
start learning
freeze (on the computer)
wyładować się (o baterii)
start learning
go dead (by battery)
pogrupować pliki w foldery
start learning
group files into folders
obudowa
start learning
housing, case
klawiatura
Istnieją specjalne klawiatury dla leworęcznych.
start learning
a keyboard
There are special computer keyboards for left-handed people.
płyta główna
start learning
Motherboard
wklejać (w komputerze)
start learning
paste (a computer)
pamięć USB
start learning
USB stick, pendrive
nacisnąć przyciski, klawisz
start learning
press the buttons, key
wymienić tusz
start learning
Replace the ink
oprogramowanie antywirusowe
start learning
anti-virus software
panel dotykowy
start learning
touchpad
powodować, wywoływać
start learning
trigger
wyłączyć się bez przyczyny(o komputerze)
start learning
turn itself off
zaktualizować
start learning
update
wirus komputerowy
start learning
computer virus

You must sign in to write a comment