Nauka i technika

 0    111 flashcards    q1948847
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
astronom
start learning
astronomer
informatyk
start learning
computer scientist
genetyk
start learning
a geneticist
językoznawca
start learning
linguist
matematyk
start learning
mathematician
oceanograf
start learning
oceanographer
statystyk
start learning
statistician
aktualna
start learning
current
Nowatorska
start learning
Cutting-Edge
wątpliwej jakości
start learning
low
przestarzała
start learning
outdated
współczesna
start learning
Present-day
najnowsza
start learning
the latest
prowadzić badania naukowe
start learning
do scientific research
przeprowadzać eksperyment
start learning
perform an experiment
sformułować hipotezę badawczą
start learning
formulate a hypothesis
odkrywać
start learning
to discover
mieć pozytywny wpływ na coś
start learning
have a positive effect on something
szukać dowodów
start learning
look for evidence
potwierdzać hipotezę badawczą
start learning
prove a hypothesis
przeprowadzać testy
start learning
run scientific tests
pracować w jakimś zawodzie
start learning
work as somebody
postęp
start learning
advancement
stosować technologie
start learning
employ technology
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
opierać się na badaniach naukowych
start learning
be based on research
wymyślić rozwiązanie
start learning
come up with a solution
zbierać wyniki badań
start learning
compiled findings
potwierdzać wyniki badań
start learning
confirm findings
opracować lekarstwo
start learning
develop a cure
rozwój
start learning
a development
proponować rozwiązanie
start learning
put Forward a solution
ogłosić odkrycie
start learning
report findings
szukać lekarstwa
start learning
seek a cure
wykorzystywać technologie
start learning
take advantage of Technology
opracować rozwiązanie
start learning
work out a solution
przeszukiwać internet
start learning
browse the internet
ładować
start learning
to charge
podłączać coś
start learning
plug in something
dostać wiadomość tekstową
start learning
receive a text message
pilot
start learning
remote control
antena satelitarna
start learning
satellite dish
nawigacja satelitarna
start learning
Satnav
odłączać
start learning
unplug something
utylizować stare baterie
start learning
dispose of old batteries
elektrośmieci
start learning
e-waste
przedłużacz
start learning
extension lead
łączyć się z internetem
start learning
go online
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
wpisywać coś
start learning
key in something
logować się
start learning
log on
nie działać
start learning
malfunction
gniazdko elektryczne
start learning
socket
punktory
start learning
bullets
słuchawki do uszu
start learning
ear buds
pamięć przenośna
start learning
flash drive
przekazywać dalej
start learning
forward
kursywa
start learning
italics
przenośne źródło zasilania
start learning
power bank
odpowiadać na emaila
start learning
reply to email
technika
start learning
technique
podkreślenia
start learning
underline
Cofnij
start learning
Undo
aktualizować
start learning
update
wysyłać do internetu
start learning
upload
wielkie / małe litery
start learning
upper case / lower case
szerokopasmowe połączenie z internetem
start learning
broadband
Maniak komputerowy
start learning
Computer geek
natychmiastowe przesyłanie wiadomości
start learning
instant messaging
wykonywać połączenia wideo
start learning
make video calls
funkcja przewidywania tekstu
start learning
predictive texting
prowadzić zajęcia przez internet
start learning
run webinars
być zepsutym
start learning
be out of order
zepsuć się
start learning
to break down
paść
start learning
crash
zawiesić się
start learning
freeze
włamywać się do systemu
start learning
hack into a system
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
odzyskiwać dane
start learning
recover data
rozładować się
start learning
run down
wrócić do nadawcy
start learning
bounce back
chronić się przed kradzieżą tożsamości
start learning
protect oneself against identity fraud
uruchamiać ponownie komputer
start learning
reboot a computer
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
polepszać geny
start learning
enhance genes
urzeczywistnić wizję
start learning
materialise the vision
dążyć do czegoś
start learning
strive for something
przyjmować osiągnięcie z zadowoleniem
start learning
welcome a development
bardzo czegoś pragnąć
start learning
yearn for something
mieć z czymś związek
start learning
be related to something
zgłoszenie
start learning
entry
odłożyć coś na następny dzień
start learning
leave something until tomorrow
być rzeczą powszechnie znaną
start learning
be common knowledge
zgadzać się z czymś
start learning
be on board with something
być w toku
start learning
be work in progress
udzielać jasnych wskazówek
start learning
give explicit instructions
wyjawiać
start learning
give something away
utrudniać
start learning
Hamper
trafić na pierwsze strony gazet
start learning
hit the headlines
wymagać poprawek
start learning
need refinements
wzajemne oskarżenia
start learning
recriminations
niechęć
start learning
reluctance
bez sięgania po coś
start learning
without recourse to something
doświadczać czegoś w prawdziwym życiu
start learning
experience things hands-on
przeprowadzać skomplikowane operację
start learning
perform complex surgeries
wydłużać ludzkie życie
start learning
prolong human life
Być zdolnym do czegoś
start learning
be capable of sth
być przed czymś postawionym
start learning
be faced with something
wykrywacz oznaki przyszły chorób
start learning
detect signs of oncoming diseases
powstrzymywać rozwój czegoś
start learning
deter something from developing
dorównywać poprzednim pokoleniom
start learning
emulate the past Generations

You must sign in to write a comment