nauka i technika

 0    173 flashcards    pade
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
anatom
start learning
anatomist
anatomia
start learning
anatomy
archeolog
start learning
an archaeologist
archeologia
start learning
archaeology
astronom
start learning
astronomer
informatyka
start learning
computer science
inżynier
start learning
an engineer
inżynieria
start learning
engineering
genetyk
start learning
a geneticist
geolog
start learning
geologist
językoznawca
start learning
linguist
matematyk
start learning
mathematician
meterolog
start learning
meterologist
oceanograf
start learning
oceanographer
fizyk
start learning
a physics
antena
start learning
an aerial
klimatyzacja
start learning
air-conditioning
lornetka
start learning
binoculars
ładowarka
start learning
a charger
czajnik bezprzewodowy
start learning
cordless kettle
urządzenie
start learning
/ a device
cyfrowy aparat fotograficzny
start learning
Digital Camera
zmywarka
start learning
dishwasher
silnik
start learning
an engine
suszarka do włosów
start learning
a hair dryer
mieć wpływ na
start learning
have an influence on
żarówka
start learning
light bulb
maszyna
start learning
machine
kuchenka mikrofalowa
start learning
microwave oven
kserokopiarka
start learning
photocopier
dania gotowe
start learning
ready cooked meals
pilot (do telewizora)
start learning
remote control (the TV)
nawigacja satelitarna
start learning
satnav
tablet
start learning
tablet computer
ekran dotykowy
start learning
Touch Screen
odkurzacz
start learning
a vacuum cleaner
kamera wideo
start learning
video camera
pralka
start learning
a washing machine
technologia komunikacji bezprzewodowej
start learning
wireless technology
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out
tworzyć
start learning
create
opracować/rozwinąć / rozwój
start learning
develop / development
odkryć/ odkrycie
start learning
discover / discovery
wykonać eksperyment
start learning
do an experiment
przeprowadzać badania
start learning
do research
stosować się do wskazówek
start learning
follow instructions
wynaleźć/ wynalazek
start learning
invent / invention
zapisywać, prowadzić dokumentację
start learning
keep records (of)
pracownia fizyczno-chemiczna
start learning
lab (laboratory)
dokonać odkrycia
start learning
to make a discovery
robić notatki
start learning
make notes
przewidzieć/ przewidywanie, prognoza
start learning
predict / prediction, forecast
dojść do wniosku
start learning
reach a conclusion
efekty
start learning
results
specjalizować się w
start learning
specialise in
dane statystyczne
start learning
statistical data
sondaż
start learning
specialise in
sondaż
start learning
survey
szczepionka
start learning
vaccine
analizować/ analiza
start learning
analyse / Analysis
sklonować komórkę
start learning
clone a cell
sporządzać statystyki
start learning
compile statistics
opracować lek na
start learning
develop a cure for
oszacować
start learning
estimate
dowody
start learning
evidence
badać/badnie
start learning
explore/ exploration
prognozować pogodę
start learning
forecast the weather
stawiać hipotezę / hipoteza
start learning
hypothesise / hypothesis
udowodnić/dowód
start learning
prove/ proof
zarejestrować wynalazek
start learning
Register your invention
złożyć sprawozdanie z wyników
start learning
report your findings
sprawdzić teorię
start learning
test a theory
naładować telefon
start learning
charge the phone
wybrać numer
start learning
dial a number
doładować
start learning
recharge
nagrać program
start learning
record a programme
wymienić żarówkę
start learning
replace a light bulb
właczyć alarm antywłamaniowy
start learning
ser the burglar alarm
zrobić głośniej
start learning
turn up the volume
pisać na klawiaturze
start learning
to type
regulować
start learning
adjust
wyrzucać stare baterie
start learning
dispose of old batteries
wkład z tuszem do drukarki
start learning
ink cartridge
wsunąć kartę
start learning
insert your card
podłączyć/odłączyć(do/od źródła zasilania)
start learning
plug in/ unplug
sprawdzić w instrukcji obsługi
start learning
refer to the manual
gniazdko elektryczne
start learning
socket
załaczyć dokument
start learning
attach a document
sporządzić kopię zapasową plików
start learning
back up files
przeglądać/ przeglądarka
start learning
browse/browser
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
przeciągnąc
start learning
Drag
wprowadzić hasło
start learning
Enter the password
plik
start learning
a file
pamieć usb
start learning
flash drive
prześłać dalej
start learning
forward an email
twardy dysk
start learning
Hard Drive
głośnik
start learning
loudspeaker
karta pamięci
start learning
memory card
komputer osobisty
start learning
personal computer
drukarka laserowa
start learning
laser printer
odpowiedzieć na e-mail
start learning
reply to an email
ponowanie uruchamiać; restartować
start learning
restart
wybrać
start learning
select
portal społecznościowy
start learning
social networking site
przechowywać dane
start learning
store data
wpisać hasło
start learning
type in a password
sieć/internet
start learning
web
wstawić tabelę
start learning
insert a table
komunikacja natychmiastowa (za pomocą komunikatora internetowego)
start learning
instant messaging (instant messaging)
pisanie sms za pomocą metody słownikowej
start learning
predicitive texting
arkusz kalkulacyjny
start learning
spreadsheet
edycja i formatowanie tekstów
start learning
word processing
wytłuszczenie
start learning
bold
punktor
start learning
bullet
nazwa czcionki
start learning
font name
podświetlić, wyróżnić
start learning
highlight
wielkość czcionki
start learning
font size
kursywa
start learning
italics
minimalizować
start learning
minimise
wkleić
start learning
paste
powtórzyć, przywrócić / cofnąć
start learning
redo / undo
podkreślić
start learning
underline
wielkie małe litery
start learning
upper/lower case
zepsuć się
start learning
to break down
zawiesić sie/paść
start learning
crash
komunikat o błędzie
start learning
error message
zawiesić sie
start learning
freeze
zepsuty
start learning
out of order
przerwa w dostawie prądu
start learning
power cut
odzyskać
start learning
recover
wysłać ponowanie
start learning
resend
wyczerpać się (o bateriach)
start learning
run out
skonfigurować komputer
start learning
set up
załacznik
start learning
attachment
odbić (wiadomość e-mail)
start learning
bounce back
buforować
start learning
buffer
sprzet komputerowy
start learning
hardware
kradzież tożsamości
start learning
identity fraud
opragromowanie
start learning
software
być na bieżąco
start learning
be up to date
być wartym swojej ceny
start learning
best value for money
programy
start learning
catch up tv
nieustanny brak czasu
start learning
constant lack of time
polegać na
start learning
depend on
odległa przyszłość
start learning
distant future
elektroniczna tablica ogłoszeń
start learning
electronic noticeboard
skończyć
start learning
end up
futurystyczne trendy
start learning
futuristic trends
wydać stłumiony okrzyk
start learning
gasp
interaktywba wystawa
start learning
interactive exhibition
robić różnicę
start learning
make a difference
koszmar senny
start learning
nightmare
punktualnie
start learning
sharp
przejąć
start learning
take over
okazać się
start learning
turn out
postęp
start learning
advancement
złagodzić ból
start learning
alleviate pain
zmienić, zmodyfikować
start learning
alter
przyjść na ratunek
start learning
come to the rescue
wpaść na, wymyslic
start learning
come up with
zrozumiały
start learning
comprehensible
przełomowa operacja chirurgiczna
start learning
cutting-edge surgery
wymiar
start learning
dimension
porwać osobe
start learning
kidnap person
przedstawić wgląd w cos
start learning
offer an insight into
wyrazić zaniepokojenie
start learning
raise concerns
powstrzymać
start learning
restrain
ostra migrena
start learning
severe migraine
rozbić
start learning
smash
postęp techniczny
start learning
technological advancement
poczatek czegos
start learning
the onset of

You must sign in to write a comment