Narodziny faszyzmu we Włoszech

 0    18 flashcards    dominikagrabowska
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Faszyzm
start learning
ruch polityczny zapoczątkowany przez Benito Mussoliniego we Włoszech, a następnie w Niemczech, Austrii i Hiszpanii
Kryzys polityczny
start learning
1. niesprawdzenie się demokracji 2. niezadowolenie z postanowień traktatu wersalskiego 3. rosnące wpływy komunistów
Kryzys gospodarczy
start learning
1. zniszczenie wojenne 2. zrujnowana gospodarka 3. bezrobocie 4. inflacja
Kryzys społeczny
start learning
1. biedne społeczeństwo 2. brak środków do życia 3. brak żywności 4. brak zainteresowania kombatantami
listopad 1921
start learning
powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej; Benito Mussolini przekształcił swoją organizację kombatancką w partię polityczną
początki 1922
start learning
partia faszystowska zaostrzała walkę polityczną, ofiarami przemocy faszystowskich bojówek padali głównie komuniści
28 październik 1922
start learning
marsz czarnych koszul na Rzym = faszystowski zamach stanu; przejęcie władz siłą
król Włoch Emanuel III
start learning
dobrowolnie powierzył Mussoliniemu misję tworzenia rządu; Mussolini stał się premierem
grudzień 1922
start learning
Benito Mussolini powołał do życia Wielką Radę Faszystowską, która miała wspierać rząd w kwestiach reform państwa
system korporacji
start learning
Był jedną z najważniejszych cech gospodarki. Skupiał pracodawców i pracowników określonej gałęzi gospodarki
1924 rok - wybory parlamentarne
start learning
zwyciężyła w nich partia faszystowska
Proces rozwoju faszyzmu we Włoszech po wyborach
start learning
1. likwidacja wolności prasy 2. wprowadzenie cenzury 3. likwidacja wszystkich partii poza faszystowską 4. zniesiono prawo strajków 5. wprowadzono milicję faszystowską
Reformy gospodarcze i społeczne Mussoliniego
start learning
1. zmniejszył bezrobocie 2. rozbudował, unowocześnił armię i flotę 3. rozbudował opiekę społeczną 4. wprowadził system płatnych urlopów 5. zwiększył opiekę państwa nad rodziną 6. walczył z mafią
1939 - pakt stalowy
start learning
sojusz polityczny i wojskowy Włoch i Niemiec
1929 - traktaty laterańskie
start learning
Podpisane przez papieża Piusa XI i rząd Mussoliniego porozumienie. Mussolini zdawał sobie bowiem sprawę z wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo włoskie. Na mocy traktatów utworzono państwo Watykan.
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
start learning
Dobro państwa (cel nadrzędny). Rządy dyktatorskie (nieograniczona władza). Kult wodza a) duce we Włoszech b) fuhrer w Niemczech. Rządy monopartyjne (1 partia) a) Włochy – Narodowa Partia Faszystowska b) Niemcy – NSDAP
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
start learning
Likwidacja opozycji politycznej (np. komunistycznej). Nienawiść do innych nacji (np. Żydów). Funkcjonowanie oddziałów paramilitarnych (bojówek) a) Włochy – czarne koszule b) Niemcy – SA, SS
Cechy charakterystyczne państw faszystowskich
start learning
Likwidacja wolnych Związków Zawodowych i zastępowanie ich korporacjami kontrolowanymi przez państwo

You must sign in to write a comment