Najważniejsze Daty z Historii Polski Do Końca XVIIIw.

5  1    27 flashcards    Wolian347
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
966r.
start learning
Chrzest Polski
1000r.
start learning
Zjazd Gnieźniński
1025r.
start learning
koronacja Bolesława Chrobrego
1138r.
start learning
początek rozbicia dzielnicowego, testament Krzywoustego
1226r.
start learning
sprowadzenie krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego
1320r.
start learning
koniec rozbicia dzielnicowego, koronacja Władysława Łokietka
1374r.
start learning
przywilej w Koszycach
1385r.
start learning
Unia Personalna w Krewie między Polską, a Litwą
1410r.
start learning
Bitwa Pod Grunwaldem
1411r.
start learning
I Pokój z Krzyżakami w Toruniu
1466r.
start learning
II Pokój z Krzyżakami w Toruniu
1505r.
start learning
Konstytucja Nihil Novi (Nic nowego)
1525r.
start learning
Hołd Pruski (Albrecht Hohenzollern Kraków)
1569r.
start learning
Unia Realna w Lublinie Między Polską, a Litwą
1573r.
start learning
Konfederacja Warszawska, ustanowienie tolerancji w Polsce, I wolna elekcja
1648r.
start learning
Wybuch Powstania Chmielnickiego
1655-1660r.
start learning
Potop Szwedzki
1683r.
start learning
Odsiecz Wiedeńska (Bitwa Pod Wiedniem) Pokonanie Turków Przez Jana III Sobieskiego
1717r.
start learning
Sejm Niemy
1768-1772r.
start learning
Konfederacja Barska
1772r.
start learning
I Rozbiór Polski
1788-1792r.
start learning
Obrady Sejmu Wielkiego
1791r.
start learning
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
1792r.
start learning
Konfederacja Targowicka
1793r.
start learning
II rozbiór Polski
1794r.
start learning
Powstanie Kościuszkowskie, Uniwersał Połaniecki
1795r.
start learning
III Rozbiór Polski

You must sign in to write a comment