Monarcha Stanowa/Średniowiecze

 0    18 flashcards    kora
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Co to jest monarcha stanowa?
start learning
Forma ustroju politycznego, w której władza monarchy jest ograniczona na rzecz stanów
Co to są stany?
start learning
To grupa społeczna wyróżniająca się odrębnymi prawami i przywilejami oraz ciążącymi na niej obowiązkami.
Czym się zajmował "parlament"?
start learning
Zajmował się on ważnymi sprawami państwowymi i miał wielki wpływ na sposób rządzenia króla i na wszelkie reformy przez niego zaproponowane. Głównym jednak jego zadaniem było zajmowanie się podatkami.
Co to jest manufaktura?
start learning
Manufaktura to zakład produkcyjny, który przy zachowaniu pracy ręcznej zastosowano specjalizację (zasadę podziału pracy).
Co to jest lokacja?
start learning
Założenie nowej osady/wsi lub przekształcenie istniejącej przez nadanie im nowych praw.
Kim był sołtys?
start learning
Osoba stojąca na czele wsi lokowanej. Przewodził ławie sądowej.
Kim był wójt?
start learning
Osoba stojąca na czele władz miejskich, pełnił funkcję administracyjne i policyjno porządkowe.
Co to był statut?
start learning
To urzędowy zbiór praw i przywilejów.
Co oznacza pojęcie "gildie"?
start learning
To stowarzyszenie kupieckie i rzemieślnicze
Co oznacza pojęcie "trójpolówka"?
start learning
sposób uprawy roli polegający na podzieleniu pola na trzy części. 1 rok - zboże ozime, 2 rok - jare, 3 rok - leżało odłogiem
Wyjaśnij pojęcie "ława miejska".
start learning
ława miejska - rozstrzygała konflikty między wieśniakami.
Co to "przywilej"?
start learning
Akt prawny wydawany przez monarchę na rzecz całego stanu.
Co to "przymus drogowy"?
start learning
Kupcy musieli się poruszać ściśle określonymi drogami.
Co to "hanza"?
start learning
Hanza, średniowieczna organizacja miast, mająca na celu opanowanie źródeł zaopatrzenia i rynków zbytu na określonym terytorium.
Co to "patrycjat"?
start learning
Patrycjat - najbogatsza warstwa posiadająca/sprawująca pełnię władzy.
Co to pospólstwo?
start learning
To średniowieczna warstwa posiadająca prawa miejskie (kupcy/rzemieślnicy).
Co to "plebs"?
start learning
To najniższa warstwa, pozbawiona majątku i obywatelstwa.
Co to "prawo magdeburskie"?
start learning
To odmiana prawa niemieckiego - zespół przepisów i zwyczajów, na którego podstawie dokonywano lokacji miast i wsi.

You must sign in to write a comment