Moje słówka

 0    300 flashcards    robson5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
obfity
start learning
plentiful
szczątki
start learning
remains
resztki
start learning
leftovers
zdolny
start learning
capable
zdolność
start learning
capability
leżeć
start learning
lie
ogromny
start learning
huge
rozległy
start learning
vast
starożytny
start learning
ancient
dosięgać
start learning
reach
blisko / blisko
start learning
near / close to
daleko
start learning
far
pojawić się
start learning
appear
wykonawczy
start learning
executive
nieskończenie duży
start learning
infinitely large
dopuszczać
start learning
allow
pozwól / pozwól / pozwól
start learning
afford / let / permit
wątpliwy / wątpić
start learning
doubtful / doubt
podłącz / podłącz
start learning
hook up / connect
ciekawość / ciekawe / z ciekawości
start learning
curiosity / interesting/ out of curiosity
wyjaśnij
start learning
explain
skarżyć się
start learning
complain
jasno określone
start learning
clearly defined / plainly
niejasno / niejasno
start learning
vaguely / unclearly
odrzuć / odmów / odrzuć
start learning
reject / refuse / discard
zaskoczony / zaskoczony
start learning
astonished/surprised
spokój / spokój
start learning
serenity/calm
nieodłączny
start learning
inherent
po za
start learning
beyond
podejrzany
start learning
suspect
jednostka
start learning
entity
cały
start learning
entire
rozpoznać
start learning
recognize
za siedem dni
start learning
in seven days
oddziaływanie / wpływ
start learning
impact/influence
inaczej
start learning
otherwise
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
zamiast
start learning
instead of
obok / obok / obok
start learning
next to / near / beside
poniżej
start learning
below
powyżej / nad / u góry
start learning
above
pożyczać
start learning
to borrow
myślałem
start learning
I thought
odwaga
start learning
courage
ja bądź ty
start learning
either
wrogi / wrogi / nieprzyjazny
start learning
hostile / enemy / unfriendly
osiągnięcie
start learning
accomplishment
szczególny
start learning
particular
drogi
start learning
expensive
tani
start learning
cheap
głębokość
start learning
depth
płytki
start learning
shallow
wkładać
start learning
put
zachować
start learning
keep
wyłączać
start learning
turn off
skręcać
start learning
turn
również
start learning
also
nawet
start learning
even
taki
start learning
such
odpowiednik
start learning
equivalent
wychodzę z domu
start learning
I'm going out
szukał
start learning
sought
granica
start learning
boundary
zabawny
start learning
amusing
odważny
start learning
brave
przestraszony
start learning
frightened
jasny
start learning
bright
ciemny
start learning
dark
szeroki / szeroki
start learning
broad / wide
wąski
start learning
narrow
złamany
start learning
broken
spokój / cisza
start learning
calm / quiet
tanie
start learning
cheap
drogi
start learning
expensive
głęboki
start learning
deep
płytki
start learning
shallow
płaski
start learning
flat
okrągły
start learning
round
wypukły
start learning
convex
Paski
start learning
strips
trudny
start learning
difficult
różny
start learning
different
krótki
start learning
short
długi
start learning
long
luźny
start learning
loose
obcisły
start learning
tight
średni
start learning
medium
typowy
start learning
typical
codzienny
start learning
everyday
paskudny
start learning
nasty
miły
start learning
kind
rodzaj
start learning
kind
głośne, głośne
start learning
noisy, loud
przygotowany
start learning
prepared
nieprzygotowani
start learning
unprepared
biedny
start learning
poor
bogaty
start learning
rich
slaby
start learning
weak
wysoki
start learning
tall
niski
start learning
short
smaczny
start learning
tasty
bez smaku
start learning
tasteless
okropne / straszne
start learning
terrible / horrible
zmęczony
start learning
tired
wyczerpany
start learning
exhausted
spóźniony
start learning
late
opóźniony
start learning
delayed
przyspieszony
start learning
accelerated
wklęsły
start learning
concave
przezroczysty
start learning
transparent
spiczasty
start learning
pointed
giętki
start learning
flexible
sztywny
start learning
rigid
skręcony
start learning
twisted
zakręcony
start learning
curved
wkręcony
start learning
screwed
wykręcony
start learning
distorted
dokładny
start learning
exact
niedokładny
start learning
inaccurate
krzywy
start learning
crooked
zaznaczony
start learning
selected
podświetlony
start learning
highlighted
zgaszony
start learning
extinguished
rzadki
start learning
rare
częsty
start learning
frequent
często
start learning
often
rzadko
start learning
rarely
przyprawa
start learning
spice
wyraźny
start learning
clear
niewyraźny
start learning
indistinct
wyrazisty
start learning
expressive
mój
start learning
my / mine
twój
start learning
your / yours
jego
start learning
his
jej
start learning
her
nasz
start learning
our
wasz
start learning
your
ich
start learning
their
sam
start learning
myself
sobie
start learning
yourself
ktoś / ktoś
start learning
anybody / anyone
nic / cokolwiek
start learning
anything
wszystko
start learning
everything
wszyscy
start learning
everybody
ktoś / kogoś
start learning
somebody / someone
coś
start learning
something
nikt / nikt
start learning
nobody / no one
nic
start learning
nothing
trochę / trochę
start learning
little / a little
wiele (policzalne)
start learning
much
wiele (niepoliczalne)
start learning
many
którykolwiek, bądź
start learning
either
inny / inny
start learning
another / other
żaden / ani
start learning
neither
oba / obaj / obie / oboje
start learning
both
mało
start learning
few
inni
start learning
others
kilka
start learning
several
wszyscy / wszystkie
start learning
all
najbardziej
start learning
most
większość
start learning
most
jakiś / jakieś
start learning
some
na
start learning
on / onto
w kierunku / w stronę / do
start learning
towards
przed
start learning
in front of
przez / przez
start learning
across / through
pomijam
start learning
skipping
każdy
start learning
each / every
psuć się/załamywać się
start learning
break down
przynosić
start learning
bring - brought - brought
przywrócić
start learning
bring back
wykonać
start learning
carry out
wracać
start learning
come back
runąć/lądować
start learning
come down
pojawiać się/postępować na przód
start learning
come on
dowiedzieć się
start learning
find out
wracać
start learning
get back
wsiadać (np. do autobusu)
start learning
get on
wychodzić
start learning
get out
wstawać/podnosić się
start learning
get up
wracać
start learning
go back
kontynuować, przejść dalej
start learning
go on
wychodzić (np. z pokoju)/wychodzić z mody
start learning
go out
patrzeć za siebie
start learning
look back
uważać na coś
start learning
look out
poprawiać wygląd
start learning
look up
zabierać/odbierać
start learning
pick up
położyć
start learning
put down
zainicjować, zapoczątkować
start learning
set off
utworzyć
start learning
set up
wziąć z powrotem
start learning
take back
ściganie
start learning
chase
przejąć
start learning
take over
okazać się
start learning
turn out
dowód na
start learning
proof of
budzić się
start learning
awake - awoke - awoken
bić
start learning
beat - beat - beaten
zostawać, stawać się
start learning
become - became - become
zaczynać się
start learning
begin - began - begun
gryźć
start learning
bite - bit - bitten
dmuchać
start learning
blow - blew - blown
złamać zepsuty
start learning
break broke broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
palić
start learning
burn - burnt - burnt
kupować
start learning
buy - bought - bought
móc, umieć, potrafić
start learning
can - could - been able
łapać
start learning
catch caught caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come came come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć
start learning
cut - cut - cut
robić
start learning
do - did - done
rysować
start learning
draw - drew - drawn
śnić - marzyć - marzył
start learning
dream - dreamt - dreamt
pić
start learning
drink - drank - drunk
kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upaść
start learning
fall - fell - fallen
czuć
start learning
feel - felt - felt
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
powiesić
start learning
hang - hung - hung
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
słuchać - słuchać - słuchać
start learning
listen - listened - listened
schować
start learning
hide - hid - hidden
uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
trzymać
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć, znać
start learning
know - knew - known
prowadzić
start learning
lead - led - led
zostawiać, wyjść, wyjechać
start learning
leave - left - left
pozwolić
start learning
let - let - let
leżeć
start learning
lie - lay - lain
kłaść
start learning
lay - laid - laid
kłamać
start learning
lie - lied - lied
gubić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
znaczyć
start learning
mean - meant - meant
spotkać
start learning
meet - met - met
musieć
start learning
must - had to - had to
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć
start learning
ride - rode - ridden
biec
start learning
run - ran - run
odpiłować
start learning
saw - sawed - sawn
mówić/powiedzieć/wyrażać
start learning
say - said - said
widzieć
start learning
see - saw - seen
szukać, zabiegać o coś
start learning
seek - sought - sought
sprzedawać
start learning
sell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
pokazywać
start learning
show - showed - shown
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siadać
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
pachnieć
start learning
smell - smelt - smelt
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
nauczyć - dowiedział - dowiedział
start learning
learn - learnt - learnt
opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
budzić się
start learning
wake - woke - woken
nosić
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written
trzymam kciuki
start learning
fingers crossed
za / z tyłu
start learning
behind
gładki
start learning
plain
chropowaty
start learning
rugged
bałagan
start learning
mess
boki
start learning
sides
tył
start learning
rear
przód
start learning
front
pod spodem
start learning
underneath
podobno
start learning
apparently
okazja / możliwość
start learning
opportunity
osobno
start learning
apart
dźwignia
start learning
lever
usterka
start learning
fault
wydobywać się
start learning
emit
natychmiast
start learning
straightaway
od razu
start learning
at once
nagle
start learning
suddenly
nagi
start learning
nude
wyjaśnienie
start learning
explanation
świadomy
start learning
conscious
rozważać
start learning
to consider (doing)
ilość
start learning
quantity

You must sign in to write a comment