Moje słówka

 0    148 flashcards    radekbinek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wyrafinowany
start learning
sophisticated
w związku z tym
start learning
therefore
wymowa
start learning
pronunciation
przejście dla pieszych
start learning
crosswalk
w oczekiwaniu
start learning
pending
wykonać
start learning
perform
próba
start learning
attempt
uniknąć
start learning
avoid
borykać się
start learning
struggle
zapewniać
start learning
provide
Inaczej
start learning
otherwise
zagraniczny
start learning
foreign
szczególny
start learning
particular
pozostawać
start learning
remain
zarówno... jak i...
start learning
as well as a...
albo/ też nie
start learning
either
dość
start learning
fairly
podejście
start learning
approach
odwołać
start learning
revoke
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
włączenie
start learning
inclusion
dostarczanie
start learning
procurement
wpływ
start learning
impact
wysiłek
start learning
effort
cele
start learning
objectives
ujawnienie
start learning
disclosure
wpływ
start learning
impact
odwaga
start learning
courage
lokal, pomieszczenie, siedziba
start learning
premises
ciekawość
start learning
curiosity
pragnąć
start learning
crave
odpowiedzialny
start learning
in charge
wydajność
start learning
performance
przyznać
start learning
admit
pionier
start learning
pathfinder
modernizacja
start learning
retrofit
świadomość
start learning
awareness
ograniczenia
start learning
constraints
doceniać
start learning
appreciate
nieco
start learning
slighty
przeoczenie
start learning
oversight
porada
start learning
advice
badanie
start learning
survey
wróg, przeciwnik
start learning
foe
narażenie / ekspozycja
start learning
exposure
oszacować
start learning
assess
dostosowane
start learning
tailored
zapewnienie
start learning
assurance
zaopatrzenie
start learning
provisioning
bieżący, trwający
start learning
ongoing
wysiłek
start learning
effort
zgodność
start learning
compilance
stopień, rozmiar
start learning
extent
istotny / trafny
start learning
relevant
zatrzymywanie
start learning
retention
zaopatrzenie
start learning
provision
obejmuje
start learning
involves
wzór
start learning
pattern
cel
start learning
purpose
wytyczne
start learning
outlines
czujny
start learning
vigilant
ujawniać
start learning
disclose
celowo
start learning
deliberately
złośliwy
start learning
malicious
niewłaściwe korzystanie, nadużycie
start learning
misuse
wady
start learning
flaws
zmartwienie
start learning
concern
złośliwy
start learning
malicious
sprzedaż
start learning
disposal
skrót
start learning
abbreviation
pilny
start learning
urgent
program nauczania
start learning
curriculum
wskazówki
start learning
guidance
rozważać
start learning
consider
angażować
start learning
involve
angażować
start learning
engage
zbierać
start learning
gather
dokładny
start learning
accurate
wiarygodne
start learning
relaible
identyfikowalny
start learning
tracable
podejście
start learning
approach
winić
start learning
blame
odpowiedzialny
start learning
accountable
dokładność
start learning
accuracy
polega
start learning
relies
faktyczny
start learning
factual
oceniać
start learning
evaluate
atut, zaleta
start learning
asset
zachowanie
start learning
conduct
szkoda / krzywda
start learning
harm
celowe
start learning
deliberate
pominięcie
start learning
omission
usunięcie
start learning
deletion
przypominać sobie
start learning
recall
odpowiedzialny za
start learning
accountable for
niszczący
start learning
disruptive
przypisywalny
start learning
attributable
czytelny
start learning
legible
współczesny
start learning
contemporaneous
dokładny
start learning
accurate
obawy
start learning
concerns
przymus
start learning
constraint
zafałszowany
start learning
adulterated
zachowanie
start learning
conduct
obowiązkowy
start learning
mandatory
zgodność
start learning
compiliance
zachęca
start learning
encourages
wątpliwość
start learning
doubt
wykorzystać
start learning
exploit
niepewność
start learning
uncertainty
przekazuje
start learning
conveys
wskazówki
start learning
clues
przekonujący
start learning
convincing
podejrzany, podejrzliwy
start learning
suspicious
szkoda / krzywda
start learning
harm
oddział
start learning
ward
wzór
start learning
pattern
polegać
start learning
rely
szkodliwy, niepożądany
start learning
adverse
obejmuje
start learning
encompasses
niezależny
start learning
irrespective
starać się
start learning
strive
rezultaty
start learning
deliverables
cierpliwy
start learning
enduring
zachowane
start learning
preserved
gotowość
start learning
readiness
zdolny
start learning
capable
aktywa
start learning
assets
naruszenia
start learning
violations
pogorszony
start learning
aggravated
narzucać
start learning
impose
podmioty
start learning
entities
angażować
start learning
engage
zastosować się
start learning
comply
naruszenie
start learning
violation
zajęty
start learning
seized
przywilej
start learning
privilege
kara więzienia
start learning
imprisonment
podrobiony
start learning
forged
chyba że
start learning
unless
dostosowane do
start learning
aligned with
zasady
start learning
principles
zarządzanie
start learning
governance
rekomendacje
start learning
endorsements
pewny
start learning
certain
przekazać
start learning
handover
dziedziczy
start learning
inherits
ponosi odpowiedzialność
start learning
bears resposnibility

You must sign in to write a comment