moje slówka

 0    98 flashcards    malwina1237
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpadki
start learning
mishaps
złośliwy
start learning
malicious
pewny siebie
start learning
self-confident
mściwy
start learning
vindictive
hojny
start learning
generous
buntowniczy
start learning
rebellious
lojalny
start learning
loyal
niecierpliwy
start learning
impatient
towarzyski
start learning
sociable
skromny
start learning
modest
próżny
start learning
vain
rozsądny
start learning
sensible
ambitny
start learning
ambitious
wrażliwy
start learning
sensitive
pracowity
start learning
hard-working
niedojrzały
start learning
immature
nieodpowiedzialny
start learning
irresponsible
nieszczęście
start learning
misfortune
sprowadzić kogoś na manowce
start learning
lead somebody astray
zadowolenie
start learning
contentment
zniekształcenie poznawcze
start learning
cognitive distortion
realizować cele
start learning
to pursue goals
pojąć
start learning
conceive
nadmierna generalizacja
start learning
overgeneralization
wzór
start learning
pattern
pochwała lub komplement
start learning
praise or conpliment
przestań sobie narzucać
start learning
stop should-ing on yourself
duszenie
start learning
constriction
wzorce myślenia, które mogą cię ciągnąć w dół
start learning
thinking patterns that could be dragging you down
produkt zyskuje na popularności
start learning
product is growing in popularity
żmudna praca
start learning
tedious work
zrozumieć, zrozumieć
start learning
comprehend, understand
wyzwania dotyczące organizacji
start learning
organisational challenges
z punktu widzenia
start learning
from the viewpoint of
realizować projekt
start learning
run a project
zgodnie z założeniami
start learning
according to assumptions
przedstawić argumenty
start learning
present arguments
nieuchwytny
start learning
elusive
stracić poczucie czasu
start learning
loose a sense of time
zgiełk, zamieszanie
start learning
hustle and bustle
Niezbywalne prawa
start learning
unalienable rights
Nie jest przesadą
start learning
It is not farfetched to say
niekorzystny efekt
start learning
adverse effect on life
układ sercowo-naczyniowy
start learning
cardiovascular system
migotanie przedsionków
start learning
atrial fibrillation
skutki wykraczają poza fizyczne zagrożenia
start learning
effects go beyond physical risks
źródło stresu
start learning
source of stress
złagodzić ciśnienie
start learning
alleviate the presure
notorycznie zły
start learning
notoriously bad at taking vacations
kosztem mojego zdrowia psychicznego
start learning
at the cost to my mental health
pozornie
start learning
ostensibly
kult
start learning
worship
ołtarz
start learning
altar
uwielbienie przy ołtarzu za profesjonalne osiągnięcia i pieniądze
start learning
we shouldn'nt worship at the Altar of proffesional achievement and money
przyjąć wartości
start learning
embrace the values
ulegać czemuś
start learning
succumb to sth
zazdrościć czegoś
start learning
being envious of something
imitować
start learning
mimic
granice
start learning
boundries
być w czymś bardzo dobrym
start learning
to excel at something
wiedza o społeczeństwie
start learning
civics
przypominać sobie
start learning
recall
uwodzicielski
start learning
sedutive
skupić się na
start learning
focus on
zaufanie do instytucji
start learning
trust in institutions
polaryzacja polityczna
start learning
political polarization
ostry sprzeciw
start learning
backlash
konserwować
start learning
to preserve
drzwi obrotowe
start learning
revolving door
przedstawić w skrócie / szkicować
start learning
to outline
szczególnie
start learning
particularly
warunki wstępne
start learning
prerequisites for
wpaść w pułapkę
start learning
to fall into the trap
przedstawić w skrócie / szkicować
start learning
to outline
zaprzeczać
start learning
contradict
potknąć się
start learning
stumble
oszukiwać na egzaminie
start learning
to cheat on exam
sprytny
start learning
cunning
naginać zasady
start learning
to bend the rules
deszcz ze śniegiem
start learning
sleet
małomówny
start learning
reticent
wady
start learning
drawbacks
drażnić kogoś
start learning
to grate on somebody
zaradny
start learning
resourceful (Grafton Humar R.
wykorzystaj nadwyżkę, aby mądrze inwestować
start learning
use the excess to invest wisely
prawdopodobieństwo bycia odkrytym jest niewielkie
start learning
likehood of being discovered is small
martwy punkt
start learning
blind spot
poradzić sobie z czymś, ogarnąć
start learning
to embrace sth
niezobowiązujący
start learning
noncommital
zamieć
start learning
blizzard
rozważać
start learning
to consider (doing)
natychmiast
start learning
straightaway
zwinąć się na kanapie
start learning
curl up on the sofa
ogólny obraz
start learning
overarching picture
nadrzędny cel
start learning
overarching goal
wzywać do egzaminu
start learning
to cram for an exam
zakątki
start learning
nooks
zespół oszusta
start learning
imposter syndrom

You must sign in to write a comment