moje fiszki

 0    395 flashcards    tomaszfiebich
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
istotny / trafny
start learning
relevant
dowód
start learning
evidence
własny interes
start learning
vested interest
niezwykłe umiejętności
start learning
extraordinary capacities
ogromne szkody
start learning
tremendous damage
zapchać, utkać, faszerować
start learning
cram
wspólnie
start learning
in common
zrealizować swój pełny potencjał
start learning
realise your full potential
skazanym przestępcą
start learning
convicted criminal
nie wolno
start learning
mustn't
według zgodnie
start learning
according
w pewnej mierze
start learning
to some extent
wpaść na pomysł
start learning
come up with an idea
schronisko
start learning
shelter
pielęgnować opiekować się
start learning
tended
kontuzje
start learning
injuries
polegać
start learning
relying
zasada
start learning
principle
przeszedłem brnąć
start learning
waded through
nauczony
start learning
taught
blizna
start learning
gash
prowadzić
start learning
lead
wybory
start learning
election
młode
start learning
cub
legowisko szałas
start learning
den
personel
start learning
staff
przytulny dom
start learning
cosy home
walka
start learning
combat
odsłonić ujawnić odkryć
start learning
reveal
szpak
start learning
starling
kłusownik
start learning
poacher
zlew
start learning
sink
umywalka
start learning
washbasin
odbywać
start learning
to take place
wsparcie
start learning
support
zawody sportowe
start learning
competition
kompetencja
start learning
competence
konkurent
start learning
competitor
wytrwać; nie poddawać się
start learning
to persevere; to not give up
na własną rękę
start learning
on my own
przekazać
start learning
pass it on
jestem napędzany
start learning
i am driven
wymyśliliśmy sposób
start learning
figured out a way
wybryk zakręcony
start learning
frolic
nieśmiałość
start learning
shyness
wątpić
start learning
self doubt
przywilej
start learning
privilege
upierać się trwać
start learning
persist
bzdury
start learning
crap
postawa/podejście
start learning
attitude
wskazówki
start learning
leads
kataklizm nieszczęście
start learning
disaster
troska
start learning
concern
być zadowolony
start learning
to be pleased
anulować
start learning
to cancel
upaść spadać
start learning
fall - fell - fallen
upadać zlecieć
start learning
fall down
wywrócić się/przewracać się
start learning
fall over
lepkie koło
start learning
viscous circle
pracodawca
start learning
employer
zatrudniony (osoba zatrudniona)
start learning
employee
agencja pracy
start learning
employment agency
wyzdrowieć
start learning
recover
mimo że
start learning
despite
rozdać, uporać się z kimść, poradzić sobie
start learning
dealt
rysownik
start learning
cartoonest
dozwolony
start learning
allowed
mimo że / chociaż
start learning
although
odważny
start learning
bold
pozwać
start learning
sue
zniesławienie
start learning
defaming
żałować
start learning
regret
żałował żółwia myszy
start learning
regretted the mouse turtle
przemysł filmowy
start learning
film industry
odwieść go od czegoś
start learning
to talk him out
zadanie
start learning
assignment
zakłócenie
start learning
disruption
cała klasa
start learning
entire class
kręcić
start learning
fidgeting
gapiowski
start learning
staring
siła
start learning
force
szczególnie
start learning
particulary
troska
start learning
concern
przeszkadzać
start learning
disturb
Zaburzenia uczenia się
start learning
learning disorder
warunek
start learning
condition
otrzymać
start learning
receive
ocenianie oszacować
start learning
assessment
obawiając
start learning
fearing
dąb
start learning
oak
skórzana okładka
start learning
leather bound
imponujące budynki
start learning
imposing buildings
przyczyna / powód
start learning
cause
młody wiek
start learning
tender age
znaczący
start learning
significant
uczęszczać
start learning
attend
autentycznie
start learning
genuinely
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
skinienie
start learning
nod
przytaknął z obawą
start learning
nodded apprehensively
spostrzegawczy lękliwy
start learning
apprehensive
prawie natychmiast
start learning
nearly immediately
stał
start learning
stood
przebić zaszokować sparaliżować
start learning
transfix
przekształcać
start learning
transform
gracja wdzięk
start learning
grace
nikt ktokolwiek
start learning
anyone
wypowiadać wyksztusić zupełny całkowity
start learning
utter
audycja przesłuchanie
start learning
audition
wykonać
start learning
accomplish
przyniósł
start learning
brought
zdobył zarobił
start learning
earned
był kiedyś, przyzwyczajony
start learning
was used to be
ulżyło
start learning
felt relieved
przygotowani do przyjęcia, ubiegać się o przyjęcie
start learning
applayed for admission
I nie przeszkadza
start learning
i don't mind
zapalony przenikliwy gorliwy
start learning
keen
albo ... albo ta lub ta
start learning
either ... or
żadna z dwóch
start learning
neither
zawstydzony, zażenowany
start learning
ashamed, embarrassed
oprócz
start learning
apart from
spróbować skrytykować zaatakować
start learning
have a go
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
pomimo czegoś
start learning
despite sth
niemniej jednak
start learning
nonetheless
wyjątkowy
start learning
exceptional
twierdzenie
start learning
contention
ogromny
start learning
tremendous
bezwzględnie bcałkiem bezlitośnie
start learning
prety ruthlessly
prawie nigdy
start learning
hardly ever
przestraszony
start learning
frightened
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
orzeczenie, opierać się na
start learning
predicated
zdolność umiejętność talent
start learning
ability
przemysłowiec
start learning
industrialist
przemyślenia
start learning
rethink
wyobraźnia
start learning
imagination
uwaga
start learning
attention
wyzywać wywołać sprowokować, rozsierdzony
start learning
triggered
zdmuchnięty, brak mi słów na to wszystko
start learning
blown away by the whole thing
Podstawowe zasady
start learning
fundamental principles
rozmaity różnoraki nie jeden
start learning
divers
potrzeby
start learning
the needs
osiągniecie
start learning
achievement
dozwolone, dozwolone
start learning
allowed, permitted
wymyślić pomysł / hit pomysłu
start learning
come up with an idea/ hit on the idea
roztrwonić marnować
start learning
squonder
przyjaciel z dzieciństwa / przyjaciółka z dzieciństwa
start learning
childhood friend
wskazówka
start learning
clue
pospolity wspólny zwykły częsty
start learning
common
pozostawać
start learning
remain
pomieszać zmieszany
start learning
confuse
mylące, wprowadzające w błąd
start learning
confusing, misleading
talia
start learning
waist
nieco inaczej
start learning
slightly different
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
Mówię to z miłości do nich
start learning
I say this out of affection for them
czułość
start learning
affection
ukorzeniony
start learning
rooted
w płomieniach pochłonięty płomieniami
start learning
engulfed in flames
szczerze mówiąc
start learning
frankly speaking
trochę lekko nieco
start learning
slightly
cel
start learning
purpose
według
start learning
according
nagle
start learning
suddenly
grubsze
start learning
thicker
połówki
start learning
halves
podzielony
start learning
divided
Dziura drogowa
start learning
pothole
zakrztusił się
start learning
choked up
samochody ciężarowe
start learning
lorries
walący się dom
start learning
ramshackle home
wędrować włóczyć się
start learning
wander around
ściółka smieci na ulicach
start learning
litter
obsypać rozsypać usiać
start learning
strew
deskami
start learning
boarded up
szał, szaleństwo
start learning
frenzy, madness
zamroczony alkoholem
start learning
befuddled by alcohol
duże doświadczenie
start learning
considerable experience
znaczny poważny spory
start learning
considerable
Przypuszczalnie, prawdopodobnie
start learning
presumably, probably
obrona
start learning
defence
zagraniczny
start learning
foreign
sztuczka
start learning
gimmick
pewny
start learning
certain
najwyraźniej podobno
start learning
apparently
rezydencja
start learning
mansion
niezwykłe osiągnięcie
start learning
remarkable achievement
społeczeństwo
start learning
society
powołać mianować
start learning
appoint
powołany do, wyposarzony
start learning
appointed
umówione spotkanie, termin, randka
start learning
appointment
śmiały
start learning
daring
zagadka męczyć kłopotać
start learning
puzzle
Poniżej powierzchni wody
start learning
below the surface of the water
świadomy
start learning
aware
zorganizować spotkanie
start learning
to arrange a meeting
rozkład dnia / jazdy / plan zajęć / grafik
start learning
schedule
intymny bliski serdeczny, intymna rozmowa
start learning
intimate conversation
nawyk / przyzwyczajenie
start learning
habit
siedlisko
start learning
habitat
ksiądz
start learning
priest
zemdlał
start learning
fainted
niedawny ostatni świeży
start learning
recent
porywający, inspirujący
start learning
spirited, inspiring
miał się odbyć
start learning
was to be held
zbieżny, zbierać się
start learning
converging
przewidywanie oczekiwanie
start learning
anticipation
potwornie
start learning
blisteringly
gleba
start learning
soil
coraz bardziej
start learning
increasingly
przekonywujący
start learning
convicing
wrażenie
start learning
impression
ze znużeniem ociężale
start learning
wearily
chociaż
start learning
even though
ślubował przysięgać
start learning
vowed
wyrzucać
start learning
throwing away
okazja / możliwość
start learning
opportunity
major poważny główny
start learning
major
słupki bramki
start learning
goalposts
chłosty martwego konia
start learning
flogging a dead horse
wpływ
start learning
influence
beznadziejny
start learning
hopeless
nie mieliśmy takich
start learning
we haven't had such
co byś zrobił gdyby
start learning
what would you do if
robotów używa się
start learning
robots are used
roboty będą zamierzają
start learning
robots are going to
Nigdy nie widziałem nikogo, kto potrafiłby tańczyć tak dobrze, jak Diana
start learning
i have never seen anyone who can dance as well as diana
Zamierzam
start learning
i m going to
nie wolno mi mówić
start learning
i mustn't talk
powinno być coś interesującego
start learning
there should be something interesting
rywalizować
start learning
compete
warunki
start learning
terms
nie ma sensu
start learning
there's no point
gdzie indziej
start learning
elsewhere
mistrzostwo
start learning
championship
coraz bardziej powszechne
start learning
increasingly common
przewodniczący
start learning
chairmen
śledzić
start learning
follow
wspólnota
start learning
fellowship
gość koleś
start learning
fellow
koledzy studenci
start learning
fellow students
przeciekający dach
start learning
leaking roof
korzeń
start learning
root
figura cyfra postać kształt
start learning
figure
wzorzysty
start learning
figured
wymyślić rozwiązanie
start learning
figure out a solution
unikać stresu
start learning
avoid stress
Oświadczenia stwierdzenie
start learning
statements
brać udział
start learning
taking part
przechwałki
start learning
boast
zatłoczone
start learning
crowded
kolejkowanie
start learning
queuing
nalegać na
start learning
insist on
to do niczego nie prowadzi
start learning
it does not lead to anything
musisz go słuchać
start learning
you must listen to him
w przybliżeniu, około
start learning
approximately, about, roughly
zabawa, rozrywka
start learning
fun, entertainment
wapień
start learning
limestone
maleńki niewielki
start learning
minute
często
start learning
frequently
dotrzeć
start learning
reach
pasmo górskie zasięg
start learning
range
rozładowanie odpływ wypływ
start learning
discharge
przyczyna / powód
start learning
cause
szczelina, pęknięcie
start learning
fissure
początkowo, wstępnie, na początku
start learning
initially
ujscie rzeki
start learning
river estuary
poziom morza
start learning
sea level
osobiste doświadczenie
start learning
personal experience
erozja przybrzeżna
start learning
coastal erosion
koryto rzeki
start learning
riverbed
wąwóz
start learning
gorge
pojemność
start learning
capacity
objętość
start learning
volume
wapień, skała wapienna
start learning
limestone, limestone
rekultywacja, reklamacja, odzyskanie
start learning
reclamation, complaint, recovery
w przybliżeniu
start learning
roughly
port
start learning
harbour
będzie musiał stanąć przed rozwścieczonym narodem
start learning
he will have to stand in front of an angry nation
nie spałam całą noc, wiec jestem bardzo zmeczona
start learning
I did not sleep all night, so I'm very tired
ktoś mnie nagle obudził
start learning
someone suddenly woke me up
stawić czoła czemuś
start learning
to face something
będzie musiał stawić czoła gniewnemu narodowi
start learning
he will have to face the angry nation
plotkować
start learning
to gossip, rumor
lubić coś
start learning
to be fond of
być ciekawym czegość
start learning
to be keen on
znośny
start learning
bearable
rozumiecie o co chodzi?
start learning
catch my drift?
soczysty smakołyk
start learning
a juicy titbit, skandaliczny wątek
stłumić unieważnić
start learning
quash
spójność grupy
start learning
group cohesion
okazało się bezcelowe
start learning
it turned out to be pointless
wyszło na to że
start learning
it turned out to be
kiedy ludzie zbliżają się do siebie
start learning
when people huddle
stłoczyś się
start learning
huddle
klejenie, spajanie, wiązanie
start learning
bonding, bonding, bonding
nie śpisz?
start learning
are you awake?
żebrać
start learning
beg
zostałem obudzony
start learning
I was awakened
ona codziennie kąpie się w morze
start learning
she bathes the sea every day
brałam kąpiel wczoraj wieczorem
start learning
I took a bath last night
umył sobie nogi
start learning
he washed his feet
wszechstronny rozwój
start learning
comprehensive development
lękliwy
start learning
apprehensive
została mi tylko jedna kartka
start learning
I have only one card left
wizyta kontrolna
start learning
inspection visit
jakiego koloru koszulkę powinienem wybrać
start learning
what color shirt should I choose
pojąć coś
start learning
figured out
zalane
start learning
flooded
koszmar
start learning
nightmare
opóźnienie
start learning
a delay
winda
start learning
elevator, lift
przepraszam za kłopot
start learning
I'm sorry for the trouble for bothering
uczesać włosy grzebieniem
start learning
comb your hair with a comb
z góry dziękuję
start learning
thank you in advance
często latający
start learning
frequent flyer
zapotrzebowanie, popyt
start learning
demand
unikać czegoś
start learning
keep out of something, avoid
poradzić sobie z czymś
start learning
cope with something
powinni być szkoleni jak radzić sobie
start learning
they should be trained how to cope
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
start learning
convince someone to do something
stosunek do
start learning
attitude to
brak
start learning
lack of
odpuść sobie
start learning
give it up
poddać się
start learning
to give up
codzienny, swobodny, nieformalny
start learning
casual
jestem ciekawy czy on wciąż tam jest
start learning
I'm curious if he's still there
dziadek walczył za naród
start learning
grandfather fought for the nation
przybił obraz do ściany
start learning
he nailed the picture to the wall
dało mi to do myślenia
start learning
gave me food for thought
naprawdę?
start learning
ts that so?, Really?
dość całkiem sprawiedliwie
start learning
quite fairly
łaczę cię, przepuszczam cię
start learning
putting you through
coś mi wypadło
start learning
something's come up
beza
start learning
meringue
kamieniołom
start learning
quarry
numer kierunkowy
start learning
area code
numer wewnętrzny
start learning
extension number
przedłużacz elektryczny
start learning
Electrical extension
raczej chętniej najlepiej
start learning
rather, preferably better
obiecuję
start learning
I promise
zgiąć kartkę papier
start learning
bend a piece of paper
zdobywać doświadczenie
start learning
gain experience
gont
start learning
shingle
strzecha (słomiany dach)
start learning
thatch (straw roof)
pieczone w piekarniku
start learning
baked in the oven
garnek do gotowania
start learning
cooking pot
sprzeciw
start learning
objection
skierowane ku północy
start learning
facing north
godziny urzędowania
start learning
office hours
zauważyłem, że
start learning
I noticed that
oni kłócą się cały czas
start learning
they are arguing (quarrel) all the time
hulajnoga
start learning
scooter
gdzie nocowaliście we wiedniu
start learning
where you slept in Vienna
przetarł oczy ze zdziwienia
start learning
he rubbed his eyes in surprise
dojrzała kukurydza
start learning
ripe corn
dwa rzędy domów
start learning
two rows of houses
jaki był wynik?
start learning
what was the result?
pozostawać
start learning
to remain, to stay
według
start learning
according to
agent nieruchomosci
start learning
real estate agent
najnowsze dane ilustrują
start learning
the latest data illustrates
poprawa, ulepszenie
start learning
improvement, improvement
oszacować
start learning
estimate
rosnące płace
start learning
rising wages
przystępność (np. cenowa)
start learning
affordability (eg price)
zakładać, przypuszczać
start learning
to assume
jak również zakładając
start learning
as well as assuming
Wiem, że masz dużo na głowie.
start learning
I know you have a full plate.
zrzucić się na coś
start learning
club together
zarobki, dochody
start learning
earnings, income
pomimo czegoś
start learning
in spite of
pomimo okropnego zapachu
start learning
despite the terrible smell
nasz telewizor jest gorszy niż ich
start learning
our TV is worse than theirs
pragnienie miłości
start learning
thirst for love
mądra decyzja
start learning
a wise decision
on przybrał na wadze
start learning
he put on weight
poprawić, korygować
start learning
improve, revise
przejrzenie, rewizja
start learning
review, revision
ona nie pozwala jej pójść
start learning
she does not let her go
nie pozwoliła jej pójść
start learning
she would not let her go
nie chciała, żeby poszła
start learning
She did not want her to go
niedawny
start learning
recent
ostatnio, niedawno
start learning
lately, recently
nie ma tego złego co by
start learning
it was a blessing in desquise
znajomy
start learning
an acquaintance
zadanie
start learning
task
umiejętności
start learning
abilities/skills
uzupełniający, dodatkowy
start learning
subsidiary
niedawny ostatni
start learning
recent last
dochód
start learning
sales revenue
rotacja pracowników (FLUKTUACJA)
start learning
employee turnover (jitter)
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
wiąże sie z dzieleniem z mediami
start learning
involves sharing with the media

You must sign in to write a comment